Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Připomínky k webu www.openoffice.cz » Captcha » 18. 10. 2018 08:59:17

MilanUhrak
Odpovědí: 3

Je skutečně nutný captcha opruz na fóru u přihlášených uživatelů ?

#2 Re: Calc » Opět copy paste c calcu ( makrem ) » 18. 10. 2018 08:57:10

Zdravím, pro ty, kdo by narazili na tento problém, tak

na ask.libreoffice mi odpověděl asi vývojář

změna chování LO nastala po commitu https://cgit.freedesktop.org/libreoffic … d58d6bdefa

author Eike Rathke erack@redhat.com 2016-07-28 18:51:01 +0200 committer Eike Rathke erack@redhat.com 2016-07-28 19:04:08 +0200 commit 984b0d1599ff1672cb0d28019bd652d58d6bdefa (patch) tree 2ecbcf72013f22886d3e85a9d92e13d003492b0e parent 4e85daeb78e9d9f290e49518b11efc2285f86713 (diff) Resolves: tdf#60021 disallow Paste when entire sheet is selected ... which exhausts memory unless you have 100GB or more of free RAM.

který opravoval bug https://bugs.documentfoundation.org/s... a v případě vybrání všech buněk je vložení zakázáno, aby se předešlo případnému vyčerpání paměti a pádu aplikace. Bude potřeba upravit makro - na řádku 226 nahradit výběr všech buněk výběrem oblasti buněk s daty.

#3 Calc » Opět copy paste c calcu ( makrem ) » 12. 10. 2018 13:15:37

MilanUhrak
Odpovědí: 2

Zdravíčko ...

Narazil jsem na problém, se kterým si nevím rady ... podobně jako kolega https://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?id=701 jsem slučoval soubory do jednoho sešitu, ( no, dělala to kolegyně na starším PC ) ale na nových LOO toto makro nefunguje, konkrétně poslední funkční verze je LOO 5.2.0, ve vyšších verzích krok Paste tiše selže, neudělá nic.

celý dotaz i se zdrojákem jsem už postnul na asi mrtvé ask.office : https://ask.libreoffice.org/cs-cz/quest … e-v-calcu/

Chci se zeptet, zda je tento problém už znám, a pokud ano, jak ho vyřešit...

Děkuji za každou rozumnou odpověď
Milan

#4 Re: Calc » vložení vzorce makrem - divné chování VYŘEŠENO » 10. 8. 2018 11:19:30

Teď fakt nechápu, co řešíte ...
Vícenásobné uvozovky jsou problém? pro koho ?

makro, tak jak jsem ho popsal FUNGUJE nejen u mne na Linuxu, ale -a to je hlavní - u kolegyně na Win.

Nebudu se hádat, jestli čárka nebo tečka ... s čárkou mi to házelo chybu, s tečkou to funguje a počítá přesně to, co chci.

	rows = num_rows( oSheet )
	
	If rows > 1 Then 
		mySetCellString( oSheet, 10, 0, "Provize" )
		FOR row = 2 TO rows+1
			oCell = oSheet.getCellByPosition( 10, row-1 )
			form = 
"=IF( 'pokud
  OR(
    H" & row & "=""Petr""; 'H = Petr nebo
    H" & row & "=""Pavel"" 'H = Pavel
  );
  I" & row & "*0.029;     'zde bude I*0.029
  IF(H" & row & "=""Havel""; 'jinak pokud H = Havel 
   I" & row & "*0.024;   ' bude zde I*0.024
   """"           ' jinak zde nebude nic
  ) ' prostě vnořená podmínka .. 
   ' formátování upraveno pro lepší porozumění, 
   ' přímo takto zkopírované do 
   ' editoru maker asi vyhodí při spuštění error
 )"
		'	oCell.setformula("=I"& row &"*0.024") toto je 
        ' zakomentovaný řádek,na kterém jsem zjistil, že 
        ' čárku nelze použít 
			oCell.setformula(form)
		NEXT row
	Else 
		msgbox "List 'Data' žádná data neobsahuje "
		Exit Sub
	End If

To je snad pochopitelné a nevím, kde v tom vidíte chybu, když to u mně funguje
Ještě jsem pozorněji  projel váš koment, no popravdě IFS ani neznám ( bohužel, je to tak sad ), tak jsem vnořoval ... jen detail.


