Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 19. 8. 2021 11:56:01

Gooorila
Člen
Registrace: 4. 10. 2009
Příspěvků: 48

Plánovací tabulka v Calcu?

Zdravím vás

Potřebuji poradit s výrobou plánovací tabulky. Pracuji s projekty, u kterých znám:
-    Kolik času zaberou
-    Kdy budou dodány podklady
-    Kdy musí být ukončeny

Zároveň znám kapacitu, neboli kolik času mohu projektům denně věnovat. Potřebuji nástroj, který mi pomůže s rozplánováním těchto projektů a upozorní mne na kolize (mohu pak řešit rychlejší dodání podkladů, posun termínu, nebo naopak nebudu plně vytížený).

Tabulku jsem si vytvořil, ovšem nefunguje a řeším omezení, s kterým si neumím poradit.

Projekt 1: Potřebuji na něj týden času, podklady dostanu 1.9. a ukončit musím 30.9. Tabulka mi tedy vyplní kapacity od 1.9. do 8.9.
Projekt 2: Potřebuji na něj 1 den času, podklady dostanu 2.9. a ukončit musím 6.9. Tabulka mě tedy informuje, že tento projekt nemohu udělat, protože nemám v daném termínu volné kapacity.

Jenže já je mám. Projekt 1 mohu vyrábět následující 3 volné týdny a projekt 2 tím pádem udělám bez větších problémů. Rozhodl jsem se tedy řešit z opačné strany, tedy od termínu ukončení, kde narážím na identický problém.

Možná by na tohle bylo vhodnější použití Base, ale nenašel jsem něco obdobného, z čehož bych mohl čerpat. Nenapadá někoho, jak a zda lze vyřešit v Calcu, se kterým mám zkušenosti?

Offline

#2 19. 8. 2021 12:14:37

ludviktrnka
Člen
Registrace: 9. 7. 2009
Příspěvků: 687

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Makrem by to mělo jít. Chápu to tak, že projekty musí být v čase umisťovány postupně podle časové rezervy (rozdílu mezi celkovému času a času na vyhotovení), od nejmenší rezervy po největší. To vzorci nepůjde.


LibreOffice 5.4.

Offline

#3 19. 8. 2021 12:28:27

Gooorila
Člen
Registrace: 4. 10. 2009
Příspěvků: 48

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Nějaké drobné makra jsem si už vytvořil, takže snad je možné stavět na nějakém základě. Pro mne je důležité, že aspoň někdo (kdo tomu rozumí) řekl, že by to jít mělo big_smile.

Ten Base jsem otevřel a zkoušel, ale nic kloudného mi nevypadlo, takže budu pátrat dál, ale je to tak, jak je napsáno. Potřebuji najít termín, který je omezen volnou kapacitou, počátečním a konečným termínem.

A zároveň, když už jsem našel nějakou inspiraci, vždy byla striktně omezena právě onou kapacitou, takže uměla pracovat pouze s 0-100%. Ale pro mne je i důležitá informace, že to zvládnu, ale musím jet třeba tři dny na 130% (tedy třeba o čtyři hodiny déle například).

Vím, že je to složitý problém, ale Calc už mi vyřešil tolik neřešitelných problémů, že zkouším big_smile

Offline

#4 19. 8. 2021 18:45:14

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Pokusím se popsat jak by to šlo řešit. Když by to Vám, nebo někomu jinému (třeba pan Trnka, nebo kamlan) nešlo podle popisu pokusím se o realizaci sám. Popis uvedu heslovitě uvedu a snad to nebude moc vadit. V podrobnostech se mohu mýlit, ale byl by to elaborát ve kterém by se většina lidí orientačně ztratila.


1. předpoklad.
Finální rozhodnutí musí platit k odevzdání zakázky.
2. předpoklad.
Neovlivnitelnou skutečností je datum přijetí zakázky.
3. předpoklad.
Rozložení příprav lze časově oddělit, tak aby mohla být zakázka nejpozději k (ad 1.) odevzdána včas, tím se manipulační prostor pro přesuny zkracuje o doby(u) výroby. To je výchozí skutečnost, protože výroba nemůže alternovat 2, nebo i více zakázek v období, které již pro některou zakázku běží. To může znamenat kolizi na úrovních, které zadání nespecifikovalo.
a)     Zahrnuje doba výroby podle ad 1. také materiálové dodávky?
b)     Lze tento problém vynechat včetně včasného objednání materiálu?
c)     Lze problém paušalizovat na vrub skladu?
4. předpoklad.
Příprava projektu trvá různě dlouho, ale lze ji klasifikovat jako počet pracovních „půldnů". A to buď 0,5 směny, 1 celá směna a výjimečně 1,5 směny. Základ je ve skutečnosti že běžně se pracovní den dělí na polovinu „A" která se zajištěním projektu nemá bezprostředně nic společného a druhou „B", která se projektu věnuje. Pravděpodobně lze plánovat jen v pořadí AB, nebo ABB.
a)     Lze výjimečně ABB změnit například BAB, nebo BBA?
b)     Lze například kombinovat 3 dny za sebou, například ABB + BBA + AAB? Popřípadě také až na 4 dny ABB + BBB + AAA + AB?


