Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Calc » Střídavé podbarvení řádků - VYŘEŠENO » 23. 5. 2014 16:14:23

LenkaC napsal(a)

Jde takto vytvořený styl "střídání" s přednastavenými barvami nějak uložit, aby byl připraven pro použití ve všech již vytvořených i nových tabulkách?


Buď si musíte upravit výchozí šablonu (viz. Jak změnit výchozí šablonu). Tak docílíte toho, že všechny nově vytvářené sešity Calcu budou mít toto pozadí.
Nebo si takto upravený soubor uložte jako šablonu (koncovka .ott). Tak budou sešity otevírané pouze z této šablony mít toto zvýraznění.


Další možností je si toto zvýraznění uložit jako Automatický formát - volba Formát/Automatický formát/Přidat. Pak můžete zvýraznění použít ve všech sešitech - i v těch dříve vytvořených bez nutnosti kopírování.


Pokud chcete mít podbarvení ve všech buňkách a listech, doporučuji první nebo druhou možnost. Podmíněný formát na všechny buňky nedoporučuji - výrazná zátěž na pamět PC při otevírání všech takových souborů (vždy se znovu testuje podmínka formátu).


Automatický formát můžete využít i na podbarvení celého listu a případně si tak zjednodušit tvorbu šablony.


;o)

#2 Re: Calc » zobrazení seznamu dostupných tiskáren VYŘEŠENO » 12. 5. 2014 13:46:14

Používám toto makro:

sub nastav_tiskarnu
pomocnik = CreateUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper") 
pomocnik.executeDispatch(thisComponent.getCurrentController(),".uno:PrinterSetup", "_self", 0, Array()) 
end sub

Makro vyvolá dialog pro nastavení výchozí tiskárny, v makru pro tisk pak již nemusíte tiskárnu vůbec uvádět.


Cesta přes menu:
Soubor - Nastavení tiskárny
kde se vypíší všechny dostupné tiskárny


;o)

#3 Re: Calc » Kopírování řádků - VYŘEŠENO » 2. 4. 2014 19:07:18

Označte si myší řádky/sloupce které chcete kopírovat v jejich "záhlaví" - tedy na u řádků na číslech vpravo a u sloupců na písmenech nahoře.
Pravým tlačítkem myši si vyvoláte kontextové menu, kde vyberete kopírovat.
Poté si označte řádek/sloupec a stejným způsobem zvolíte vložit.
Při kopírování řádků se kopírují formáty buněk a formát řádku (tedy výška), formát sloupce (šířka) je nezměněný a musí se upravit.
U sloupců je to obdobné.


;o)

#5 Re: Připomínky k webu www.openoffice.cz » Nefunkční RSS kanál fóra » 24. 3. 2014 18:10:16

Také mi nefunguje na Opeře:

Zpracování XML nebylo úspěšné

Zpracování XML nebylo úspěšné: syntaktická chyba (řádek č. 2, znak č. 0)

Zpracovat dokument jako HTML
Chyba:
XML declaration not at beginning of document 
Specifikace:
http://www.w3.org/TR/REC-xml/ 
 1: 
 2: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 3: <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 4: 	<title type="html"><![CDATA[Poradna OpenOffice | LibreOffice / Nefunkční RSS kanál fóra]]></title>
 5: 	<link rel="self" href="http://forum.openoffice.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=3660&amp;type=atom"/>

;o)

#6 Re: Co se jinam nehodí... » Daňový formulář !!! - VYŘEŠENO » 14. 3. 2014 13:43:11

Chemik582 napsal(a)

Ano, zas je to tu a zas se vztekám a nic sad
Na pořední stránce daňového formuláře který je na webu idnes.cz je odkaz na tento web kde má být dostupný formulář který bude správně fungovat pod OOo (a předpokládám i pod LOo)........ Těžko propagovat svobodný software když pak obyčejný člověk nemůže udělat něco tak normálního jako je v klidu doma si vyplnit formulář vytisknout a odnést na úřad sad sad

Úvod z formuláře napsal(a)

Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních verzích. Správné výsledky však dává i při použití ve volně šiřitelném balíku OpenOffice.org (ke stažení zde), kde ale mohou nastat potíže například při zobrazení nápovědy.

Zde je pouze odkaz na stránky kde lze stáhnout program OpenOffice. Z textu je celkem jasné, že v OpenOffice se daň vypočítá správně, ale lze očekávat problémy.