Dále ... sloupec B obsahuje údaj, podle ḱterého seskupuji (místo prodeje ) a chtěl bych vytvořit sumy ze sloupců 8 (hodnota nákupu ) a 10 (vypočítaná v předchozím kroku provize ). Kdyby někdo nevěděl jak na to v makru ( vytvořit mezisoučty ) tak jsem našel toto zajímavé řešení :

  dim oSTColumns(1) as new com.sun.star.sheet.SubTotalColumn
  myRange = oSheet.getCellRangeByName( "A1:K"&rows+1 )
  oSTDesc = myRange.createSubTotalDescriptor(true) 
	
  oSTColumns(0).Column = 8 ' počítáme sloupec 8 
  oSTColumns(0).Function = com.sun.star.sheet.GeneralFunction.SUM ' funkce SUM
  oSTColumns(1).Column = 10 ' počítáme sloupec 10 
  oSTColumns(1).Function = com.sun.star.sheet.GeneralFunction.SUM ' funkce SUM
	
  oSTDesc.addNew( oSTColumns(), 2) 'seskupit podle sloupce 2
	
  myRange.applySubTotals( oSTDesc, True )

Fakt zajímavé ...

z toho množství dat, co tam mám, nakonec chci vidět jen seskupovací položku( sloupec 2 ) , sloupec 8 a 10. Ostatní skryju

	hide_col( osheet, 0 )
	hide_col( osheet, 1 )
	hide_col( osheet, 3 )
	hide_col( osheet, 4 )
	hide_col( osheet, 5 )
	hide_col( osheet, 6 )


sub hide_col( oTarSheet as Object, number as integer )
	Dim	oColumn as Object
	oColumn = oTarSheet.Columns.getByIndex( number )
	oColumn.IsVisible=False
end SUB

šikovné .. smile

jo a pak se ještě přepnu na list s mezisoučtama ( tlačítko, kterým se toto makro spouští je na samostatném listu, sekretářka si zaslaná data zkopíruje do listu "data" přepne se na list s tlačítkem a zmáčkne ...

toto je krapet kostrbaté, zachycené makro, ale jiné řešení, jak se přepnout na daný list jsem nenašel ..

	dim argsj(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	argsj(0).Name = "Nr"
	argsj(0).Value = 2
	document  = ThisComponent.CurrentController.Frame
	dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, argsj())

Andrew Pitonyak by to možná udělal hezčí, no ale funguje i toto, tak to nechám tak ...

#5 Re: Calc » vložení vzorce makrem - divné chování VYŘEŠENO » 8. 8. 2018 12:11:03

Dobrý den,
děkuji za snahu, ale problém byl někde jinde

vzorec říká, pokud v H je petr nebo pavel, tak I*0.24, jinak pokud H=havel tak I*0.29, a když ani jedno tak "" . if .. elseif ... end

špatně bylo do vzorce zapisovat "*0,24", správně mělo být "*0.24" a stejně tak druhý koeficient 0,29 ... calc tečku pochopí a převede ji na čárku, ale čárce asi nerozumí smile a vzorec pak nechápe ( asi ty různé národní zvyklosti )

jinak vzorec je kompletní, myslím že mu nic nechybí , o ano, u smyčky mi vypadlo next, ale jinak je celá ...

nic víc se tam ve smyčce již neděje ....


Taky u vás musí haprovat ty uvozovky ... vzorec je v uvozovkách a stringy taky, musí tam být dvojité, jinak to vyhnije

Ještě jednou děkuji za odpověď.

Milan

#6 Calc » vložení vzorce makrem - divné chování VYŘEŠENO » 8. 8. 2018 08:19:53

MilanUhrak
Odpovědí: 5

zdravím,

Do sloupce 10 všude tam, kde je v řádku platná hodnota ve sloupci 0 vkládám vzorec.