NÁVRH  ŘEŠENÍ :


     Průběžně je nutno harmonogram prověřit a popřípadě ihned změnit vždy když se objeví nová přijatá objednávka. Odmítnutí celé objednávky, posunutí termínu dohotovení je krajní a nežádoucí řešení. Takže základem je vždy harmonogram v nějaké fázi rozpracovanosti.
     Nejprve se prověří, zda se náhodou nevejde do současného rozložení, a přidají se limity od do a to pro všechny typy druhů přípravy samostatně.
     Toto je samozřejmě jen jiné vyjádření původního zadání podle předpokladů, pokud jsem správně pochopil oč jde, ale body 1. až 4. už ukazují pořadí důležitosti, které je sice také celkem zřejmé ze zadání.
     Co už všem zřejmé není, je skutečnost, že se musí iterovat možnosti postupně podle všech předpokladů. Což znamená ve své podstatě začít od jedničky. Dvojka je dána a přeskakujeme ji a pokračujeme trojkou podle charakteru úkonů, tedy koordinátor (vedoucí) projektu, materiálové zajištění a realizace. Z toho bludného kruhu je řešením právě jenom prohledávání se základem dvě až tři poloviny dne. Výjimečně lze nařídit přesčas i pracovníkům jiných profesí (materiálová základna) i výrobní základna.
     Ze zákona se mohou bezprostředně za sebou odpracovat dvě dvanáctihodinové směny a po nich by mělo být volno minimálně 8 hodin, ale prakticky je možné tyto dvanáctky určit na konci a začátku pracovního týdne. Trošku by bylo komplikované, kdyby výrobní úsek už na směny pracoval, zejména v nepřetržitém provozu, ale i to se dá řešit. Osobně s tím mám dost zkušeností jak sestavit trvalý směnný režim a za běhu ho upravit tak aby se vše co nejdříve vrátilo k normálu a pokud možno bez přesčasů (i když je to finančně dnes celkem vedlejší, ale jsou to peníze navíc).


     Při nalezení shody (mají všichni alespoň nějaký půlden k použití) ten se zaznamená samostatně do (databáze variant volných půldnů). Samozřejmě by bylo vhodné to udělat jako tři samostatné databáze podle zdrojů (plánování – zadavatel tohoto příspěvku, materiálová profese a výrobní profese). Dá se tam totiž hledat naráz a zahrnout potenciální třetí půlden. Když se to udělá dobře a pravidelně, tak je tam lépe vidět kdo má potenciální rezervy i podle pracovních týdnů.
     K tomuto neodmyslitelně patří průběžná kontrola plnění běžících akcí. Z toho můžeme usoudit jak daleko plnění je a zda bude termín splněn, nebo i to, zda by nemohl být splněn dříve. To znamená přibližně na konci dne vydolovat zda se mu podaří splnit. Můžou tak být signalizovány prozatím neexistující problémy a nebo i kontrolou zjistit, zda už není splněno a dotyčný není ochoten přiznat, že už by měl, nebo mohl mít čas. To by sice měl dělat člověk na nejvyšším postu, například výrobní ředitel, nebo náměstek, ale u soukromníka to možné není a nejlepším řešením je hodit to na krk účetní (dobrá účetní nemá smilování ani se šéfem a pozná se podle toho že je to semetrika, která ráda za malý obolus prožene celou fabriku 15x v týdnu.)

     Od koncepce k detailu, nejlépe asociací jako přirovnáním :


     Je celkem jedno zda se koncepce bude realizovat vzorci, makry, nebo kombinovaně. Velice důležitá je představa dvou podobných evidencí. Té která skutečně drží podmínky a rozpracovanost, zatímco druhá každé ze tří profesí vyhodnocuje volné půldny, respektive 3 půldny.
     Je totiž možné dost dopředu oslovit profese zásob a výroby a zeptat se na to zda by měli volno také odpoledne, nebo v sobotu, a nebo v neděli, popřípadě i celý víkend v určitých vzdálených termínech. Většinou to nějak přivítají kvůli možnosti přesčasu, nebo náhradního volna, které si následně vyberou spolu s víkendem a podobně. Ti kdož se „neangažují" jsou dotazem překvapeni a honem neví, co jim za tři týdny znemožní jít na firmě na ruku. S tím si poradí jenom přímý nadřízený. Vedoucí plánování projektů získá větší prestiž, protože stačí zdůvodnit a ještě lépe předem avizovat, že mu například nákupčí nevyhoví, nebo sklad není ochotný jít v pátek otevřít sklad pro horkou dodávku materiálu apod.