Poznámka z webu idnes.cz pod odkazem ke stažení formuláře napsal(a)

Poznámka: jiné programy než Excel spočítají daně také správně, mohou však mít potíže například se zobrazením nápovědy, přesným tiskem nebo přenosem rodného čísla do příloh.

Tedy upozornění na přesně Vámi hlášené problémy.

Pro daňové přiznání můžete využít Formuláře EPO a uložte jako pdf.


Řešení tedy nepoužívat formulář, u kterého je upozorňováno na možnou nefunkčnost a využít možností, které nabízí přímo státní správa a ne soukromý subjekt.


;o)

#7 Re: Calc » pomoc se vzorcem pro přesčasy vyřešeno » 6. 3. 2014 19:48:48

Použijte výpočty v pomocném sloupci (klasické + a -) a jeden celkový vzorec sum(...) pro celkové vyhodnocení.


;o)

#8 Re: Calc » kopírování mezi soubory - makro » 6. 3. 2014 12:01:09

Myslím, že pro inventuru skladu je lepší databázové řešení, s tím ale nepomohu.


Ošetření makrem lze, ale je nutné naprosto přesně definovat, způsob jakým se mají data přenášet.

Sub prenos
dim prekopirovane as object 	
dim args(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args(0).Name = "Hidden" ' otevřeme jako skrytý
args(0).Value = True
args(1).Name = "Password" ' heslo
args(1).Value = "Heslo" ' doplňte si vaše
'zaměňte si adresu dokumentu podle vás
adresa = ConvertToURL("/home/daniel/Plocha/rada/prekopirovane.ods")
doc = thisComponent
okno = doc.currentController.Frame.getComponentWindow ' přiřazení okna dokumentu
okno.setVisible(false) ' uzavřeme okno - zrychlení makra
list_den = doc.sheets(0) ' nebo název listu - doc.sheets.getByName("List1")
' otevřeme překopírované.ods jako skrytý
prekopirovane = Stardesktop.loadComponentFromURL(adresa," ",0, args())

list_prekopirovane = prekopirovane.sheets(0)
oblast_den = list_den.getCellRangeByName("C3:E202").getDataArray ' načteme data ze souboru den.ods
' načítá se 200 řádků
datum = list_den.getCellRangeByName("E1").value ' pro daný dane
for i = 2 to 93 step 3 ' nalezneme stejné datum v překopírované.ods '
den_prekopirovane = list_prekopirovane.getCellByPosition(i,1).value ' zjištění datumu prohledáváme každý třetí sloupec
if den_prekopirovane = datum then ' pokud jsou data shodná tak
'zadefinujeme si oblast pro vložení do překopírované.ods
vloz_do_prekopirovane = list_prekopirovane.getCellRangeByPosition(i,2,i+2,201)
'vložíme celou oblast z dokumentu den.ods
vloz_do_prekopirovane.setDataArray(oblast_den)
else
endif
next i
prekopirovane.store() ' uložíme
prekopirovane.close(True) ' uzavřeme
print "PŘENOS PROVEDEN" 
okno.setVisible(True)' zobrazíme okno
End Sub

Tento kód přenese data z dokumentu den.ods do překopírované.ods. V překopírované.ods si musíte přednastavit data na celý měsíc. Nyní provádí makro test dat v rozmezí 31 dní.
Také přenese data inventury v pořadí v jakém jsou zadány ve dni.ods. Stejná struktura musí být i v překopírovaném.ods!

Co se stane, když datum chybí, má se automaticky doplnit? Má makro skončit a nahlásit chybu?
Co s novým zbožím? Je nutné neustále hlídat nové zboží, aby nechybělo. Má se provádět kontrola na toto nové zboží a pokud chybí, má se doplnit? A kam se má doplnit?
Těch otazníků je celá řada a řešení nemusí být zrovna jednoduchá.
Databázové řešení tyto problémy odstraňuje, můžete se inspirovat v seriálu p. Svobody Práce s databází - Base z OpenOffice.
Na druhou stranu s Base má zkušenost jen velmi málo lidí, zatímco s makry vám můžeme pomoci.