A zase je něco špatně.  Vizuálně vzorec odpovídá zadání, např na ř. 11 :

=IF(OR(H11="Petr";H11="Pavel");I11*0,24;IF(H11="Havel";I11*0,29;""))

ale v buňce svítí #NAME? ... když na buňku se špatným vzorcem klepnnu, a do vzorce přidám na konec mezeru, pak ji smažu, a odentruju, vzorec náhle funguje a zobrazí výsledek...


stejně tak na buňku se "špatným" vzorcem klepnu, klepnu na ikonu nástroje "Vzorec" a v nástroji se objeví správný výsledek. dám OK, a vzorec v buňnce už taky zobrazuje správný výsledek.

Co je zase špatně ?

FOR row = 2 TO rows
	oCell = oSheet.getCellByPosition( 10, row-1 )
	form = "=IF(OR(H" & row & "=""Petr"";H" & row & "=""Pavel"");I" & row & "*0,24;IF(H" & row & "=""Havel"";I" & row & "*0,29;""""))"
	oCell.setformula(form)
NEXT row

Verze: 6.0.4.2
ID sestavení: 00m0(Build:2)
Vlákna CPU: 2; OS: Linux 4.12; Vykreslování UI: výchozí; VCL: kde4;
Národní prostředí: cs-CZ (cs_CZ.UTF-8); Calc: CL

#7 Re: Calc » makro - podivné chování VYŘEŠENO » 8. 8. 2018 07:09:29

Hm ...  tak toto je velmi zajímavé...
Předně děkuji za to nakopnutí, chtěl jsem se obejít bez deklarací a vyhledávání sešitu ve funkcích a procedurách.


Mám sešit už asi 8 let starý, kde se vyplňuje lst píchačky podle zadaného roku / měsice ( rozezná se počet dní, obarví se so+ne, zašednou pole pro neplatné dny ( 31 den např). Tam mi předávání objektu sešitu funguje.


Když jsem ale zkopíroval kód do nově vytvořeného sešitu, hned nastaly problémy. Pídil jsem se, co to má na svědomí a patrně je to problém deklarací ( starý kód se zastavil i na místech kde byla použita nedeklarovaná proměnná )


Takže nakonec jsem původní kód rozhýbal změnou deklarace funkce :


Function num_rows( oCurSheet as Object ) as variant


Neutronovi děkuji za snahu a popostrčení správným směrem smile

#8 Calc » makro - podivné chování VYŘEŠENO » 7. 8. 2018 12:55:59

MilanUhrak
Odpovědí: 2

Zdravím,

jsem trochu zaskočen podivným chováním makra :

Sub Main
	dim oSesit as Object
	dim oSheet as Object
	dim oCell as Object
	dim oDataSheet as object

	oSesit = ThisComponent
	if oSesit.getSheets.hasByName( "Data" ) Then
		oSheet = oSesit.getSheets.getByName( "Data" )
	else
		MsgBox " List 'Data' nenalezen", 0
	EndIf
	
	oColumn = oSheet.Columns(0)
	last_row = num_rows( oSheet )
	oCell = oSheet.getCellByPosition( 15, 0 )
	oCell.setValue( num_rows )
End Sub

Function num_rows( oCurSheet ) as variant
	dim oColumn as Object
	dim oColumns as Object
	oColumns = oCurSheet.getColumns()
	oColumn = oColumns.getByIndex(0)
	oFinder = oColumn.createSearchDescriptor
	oFinder.searchRegularExpression = true
	oFinder.SearchString = "."
	oResult = oColumn.FindAll(oFinder)
	If Not IsNull(oResult) then
		ResultName$ = oResult.AbsoluteName
		PartsOfTheName = Split(ResultName,"$")
		num_rows = Val(PartsOfTheName(ubound(PartsOfTheName))) - 1
	Else
		num_rows = - 1
	End If
End Function

Takže smysl byl najít poslední řádek na listu "Data", který má nějakou hodnotu v sloupci A (0).