     Pak je totiž možné sladit docházku pracovníků a tím aktualizovat volné dny tak, aby bylo ihned zřejmé, že když přijde zakázka dnes v 10.oo zakázka, jsem schopen prověřit zda se mi vejde, nebo jak se mi vejde do harmonogramu.


     Nejlepší představou takové evidence je přímo práce ze směnovým kalendářem pro každou profesi samostatně. Doslova to znamená, že nakombinuji každé profesi potřebný čas třeba po půldnech a podle toho se budu snažit najít společný průnik všech tří profesí ve správné posloupnosti. Snahou bude najít, nebo vytvořit co možná nejkompaktnější úsek ve všech profesích.
     Také to znamená, že vedoucí plánu přípravy projektu si sám může sladit svůj režim s plánováním osobního života. Včas tam zaznamená například oslavy, sliby dané jiným osobám mimo zaměstnání, zdravotní prohlídky, termíny technických kontrol (komín, plyn, auto, …), dovolané například i manželky, nebo dospělých dětí. Prostě vše na co by mohl zapomenout a co by mu ničilo soukromý život.


     Při futuristickém pohledu, by to nemusela být sada plánů práce, ale notový zápis. Například ve ¾ taktu. Používat při tom například pro každou profesi jiný nástroj. Například kdo má rád county, ve stylu který má rád, a například efektní tremolo na tenorové banjo upozorní „pozor neslibuj nic, dokud mne slyšíš - mohl bys dostat na bendžo", nebo libozvučné efektní akordy, když je vše jak má být alespoň v práci a basa, nebo buben podle finální výroby, která je vlastně jinak monotónní a v případě že mají volno bude pomlka a jinak libovolný rytmus, který ladí se vším (udává rytmus). Ostatní nástroje se mohou projevit falešným tónem, když je něco špatně a podle nebezpečí používat osminové a více „praporkové" noty také ve slyšitelné disharmonii, když už je problém na střeše.


     Většina lidí odpoví na dotaz zda má čas odpoví, musím se podívat a zmatkáři slíbí cokoliv s patřičnými důsledky. Bylo by asi fajn, kdyby tázaný mohl odpovědět jo musím si to ale poslechnout a pustí vypalovačku s dotazem slyšel jsi to?
     Takže vymakat hudební výstupy by bylo přímo na chytlavou apku a uživatel by místo skládání hudby krmil jen svůj osobní kalendář spojený s tím pracovním :-)


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#5 20. 8. 2021 14:56:54

kamlan
Člen
Registrace: 15. 9. 2016
Příspěvků: 368

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

@neutr: já se ničemu většímu nyní věnovat nemohu. Před pár dny jsem asi po dvou letech usilovné činnosti dokončil jednu stěžejní část své arabské transkripce a dávám si nějaký čas voraz. A také doufám že dám mnohem víc dohromady bolavá záda :-). Jen co jsem přečetl zadání tak mi bylo jasné, že tohle by na hoďku či dvě nebylo, takže v současnosti víc pomoci nemohu.

Offline

#6 20. 8. 2021 18:27:40

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

pro kamlan :
Já jsem na tom asi stejně, ale nic jsem zatím nedokončil a budu rád když to stihnu do února. Pro mne by to bylo také na delší dobu, ale vím přesně co a jak udělat, ale stačí málo a autor vyjádří, že tomu buď nerozumí, nebo že to myslel jinak.


     Takže už mám dost zkušeností s tím, že něco udělám postnu, a utopím se buď ve svých dotazech na které dostávám většinou přímé odpovědi typu :
     Dotaz kolik je hodin? Odpověď včera bylo pondělí. Autor má při tom pocit že z něj dělám hlupáka, nebo tahám detaily, které potřebuji jen pro své vlastní záměry.
     Druhou variantu mám také dobře otestovanou. Vždy se snažím dobře pochopit potřebu a dedukuji podle sebe, abych vyhověl. Potom zase stále předělávám jen abych se nemusel dotazovat.


     Prostě problém je v tom, že i akademicky vzdělaní lidé mají pocit, že problém specifikovali dost dobře, aby to šlo vyřešit a není to pravda. Nejde jen o makra, ale často i o vzorce, natož potom popis potřeb kde je nutné určit koncepci (to je tento případ). Myslím, že to dobře vědí všichni kdož odpovídají včetně uživatele "lp.", kterého považuji za odbornou jedničku mezi námi "aktivnějšími". Setkal se lze s tím, že bez komentáře vydal na tabuli řešení vzorcem (často ve více verzích), ale pokud možno s co nejstručnějším, nebo žádným komentářem, tak se mu stalo že ujel na nevalidním popisu potřeb. To je u něj skutečně výjimka, většinou trefí do černého i tam, kde ostatní váhají, nebo se nestrefí do potřeb podle popisu.