;o)

#9 Re: Calc » ukončit makro pokud není splněna podmínka - VYŘESENO » 3. 3. 2014 09:38:14

Práci s listy najdete zde:
Práce s listy
Práci s buňkami najdete zde:
Buňky - definice a vkládání obsahu
Promazávání oblastí podle druhu obsahu najdete zde:
Základní práce s buňkami
- prozkoumejte metodu ClearContents


Musíte do proměnné přiřadit hodnotu buňky (obsah).

b3 = thisComponent.sheets.getByName("Název vašeho listu").getCellRangeByName("B3").value
if b3 = 100 then ' pokud je v b3 hodnota 100 tak 
 ' vložte kód který se má spustit
else ' jinak ukončíme makro
exit sub
endif

;o)

#10 Re: Calc » Dávkový převod Calc -> pdf a txt zároveň makrem - VYŘEŠENO » 2. 3. 2014 13:52:51

ludviktrnka napsal(a)

V podstatě už to vyřešené mám, jen musím to makro spouštět z toho listu kde mám vykopírovaná ta data což se mi úplně nehodí, ale lze to přežít :-) Stačilo by mi kdyby existovala proměná, která do té funkce thisComponent.storeToURL vsune informaci o tom který list se má exportovat

Export do csv/txt exportuje pouze aktivní list, stačí tedy do makra vsadit příkaz, který určí, který list je právě aktivní.


doc = thisComponent.currentController
list = thisComponent.sheets(2) ' list č. 3 (číslování od 0)
doc.setActivesheet(list) ' nastaví aktivní list

Listy tak můžete procházet pomocí cyklů.


;o)

#11 Re: Writer » Nejde aktualizovat styl u Obrazku - VYŘEŠENO » 3. 2. 2014 18:33:03

Na základní otázku zvedavce neznám odpověď.


Se zvedavcem často nesouhlasím, nicméně v tomto případě mu musím dát za pravdu.


Pokud by kdokoliv napsal, že mu nejde aktualizovat styl Odsazení prvního řádku, není pro něj odpovědí, že první řádek žádný styl nemá, ale jde o styl odstavce.
Při popisu chyby, se vychází z údajů které poskytuje program.


Tedy pokud mám jeden ze stylů pojmenovaný Obrázek, je to styl Obrázek,  přestože se jím ovlivňuje rámec...


PROBLÉM NENÍ V NÁZVU, ALE V TOM, ŽE NEJDE AKTUALIZOVAT.


PS býti zvedavcem je občas těžké.
;O)

#12 Re: Calc » Existuje databáze hotových maker? » 10. 1. 2014 16:45:20

Ta rychlost se dá obejít. Vzhledem k tomu, že nejdéle trvá právě vykreslování buněk. Navíc jich u Vás musí vykreslovat moc.
Zkuste makro upravit na:

sub kopiruj
doc = thisComponent
dokument = doc.currentController
okno = dokument.Frame.getComponentWindow ' přiřazení okna dokumentu
okno.setVisible(false) ' uzavřeme okno
list = doc.Sheets(0)
vyber = list.getCellRangeByName("AP213").string
if vyber = "1" then
adresa = "JKL"
elseif vyber = "2" then
adresa = "JKP"
elseif vyber = "3" then
adresa = "DKL"
elseif vyber = "4" then
adresa = "DKP"
' další možnosti elseif
endif
zkopiruj = list.getCellRangeByName(adresa)
dokument.select(zkopiruj)
obsah = dokument.getTransferable()
vloz = list.getCellRangeByName("Nakres_dveri")
dokument.select(vloz)
dokument.insertTransferable(obsah)
okno.setVisible(true) ' zobrazíme okno
end sub

Touto úpravou si zakážete zobrazení, zůstane jen šedivá obrazovka až do konce makra. Zrychlení je poměrně zásadní.
Dejte vědět....


;o)

#15 Re: Calc » Problém s tiskem - VYŘEŠENO » 21. 11. 2013 18:13:51

Makro na tisk tak složité nebude, jen je nutné vědět, kde se zobrazuje číslo toho listu - v buňce, formulářovém prvku atd....?
Základ makra je zde Práce s dokumenty - ukládání, zavírání a tisk.


To automatické tisknutí myslíte jak? Aby se dávkově tiskl dokument při jakékoliv změně (jak píše neutr)? Nebo prostě chcete mít předvolenou stránku pro tisk podle této hodnoty?
Možností je více, pokuste se více zkonkretizovat, nebo vložit příklad.


;o)

#17 Re: Calc » JAK VLOŽIT SOUBOR » 15. 11. 2013 20:58:18

MilanUhrak napsal(a)

Myslíte-li "vložit soubor" jako přílohu k diskusnímu příspěvku, tak .......