Po zadefinování oDoc, oSheet jsem volal funkci, která mi měla vrátit číslo posledního platného řádku.


skript stále končí hláškou "argument není volitelný" na druhém řádku ve funkci num_rows ( oColumns = oCurSheet.getColumns() )


Nechápu, kde je problém, objekty normálně do funkcí předávám ( v jiných sešitech ) .. proto jsem vložil do procedury Main  v podstatě stejný kód před voláním funkce num_rows .. a tam to nevyhnije !!


Díval jsem se přes kukátko, a oCurSheet JE objektem listu, má i sorávný atribut "name"...  a přesto se chová jinak než původní předaná proměnná.Už jsem asi překoukaný, protože nikde chybu nevidím, ale přece tam někde musí vězet ...


díky za nakopnutí

Milan

#9 Re: Writer » VYŘEŠENO - odkaz na tabulku ve writteru » 28. 5. 2018 06:58:10

Aha, tak nic, řeší to "vložit jako DDE" ... jsem to tam asi neviděl.

#10 Writer » VYŘEŠENO - odkaz na tabulku ve writteru » 28. 5. 2018 06:36:37

MilanUhrak
Odpovědí: 1

Zdravíčko, nemá někdo tušení, jak do dokumentu OOWritter vložit ODKAZ na list ( nebo oblast buněk ) z existujícího dokumentu OOCalc ?


Pochopitelně, mám na mysli takový odkaz, který se bude automaticky aktualizovat ( stačí jednosměrně ) .. t.j. ve Writteru oželím možnost editace buněk .. např.


zkoušel jsem to pře "hlavní dokument" ale nějak jsem to tam nepochopil.


Prozatím asi jediná možnost je propojit tabulku se sešitem přes databázi .. což by taky nemuselo být špatné řešení, ale nejde to napřímo?


díky za odpovědi

M.

#11 Re: Writer » Problémy so schránkou v Linuxe » 28. 5. 2018 06:23:27

no .. toto není chyba, ale vlastnost.
Zavřením okna programu si tento vyčistí i data vložená do schránky, obejít to lze v prostředí KDE pomocí nástroje "Klipper" ( je instalován/spouštěn automaticky, ani nevím, jestli se dá vypnout ).

S tím textem z prohlížeče to může být různé ... prohlížeč může mít zakázáno kopírování textu ( vyzkoušej zkopírovaný text vložit jinam - do nějakého textového editoru jako Kate ( KDE) nebo mousepad (GNOME) ..   Dále může být problém, že text je v rámci, přenese se jen jeho odkaz, ale writer ho nemůže otevřít, protože přístup k rámci je až po přihlášení ( typicky obrázky z e-mailu na seznam.cz )..

Nebo zkusit vložit text přes "vložit jako" "ctrl shift V"

#12 Re: Writer » JAK VLOŽIT SOUBOR » 28. 5. 2018 06:14:09

Ondra.kl napsal(a)

... sice bych také uvítal lepší konfiguraci rozpoznávání typu vkládaných dat, nicméně v tomto případě se musím zeptat: co měl uživatel na mysli textem "1.000"
co měl to být?
- číslo 1000   ... asi ne že, to by tam uživatel nepsal tu tečku
- číslo 1,000 ... asi ne že, to by tam uživatel nepsal tu tečku a napsal místo ní čárku
- text 1.000 .... asi ne že, uživatel přeci právě používá tabulkový editor sloužící ke zpracování dat, primárně tedy čísel. Kdyby chtěl zpracovávat texty tak si přeci nastaví do formátu buňky "text"
- datum ve zkráceném zápisu ... sice nejblbější možnost ale jiná není wink

Asi tak nějak ...

chcete - li vkládat nějaký formát dat tak, aby ho automatické rozpoznání formátu nezmršilo ( typicky např. číslo pí na 125 desetinných míst ), na začátku buňky udělej apostrof ( ' ) a buňka zůstane textová. Apostrof se nebude zobrazovat ani tisknout. Jak se to pak bude chovat ve vzorcích nevím.

