Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Calc » zámek podmíněného formátu » 13. 2. 2016 00:38:58

Jednoduché řešení je pomocí zamčeného pomocného sloupce, nad kterým je podmíněný formát s odkazy ve formátu vzorce. Vedle do buněk můžete kopírovat, vkládat, posouvat buňky, ale formát se nerozhodí. Váš příklad by se zapsal  AND(INDEX($A$3:$B$1000;ROW()-2;1)=0;INDEX($A$3:$B$1000;ROW()-2;2)<>0).

#2 Re: Base » Nelze vytvořit formulář » 6. 2. 2014 13:40:39

Pro tvorbu formulářů a sestav se používá Writer.

#3 Re: Base » Base neumí počítat » 4. 10. 2013 00:31:14

Osobně si myslím, že máte někde chybná data. Funkce DATEDIFF('ss','2013-06-10','2013-06-20')/86400 vrátí 10 dni stejně jako DATEDIFF('dd','2013-06-10','2013-06-20'). Co to máte za konstantu 28800, den má 86400 s. DATEDIFF neumí pracovat jen s časem, musí mít kompletní formát DATE + TIME.

#4 Re: Calc » Tlač iba čierne písmo a biele pozadie. - VYŘEŠENO » 30. 6. 2013 22:44:59

Na tento úkol používám spolehlivě dva postupy:
a) dva listy, 1. editace a 2. link a tisk
b) podmíněné formátování pro celou stránku, formát Tisk - bílý podklad a černé písmo s podmínko A1=Tisk (možno napojit na přepínač, seznam ...)

#5 Re: Calc » tisknout soubor přímo - jen výběr - VYŘEŠENO » 7. 6. 2013 10:03:28

Stačí pro každy list sešitu nastavit tiskovou oblast a v nastavení tisku nastavit tisk vybraneho listu a vše uložit.

#6 Re: Calc » Blokovanie buniek - VYŘEŠENO » 27. 5. 2013 12:19:31

V příkladu od Neutr je krásná vychytávka se zamikáním buněk. Pro přesun jen po odemčených buňkách slouží standartně klávesa Tab, kde se přesouváte postupbě od horního řádku ke spodnímu a zpět dokola.

#7 Re: Calc » Spolupráce mezi dvěma sešity - VYŘEŠENO » 29. 3. 2013 23:45:54

Problém bude v přístupu více uživatelů na ráz, to calc neumí, to už by byla úloha pro server. Šlo by, ale pro každého uživatele vytvořit jeho soubor s tab1 a po ukončení zadávání provést sběr dat do tab2.

#8 Re: Base » Vložení tlačítka s funkcí » 6. 1. 2013 22:08:33

Pokud se jedná o Calc, tak můžete odkazovat na vnitřní tabulky nebo externí soubory i jiné aplikace dle libosti. Ale pokud se budeme bavit o aplikaci sestavené jen v Base - formuláře, tiskové sestavy, dotazy a tabulky v jednom souboru .odb, tak tam nejde nadefinovat odkaz na nitřní formuláře a sestavy a ani z Calcu nelze udělat odkaz na tyto části. Je to možné jen makrem.

#9 Re: Base » Vložení tlačítka s funkcí » 6. 1. 2013 00:34:11

V Base nejde volat formuláře a sestavy odkazem, jako v Calku což je škoda. Ani z jiné aplikace jsem nenašel postup, jak vyvolat formulář v Base bez makra. Ve své aplikaci používám na volání formuláře a sestavy následující makra:

Sub OpenReport(sName) 
'Otevre nahled sestavy
  	oContexto = CreateUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext") 
  	oFonte = oContexto.getRegisteredObject("FAKTURY") 'registrovana databaze
  	oReports = oFonte.DatabaseDocument.ReportDocuments 
  	oAConnection = oFonte.getConnection("","") 

	dim pProp(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue 
	pProp(0).Name = "ActiveConnection" 
	pProp(0).Value = oAConnection 
	pProp(1).Name = "OpenMode" 
	pProp(1).Value = "open" 
	oReport = oReports.loadComponentFromURL(sName,"_blank",0,pProp()) 'nahled sestavy
end sub
Sub OpenForm(sName)
'Otevre formular
  oContexto = CreateUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext") 
  oFonte = oContexto.getRegisteredObject("FAKTURY") 
  oForms = oFonte.DatabaseDocument.FormDocuments 
  oAConnection = oFonte.getConnection("","") 