Nelze .. big_smile

Stálo by ovšem za uvážení tuto vlastnost "rozchodit", alespoň pro ooo , MS soubory a obrázky i s např limitovanou velikostí.


Ale lze A přece funguje


;o)

#20 Re: Co se jinam nehodí... » Zaheslovanie makier - VYRIEŠENÉ » 26. 8. 2013 19:35:01

Možné to je, dokonce jsem to jednou použil. Cesta je přes organizátor maker - blíže zatím nepomohu, nejsem u PC. Ale v AOO 3.4.1 to funkční bylo. Nikdy jsem nezkoušel kompatibilitu mezi verzemi OO ani chování v jiných programech.


;o)

#21 Re: Calc » Jak tisknout v OO Calc buňky - VYŘEŠENO » 17. 7. 2013 20:39:44

Nejlepším řešením je podle mne použití standardního filtru, kde si na kusech zvolíte jako hodnotu -neprázdný-.


Je nutné si přizpůsobit zdroj - tedy dodržovat sloupce, označit záhlaví ... .


Při troše cviku je standardní filtr stejně rychlý jako automaticky filtr, stačí větší praxe při používání klávesnice místo myši.


Jak píše neutr dá se použít i kontingenční tabulka, nebo odkazy do jiného listu.


;o)

#22 Re: Calc » Mřížka » 14. 7. 2013 11:45:41

Orel napsal(a)

Jo to jsem hledal, super. Ale aby to šlo jen v jednom z několika listů, to už mám asi smůlu, že? Mám soubor s několika listy a v jednom je spíše text, kde ta mřížka ruší. Je jiná možnost, než zrušit mřížku všude a tam kde ji chci, tak na každém listu orámovat jednotlivé buňky? Díky.

Mřížku jen pro některé listy umí LibreOffice. Proč tedy neroztáhnete rozměr buňky tak aby se text vešel?


;o)

#23 Re: Chyba v programu » Sčítání časového formátu-VYŘEŠENO » 6. 7. 2013 09:26:18

Zde je zmiňovaný soubor

Docházka.ods

v souboru jsem vytvořil další list, který funguje správně. Nejedná se o chybu v programu, ale chybu v zadání dat, konkrétně v sloupci Příchod.


Předpokládám, že v první buňce jste zadal 8:00 a poté rozkopíroval pomocí myši. Toto kopírování ale způsobuje automatické navýšení (u časových údajů o jeden den). Tím že bylo použito formátování pouze na zobrazení hodin a minut, nebyla chyba tak patrná. Tímto navyšováním jste dostal časové údaje 8:00 + 24 hodin za každou takto nakopírovanou buňku.

Při změně formátování na [HH]:MM:SS vidíte chybu v zadání. Dolů pod sloupec Příchod jsem vypsal použité formátování.
Na listu OPRAVA pak máte funkční tabulku.


Při kopírování myší stiskněte klávesu CTRL, v opačném případě bude vždy použito navyšování.


;o)

#24 Re: Chyba v programu » Sčítání časového formátu-VYŘEŠENO » 3. 7. 2013 18:56:50

08:00:00	12:00:00	12:30:00	17:00:00	08:30:00	08:30:00
08:00:00	12:00:00	12:30:00	17:00:00	08:30:00	08:30:00
08:00:00	12:30:00	13:00:00	17:00:00	08:30:00	08:30:00
08:00:00	12:00:00	12:30:00	17:00:00	08:30:00	08:30:00
08:00:00	12:15:00	12:45:00	14:30:00	06:00:00	06:00:00
				                40:00:00	40:00:00

V OpenOffice 3.4.1 nemám problém, nepíšete jaký program používáte, případně vložte přímo soubor ať to můžeme odzkoušet.


;o)

#25 Re: Calc » Spřažení- zašrtávací tlačítko - VYŘEŠENO » 2. 7. 2013 19:58:36

Vložte místo jednotlivých tlačítek formulářový prvek Seskupení, pokud máte zapnutého průvodce pro formulářové prvky, tak si jednoduše nastavíte tyto volby.
Zapnout průvodce můžete v panelu nástrojů - Ovládací prvky formuláře a Seskupení naleznete tamtéž pod volbou Další formulářové prvky a Seskupení.


;o)

Zápatí

Používáme FluxBB