#13 Další součásti » Reference na uživatelovou složku Dokumenty » 26. 12. 2017 13:45:13

MilanUhrak
Odpovědí: 4

Zdravím ...

Založil jsem sešit, ve kterém vytvářím slovník. Součástí sešitu je makro, které převede sešit na csv, tak, aby ho akceptoval převaděč do formátu StarDict.


V makru to mám proto, že výchozí nastavení převodu ooCalc do csv  převaděči nevyhovuje, čili to nastavení dělám v makru a také proto, že převaděč vyžaduje určité sekvence oddělující významové roviny (např. \n) které se sice do řádku v sešitu dají vložit, ale znepřehledňují syrový text, takže v sešitě používám _^_ ( _jako mezera ), a makro to pak převede ..  no a navíc .. jedno kliknutí na tlačítko  a slovník je vyexportovaný .. jaká to je lebeda smile


Sešit mi visí na cloudu, upravuji ho ze 3  různých lokací ( jako vzdálený soubor ), pod několika uživatelskými jmény ( podle toho , kde zrovna sedím ) a prozatím jen v Linuxu.


Rád bych soubor csv ukládal do /home/**user**/Dokumenty/slovnik/slovnik.csv . To tam mám zatím natvrdo, čili můžu převádět jen pod jedním uživatelem, a pak výsledek nahrát na cloud, ale zajímalo by mně, zda je nějaká možnost, jak v makru získat cestu k uživatelovým dokumentům obecně.


Pro použití v Linuxu jsem právě našel možnost

	output_file_name = "~/Dokumenty/slovnik/slovnik.csv"
	fh = FreeFile ' Establish free file handle  https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=34074
	Open output_file_name For Output As #fh     ' Open file (writing mode)

- tedy použití linuxácké substituce "tilda" jako odkazu na domovskou složku, ale jak toto dosáhnout ve windows ? Nebo jak toho dosáhnout obecně ? protože pokud je metoda pro win a lin rozdílná, přichází zákonitě dotaz : Jak zjistím, pod jakým systémem zrovna jedu (v makru, samozřejmě) ?

Děkuji všem za případnou pomoc.

Milan

#14 Re: Writer » Zaškrtávácí tlačítko v sériovém dopise - VYŘEŠENO » 2. 3. 2016 06:44:38

Tak ono to ani moc nebolelo ....

https://en.wikipedia.org/wiki/Checkbox

A DejaVu - ho má ... to je super, děkuji za nakopnutí ....
M

#15 Re: Writer » Zaškrtávácí tlačítko v sériovém dopise - VYŘEŠENO » 2. 3. 2016 06:17:54

Děkuji, to asi bude ono, takže zbývá to nejjednodušší smile najít v nějakém fontu ty dva znaky ... toto řešení mně tedy nenapadlo ...

M.

#16 Re: Writer » Zaškrtávácí tlačítko v sériovém dopise - VYŘEŠENO » 1. 3. 2016 16:02:13

Nikde nepíšu, že chci posílat dopisy emailem, proboha ..

chci vytisknout zaškrtnutý nebo prázdný čtvereček na papír v závislosti na datech v databázi.

#17 Re: Writer » Zaškrtávácí tlačítko v sériovém dopise - VYŘEŠENO » 16. 2. 2016 13:44:32

aaaa ...
na sériový dopis umístit pole databáze jako checkbox
píšu dokument ve Writeru. V dokumentu jsou pole z databáze : jméno prijmeni,  PC, kotelna. V dokumentu je např.
Žádám o přezkoušení z bezpečností práce  pro __jmeno__ (to je to databázové pole) __prijmeni__ blblabla ...
práce s PC  checkbox spojený s  __PC__
prace v kotelně checkbox zase s jiným databázovým udajem ... atd

#18 Writer » Zaškrtávácí tlačítko v sériovém dopise - VYŘEŠENO » 16. 2. 2016 13:01:50

MilanUhrak
Odpovědí: 8

Zdravím věechny ..

Stojím před problémem, kdy bych chtěl na sériový dopis umístit pole databáze jako checkbox ( zaškrtávací tlačítko ).