  Dim pProp(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue 
  pProp(0).Name = "ActiveConnection" 
  pProp(0).Value = oAConnection 
  pProp(1).Name = "OpenMode" 
  pProp(1).Value = "open" 

  oForm = oForms.loadComponentFromURL(sName, "_blank", 0, pProp())
End Sub

Databáze musí být zaregistrovaná a při volání procedury se za sName dosadí jméno formuláře (sestavy). Pokud formuláře organizujete do skupin (adresářů), tak musí být dosazena kompletní cesta. Pozor, původní formulář, do kterého se vrátíte po zavření volaného formuláře je nejprve potřeba obnovit před dalším zpracováním dat.

#10 Re: Base » Formulácia dotazu » 29. 10. 2012 09:36:48

Problém je v kombinaci několika slučovacích funkcí, které si navzájem nabourávají skupiny - chyba. To je nutné řešit pomocí více navzájem se volajících datazů nebo vnořených dotazů. Záleží na způsobu tvorby dotazu.

Domovská stránka HSQLDB je na adrese http://www.hsqldb.org, kde je kompletní manuálová dokumentace v angličtině ve formátu PDF nebo HTML, které se nechá obstojně přeložit v Googlu. Je zde také odkaz na fóra zabývající se OOo/LO + hsqldb.

BASE je sklad na data, postaví se menší aplikace a jen se polňují data. Pak už se neřeší tolik problémů s daty, jako v Calcu, kde se s daty pracuje. Proto ten rozdíl v četnosti odpovědí.

PS. Jak Neutr uvedl nechá se Calc použít také, jako database na stavbu menší aplikace. Problém nastává s ochranou dat proti poškození, nechtěnému přepsání, protože je celá tabulka otevřená. Což se mi parkrát stalo, proto data přesouvám do Base a vstupy a výstupy řeším v Calcu.

#12 Re: Calc » Rozevírací seznam s daty v dokumentu - VYŘEŠENO » 4. 5. 2012 23:19:37

Osobně bych přidal pomocný sloupec v kterém by byly jen názvy týdnů u každé tabulky a z nich v A1 udělal seznam výběru. Do B1 bych vložil vyhledávací vzorec =MATCH(A1;A10:A1000) a do C1 =HYPERLINK("#"&ADDRESS(A2+9;1);">> Zobrazit <<"). Při kliknutí na odkaz skočí na danou tabulku. Vzorce jsem psal do vašem příkladu.

#13 Re: Base » Vyvolání formuláře s konkrétním záznamem z předchozího formuláře » 8. 3. 2012 22:04:45

Tento úkol řeším pomocí pomocné tabulky s jedním řádkem, která louží jako proměnná. Makrem načtu hodnotu z aktuálního záznamu tabulky formuláře (hodnotu klíče) a uložím do pomocné tabulky. Vaše makro rozšiřte o tuto proceduru. Volavý formulář mám postavený, jako podformulář vázaný na pomocnou tabulku (zvolenou hodnotu klíče). Takto jde otevírat i sestava (faktura, objednávka, zakázka, skladová karta).

#14 Re: Base » Podmíněné formátování polí » 1. 3. 2012 22:44:51

Je to možné při použití Formátovaného pole a nastavení formátovacích kódů (např. # ##0,00 [$Kč-405];[RED]-# ##0,00 [$Kč-405] záporná hodnota bude červeně)

#15 Re: Base » Zalozenie Base databazy na zaklade existujucich .dbf dat » 1. 3. 2012 22:32:49

Pohled na tabulku lze nahradit dotazem, dbase má malou podporu sql.

#16 Re: Base » Naviazat databazu na data v Calc ... » 1. 3. 2012 22:12:07

Na propojení sešitu a databáze se nechá použít tabulka DBF do které uložíte sešit a data můžete měnit a číst v Base i Calcu. Do databáze můžete přidávat a editovat další tabulky. Slabinou DBF řešení je slabá podpora SQL příkazu pro dotazy a názvy sloupců mají jen 8 znaků bez diakritiky.

