Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Writer » uložení dokumentu, kurzor na konec textu ... - VYŘEŠENO » 13. 11. 2015 18:43:33

Inak to „čudné" otváranie súborov je aj v najnovšom Apache OO (4.1.2) – otvoril som si súbor, kde bol viditeľný kurzor na konci, ale na obrazovke sa mi dokument zobrazil na začiatku prvej strany (kurzor som, samozrejme, nevidel). Pri otváraní v LO (s nastaveným spustením tohto makra pri otváraní súboru) sa mi pekne zobrazil koniec súboru a videl som kurzor.

#2 Re: Writer » uložení dokumentu, kurzor na konec textu ... - VYŘEŠENO » 13. 11. 2015 18:35:56

Makro som testoval výhradne v LibreOffice (5.0.0.5, x64, Windows 7), funguje tam, v Apache OO som ho ani neskúšal. Ale je pravda, že tuším raz nefungovalo…

#3 Re: Writer » uložení dokumentu, kurzor na konec textu ... - VYŘEŠENO » 13. 11. 2015 17:22:58

Aby sa to spúšťalo automaticky, je vhodné v menu Nástroje – Prispôsobiť – Udalosti priradiť spustenie tohto makra k „Otvorenie súboru". Pozor, pod zoznamom udalostí musí byť vo výbere „Uložiť do" nastavený LibreOffice (to isté platí aj pre Apache OO, tam sa vyberá OpenOffice). Aby to všetko fungovalo tak, ako má, je potrebné ešte v makre ošetriť, že sa bude spúšťať iba v module Writer:

Sub SkocNaKoniecSuboru
if ThisComponent.supportsService("com.sun.star.text.TextDocument") then
  kurzor=ThisComponent.currentcontroller.getViewCursor() ' viditeľný kurzor
  kurzor.collapseToEnd() ' ak je niečo označené, tak zrušíme výber
  kurzor.gotoEnd(false) ' Skočíme na koniec dokumentu
end if
End sub

#4 Re: Writer » uložení dokumentu, kurzor na konec textu ... - VYŘEŠENO » 13. 11. 2015 17:01:04

Sub SkocNaKoniecSuboru
kurzor= ThisComponent.currentcontroller.getViewCursor() ' viditeľný kurzor
kurzor.collapseToEnd() ' ak je niečo označené, tak zrušíme výber
kurzor.gotoEnd(false) ' Skočíme na koniec dokumentu
End sub

#5 Re: Writer » Ukládání odf, doc, pdf - chyba makra JP_uloz_odfmspdf - VYŘEŠENO » 12. 4. 2015 11:39:26

Pretože nepoužívam a ani nemám nainštalované LO, nedokážem sa k problému vyjadriť. Prechod na LO ani neplánujem, je v ňom viacero vecí, ktoré mi nevyhovujú, takže, žiaľ, viac neporadím…

#6 Re: Writer » Ukládání odf, doc, pdf - chyba makra JP_uloz_odfmspdf - VYŘEŠENO » 12. 4. 2015 10:59:58

Rozšírenie funguje v Apache OpenOffice bez problémov, LO nepoužívam a preto sa k problému neviem vyjadriť. Samozrejme, rozšírenie si môžete upraviť ako chcete, je to OpenSource, iba ma potom neuvádzajte ako autora. Ďakujem.

#7 Re: Další součásti » Rozšírenie na písanie špeciálnych znakov - VYRIEŠENÉ » 3. 11. 2014 06:43:17

Pretože požívam OpenOffice, kde sa od verzie 4 zmenila definícia panelov nástrojov, musel som v rozšíreniach toto nastaviť v súbore description.xml. Rozšírenia pre LibreOffice neudržiavam.

Posledné verzie rozšírení, ktoré fungujú v OpenOffice 3 a v LibreOffice si môžete stiahnuť z http://liberix.cz/doplnky/jp_makra_ooo_old/

#10 Re: Writer » Zmenseni dokumentu o jednu stranku » 29. 4. 2014 20:42:39

Automaticky nie, manuálne rôznym spôsobom - najlepšie pomocou typografických rozšírení.