Bloudil jsem v nabídce writeru, ale marně. Jde to udělat ?

Předem díky

Milan

#19 Re: Calc » import CSV a oddělovače textu - VYŘEŠENO » 21. 7. 2015 06:46:25

@ neutr ...

Vytvářím CSV soubor,
(takže můžu použít jakoukoliv ....

Prostě ho vytvářím nějakým programem ... proto můžu CSV jakkoliv "ohnout" vyřeší-li to problém, na který se tážu 

a protože jeden údaj má více řádků ....
údaj je položka věty, ok ?  A potřebuju v jednom údaji zalomit řádek :
důležité je, aby calc v buňce odřádkoval


Vytvořený soubor bych rád otevřel v Calcu,

a pak, po vytvoření, předpokládám, že ho "někdy" budu potřebovat otevřít. Když už ho mám otevřít, tak aby vše fungovalo. Např. řazení..


soubor se mi nepovedlo přímo přiložít, ale jelikož jde o prostý text, tak jsem ho do dotazu (pár řádků) vložil přímo... v čem je problém ?

Co už je ale podivné, že uvozovky z importovaných sloupců udstraní jen u prvního sloupce, u ostatních je ponechá. 
Calc při importu prostě ponechával oddělovače textu a údaje tak po importu zůstávají v buňce "obaleny" uvozovkami. 


Vaše spekulace vycházely - řekl bych  - z nepochopení dotazu a naprosto se netýkali podstaty dotazu.

Otázky co se s tím souborem má dít, kam to budu fedrovat a podobně jsou vedlejší, ( pro vaši orientaci - nebudu to fedrovat jinam, než na archivační médium)

Opravdu jsem ale svou odpovědí ustřelil.
Problém je již vyřešen, viz můj příspěvek výše

#20 Re: Calc » import CSV a oddělovače textu - VYŘEŠENO » 21. 7. 2015 06:03:15

děkuji všem za snahu, problém byl na dvou místech :

program, který vytvářel CSV soubor vkládal mezi údaje a oddělovač <TAB> mezeru, což  by samo o sobě nebyl problém, kdybych při importu do Calcu zvolil "Odděleno pomocí"  "Tabelítor" i "Mezera" a "Sloučit oddělovače" ...

Jednoduše tedy dvojnásobný error mezi židlí a klávesnicí ..

Tak pro poučení budoucím generacím smile

#21 Re: Calc » JAK VLOŽIT SOUBOR » 21. 7. 2015 05:35:04

Já jsem netvrdil, že nelze vkládat odkazy na soubory v internetu, ale nelze přikládat soubory jako přílohu .. to je docela rozdíl.

A je škoda, že toto není povoleno ani registrovaným diskutérům.

#22 Re: Calc » import CSV a oddělovače textu - VYŘEŠENO » 20. 7. 2015 05:50:29

poky napsal(a)

LibreOffice 4.4.3.2 Calc v Debian Sqeeze otevře výše uvedený soubor bez přidaných uvozovek.

Děkuji za vyzkoušení.

Opravdu se zdá, (toto není jediný případ ) že některé subverze OOO / LOO na sebe nabalují nečekané "vlastnosti" ...  Je to škoda, protože zejména v calcu je pak obtížné něco vytvářet. Vzorce se pak v jiné vezzi / (a dokonce) platformě chovají maličko odlišně.

#23 Re: Calc » import CSV a oddělovače textu - VYŘEŠENO » 20. 7. 2015 05:44:22

neutr napsal(a)

Pro poky:
     Takto okopírované by to mělo jít každému. Já tome ale rozumím tak, že originál je v jednom řádku a má se načíst buď do buněk vedle sebe :
'Soubor'      'Datum'      'OD'      'Předmět'      'KOMU'
     nebo naopak pod sebe :
'Soubor'     
'Datum'     
'OD'     
'Předmět'     
'KOMU'
     Záhadou je proto jak vypadá zdroj po napsání a jak má vypadat po znovunačtení - respektive cílový dokument po vykopírování? V čem se to píše a do čeho se to načítá?