#17 Re: Base » GUI formular: textove pole jako soucast SQL prikazu » 1. 3. 2012 21:55:47

celý formulář je postavený na dotazech, tak by bylo jednodušší vložit makro pro obnovu formuláře při změně textového pole.

#18 Re: Base » Primární klíč » 1. 3. 2012 21:30:48

Sešit připojený jako databáze lze použít jen pro čtení viz. nápověda. Osobně používám překopírování dat ze sešitu do db tabulky, které je popsané na různých fórech. V sešitě označíte tabulku s daty a jmény sloupců a nakopírujete do schránky. Otevřete Base-tabulky a pravým tlačítkem myší z menu vyberete vložit. Tím vlastně zakládáte novou tabulku se jmény sloupců dle sešitu a případně upravíte nabízené datové typy. Po vytvoření tabulky dejte ještě jednou vložit, ve výběru seřaďte jména sloupců, aby měly shodné pořadí v obou tabulkách a tím dokončíte kopírování. Pozor, nejde přidávat data, tabulky do databáze kde je připojen sešit nebo textový soubor, ta je jen pro čtení.

#19 Re: Base » LibreOffice 3.5.0 - vzhled webu x formát tisku » 1. 3. 2012 20:51:19

Sjednocený styl formulářů je již i v LO 3.4. Osobně si pro každý formulář nastavím požadovanou velikost stránky s nulovým okrajem. Pro tisk raději používám sestavy.

#20 Re: Base » GUI formular: textove pole jako soucast SQL prikazu » 1. 3. 2012 20:35:00

Tak se mi podařilo najít pěkný příklad pro filtrování dat v tabulce pomocí hodnoty zadané do textového pole formuláře a lze na to odkázat i tiskovou sestavu ("přenést" data z formuláře do tiskové sestavy) bez použití makra!!! Viz. http://user.services.openoffice.org/en/ … f=42&t=320 příklad Získání dat z formuláře do sestavy? BerlinStreets_3.1.odb

#21 Re: Calc » Zadávání dat v "kontrola vstupních dat" bez použití myši... - VYŘEŠENO » 13. 2. 2012 15:55:54

Klávesová zkratka ALT+Down (šipka dolu) v LO nebo možno nastavit vlastní třeba F3 v Nástroje/Přispůsobit

#22 Re: Base » GUI formular: textove pole jako soucast SQL prikazu » 11. 2. 2012 23:22:20

Jednou z možností je vložit do filtru formuláře podmínku "ptat >= ?", která vyvolá okno pro zadání hodnoty. Potom po každém načtení nebo aktualizaci formuláře (třeba přidáním tlačítka s funkcí obnova formuláře) vyvolá toto okno. Stejného výsledku docílíte úpravou dotazu na stejnou podmínku a zdroj formuláře zvolíte dotaz místo tabulky. Bohužel zadanou hodnotu by šlo propojit s text. polem jen makrem.

#23 Re: Calc » Skrýt pozadi při tisku - NELZE -> JINÝ POSTUP » 27. 10. 2011 20:11:15

Jednoduše si nadefinujte nový styl, kde nastavíte hodnoty, pozadí a ohraničení na bílou barvu a vložíte do podmíněného formátování, které navážete na stav "tlačítka volby" tisková/pracovní verze.Před tiskem akorát nastavíte tlačítko, případně to můžete doplnit makrem.

#24 Re: Calc » Podmíněné formátování - VYŘEŠENO » 21. 10. 2011 22:24:08

Na tom videu je přesně co potřebuješ. Označ si všechny položky (třeba celý sloupec) a do podmínky nastav dle potřeby "hodnota buňky > je menší > A1". Osobně to mám na 2000 položek.

#25 Re: Calc » Jak zobrazit mřížku na některých záložkách? - VYŘEŠENO - LO, GO-OO... » 15. 10. 2011 23:25:07

V LibreOffice je na to standartně ikona v nástrojové liště "Zapnout mřížku pro aktuální list" do OOo by se muselo nahrát nějaké rozšíření. Opensuse + LO 3.4

Zápatí

Používáme FluxBB