#11 Re: Calc » odkaz na iny zošit » 15. 4. 2014 05:51:24

'file:///C:/Users/.../Desktop/2014/.ods'#$MAR.C4 - zošit máte pomenovaný ".ods", lebo 2014 ste dali ako adresár (je za ním lomka). Skúste: 'file:///C:/Users/.../Desktop/2014.ods'#$MAR.C4

#12 Re: Writer » Formát - Odrážky a číslování - Osnova » 11. 4. 2014 04:13:10

Až teraz som si všimol, že nejde o nadpisy, ospravedlňujem sa...

#13 Re: Writer » Formát - Odrážky a číslování - Osnova » 10. 4. 2014 06:04:09

Tak použite Nástroje - Číslovanie osnovy a bude Vám to fungovať...

#14 Re: Writer » nesmysly v číslování stránek v zápatí - VYŘEŠENO » 26. 3. 2014 05:29:52

Nemáte na 4. strane vložené ručné zalomenie strany so zmenou číslovania strán?

#15 Re: Calc » Funkce SVYHLEDAT (Excel) - Ekvivalent v LO i AOO # VYŘEŠENO » 20. 3. 2014 04:38:30

Funkcia LOOKUP j eúplne ekvivalentná, iba sa namiesto čísla stĺpca zadáva rozsah, odkiaľ sa berú výsledky:
=LOOKUP(2;B2:E7;D2:D7)

#17 Re: Calc » evidence kontrol , kde na jednom řádku více datumů -VYŘEŠENO - Díky » 15. 1. 2014 10:39:46

Môžete použiť napr. hodnotu "medzi" s tým, že ako prvú a druhú hodnotu zadáte do nejakých buniek dátum prvého a posledného dňa mesiaca.

#18 Re: Writer » Problém s vkládáním textu do OO z jiného zdroje » 16. 12. 2013 06:31:13

Ja používam AOO 4.0.1/Win7 a tiež sa mi niekedy toto stane (a stalo sa mi to už aj dosť dávno tuším už v trojkovej verzii na WinXP), takže to bude nejaká stará chyba.

#20 Re: Calc » barvy v nabídce barva písma a pozadí - VYŘEŠENO » 21. 11. 2013 05:40:17

A čo napr. toto: Používání vyladěných barevných palet

Oprava príspevku 22.11 - prosím, keď administrátor upravuje moje príspevky, aby zanechal funkčný odkaz (http:// zmenil na ttp://)

#21 Re: Writer » Dvojí číslování nadpisů » 21. 10. 2013 05:07:52

A prečo trváte na rovnakej úrovni? Však si to nastavte ako inú úroveň a máte po probléme...

#22 Re: Calc » vyhľadávanie PSČ - VYRIEŠENÝ » 1. 10. 2013 05:12:59

Všimol som si, že máte neutriedené PSČ - toto môže spôsobovať problémy.

#23 Re: Co se jinam nehodí... » Zaheslovanie makier - VYRIEŠENÉ » 27. 8. 2013 06:22:25

Cez menu "Nástroje - Makrá ..." otvoríte zoznam makier, potom voľba "Organizátor", záložka "Knižnice, vyberiete príslušnú knižnicu a zvolíte "Heslo". Je to popísané aj v pomocníkovi OO.

#24 Re: Calc » Pomalé otevírání listu » 19. 8. 2013 05:27:42

Skúste nastaviť všetko rovnako - aj virtuálnu pamäť a pamäť na objekty.

#25 Re: Co se jinam nehodí... » forum.openoffice.org lhůty » 14. 8. 2013 05:49:14

Ani túto Vašu otázku nikto nemoderoval, nechápem, na čo sa vlastne pýtate.

Zápatí

Používáme FluxBB