Jak to říct ... Nehul tolik . Zkus to otevřít v calcu a pochopíš hned, pokud to nechápeš z mého dotazu.

#24 Calc » import CSV a oddělovače textu - VYŘEŠENO » 17. 7. 2015 12:25:22

MilanUhrak
Odpovědí: 10

Zdravím,
Hledal jsem řešení na gůglu, tady i tam smile ale bez úspěchu.

Vytvářím CSV soubor,
(takže můžu použít jakoukoliv variantu formátování)

a protože jeden údaj má více řádků
(údaj obsahuje "CR"
  (nebo LF nebo CRLF - důležité je, aby calc v buňce odřádkoval )
)
obaluji údaje uvozovkami _"_ nebo _'_

Vytvořený soubor bych rád otevřel v Calcu, ale potýkám se s nějakým bugem asi.

při volbě importu musím zvolit "oddělovač textu", jinak Calc nechápe odřádkování v údaji (to je správně, jinak by v tom byl pěkný maglajz).

Co už je ale podivné, že uvozovky z importovaných sloupců udstraní jen u prvního sloupce, u ostatních je ponechá.  Všechny sloupce obsahují pouze text, ale toto chování je podivné.

Dělám něco špatně nebo se Calc chová stejně i u vás ?

Mám verzi 4.0.1 na openSUse

přikládám nemocný CSV .. je to - očištěna od osobních udajů -"databáze" zálohy emailů, ale to není podstatné, co to je ..

aha, tak nepřiložím, jsem myslel, že se tady dají vkládat přílohy

'Soubor'      'Datum'      'OD'      'Předmět'      'KOMU'
'./User@server.unas/new/1437026514.M172940P28838.unas,S=115078,W=117171'      'Thu, 16 Jul 2015 08:02:07 +0200'      'M.. K..<kj@server.unas>'      'Fwd:Usmála se na Vás ráno prodavačka?'      'Š.. J..<sj@server.unas>
H.. J..<User@server.unas>
B.. P..<ph@server.unas>
....'
'./User@server.unas/new/1437035399.M734387P3349.unas,S=113164,W=114731'      'Thu, 16 Jul 2015 10:29:58 +0200'      'J.. K..<kj@server.unas>'      'Zápis z kontrolního dne z 03.07.2015'      'S.. K..<ks@server.unas>
K.. L..<kondrat.ladislav@server.unas>
B.. P..<ph@seznam.cz>
....'
'./User@server.unas/cur/1437026514.M172940P28838.unas,S=115078,W=117171:2,S'      'Thu, 16 Jul 2015 08:02:07 +0200'      'M.. K..<km@server.unas>'      'Fwd:Usmála se na Vás ráno prodavačka?'      'Š.. J..<sj@server.unas>
H.. J..<User@server.unas>
B.. P..<ph@server.unas>
....'
'./User@server.unas/cur/1437035399.M734387P3349.unas,S=113164,W=114731:2,'      'Thu, 16 Jul 2015 10:29:58 +0200'      'J.. K..<kj@server.unas>'      'Zápis z kontrolního dne z 03.07.2015'      'S.. K..<ks@server.unas>
K.. L..<kl@server.unas>
B.. P..<ph@seznam.cz>
....'

tak aspoň takto

jak říkám, můžu to libovolně naformátovat, (ať už konce řádků, oddělovače i zalomení v tom víceřádkovém údaji)  ale žádná kombinace nefunguje úplně správně.  Jinak samozřejmě po načtení do Calcu můžu dát hůedat/Nahradit a za 5 vteřin vymalováno, ale jde o princip.

#25 Re: Calc » JAK VLOŽIT SOUBOR » 13. 11. 2013 07:18:35

Myslíte-li "vložit soubor" jako přílohu k diskusnímu příspěvku, tak .......

Nelze .. big_smile

Stálo by ovšem za uvážení tuto vlastnost "rozchodit", alespoň pro ooo , MS soubory a obrázky i s např limitovanou velikostí.

Zápatí

Používáme FluxBB