    Zase když něco udělám je nutné to ve vzoru patřičně popsat, takže nežli se do něčeho pustím chci dobře pochopit o co jde. Můj popis výše by byl asi stejný jako takový popis, který bych musel dát k řešení, nebo se opakovaně dotazovat. Takže je pro mne snadnější předem avizovat co potřebuji vědět a snažím se zdůvodnit proč to potřebuji. Takže dokud nedostanu odpověď na dotazy, které jsem vznesl - nic dělat nebudu ani když bych vyšetřil čas. Takže autor uváděl, že by si možná věděl rady a já vím že vy a ludvíktrnka odpovídáte často a celkem fundovaně a „lp." sem chodí už málo kdy. Takže jsem už nekomentoval, zda budete střílet od boku zda se strefíte, nebo zda si počkáte na detaily. Každý to dělá svým způsobem. Já nejraději na slepo nestřílím, ale to neznamená, že bych se čas od času nekopnul na nějaké volovině. : -


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#7 23. 8. 2021 09:21:44

Gooorila
Člen
Registrace: 4. 10. 2009
Příspěvků: 48

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

neutr napsal(a)

Pokusím se popsat jak by to šlo řešit. Když by to Vám, nebo někomu jinému...

Zdravím Vás

Děkuji za vyčerpávající analýzu problému.

Pokouším se v myšlenkách interpretovat všechny předpoklady, ale sám si nejsem jistý (obecně pojmenování problému patří mezi nejkomplikovanější část životního cyklu realizace projektu). Zjišťuji, že je zde příliš mnoho omezení a proměnných, které lze realizovat kombinatorikou a programováním, což bych pravděpodobně v tuto chvíli sám nezvládl realizovat.

Pro jistotu ještě shrnu:
-    V tuto chvíli zpracovávám zakázky, jejichž časová náročnost je od 1 hodiny do 60 hodin
-    Rozhodl jsem se, že chci zakázkám věnovat 8 hodin svého času, každý pracovní den
-    O tom, zda zakázku přijmu, či nepřijmu, se musím rozhodovat s předstihem (požadavek dostávám cca 2-8 týdnů před samotným zadáním


Nyní neumím správně vyhodnotit, zda zakázku přijmu, či nikoli. Běžně se mi stává, že „pocitově" zakázky odmítnu a tak některé dny nejsou vytíženy, nebo naopak to přepísknu a nejsem schopen realizovat, i když násobně zvýším kapacitu. Pokouším se tedy vyřešit nástrojem, který by alespoň základně plánoval.


V mém původním dotazu jsou jen čtyři základní parametry, které znám. Datum od, Datum do, Jak dlouho a Kapacita, což nevypadalo až tak složitě. Když si čtu tento rozpis, tak vidím zádrhely (ideálně bych chtěl, aby se pracovalo pouze 8 hodin, ale pokud bude potřeba, lze kapacitu navýšit o 2-3 hodiny). Doufal jsem v jakousi tabulku, jejíž data se aktualizují každým novým zápisem. Tabulky, která mi zobrazí hned po zadání zakázky „Pozor, pokud chceš vzít tuto zakázku, tak ji musíš vyrábět v týdnu od do a v tomto období už máš kapacitu naplněnou na 100%. Přidáním této zakázky budeš muset zvýšit kapacitu na 110%"


Na nějaký systém není pro mne vhodná doba a to jak z finančních důvodů, tak z důvodu realizačních (již jsem si nasazením dvou systému v předcházejících zaměstnání prošel a nedopadlo to ideálně), takže se téhle cestě vyhýbám.

Offline

#8 23. 8. 2021 14:32:56

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Ano, toto už je mnohem lepší, zejména připuštění 8 hodin na Vaši práci a možnost vynutit zvýšení kapacity na 110%, respektive až na dvě hodiny denně. Což chápu jako schopnost pracovní den naráz zvětšit na 12 hodin i když jen v extrémních případech.

     Plánování po hodinách není v rozporu s možnostmi. Dá se nastavit i například požadavek od 1 do 60 pro Vás, a 12 hodin sestavit pro potřebu jiných podřízených profesí. Chtělo by to ještě dvě maličkosti. Dá se potřebný čas například skladu rozložit do více etap ( například od 15. do 20). je sklad, nebo i výroba schopná navázat tak, aby původní plán 15. až 20. zůstal celku?
     Například nepřijde řádně zajištěný materiál v termínu a je rozpracováno? Materiál a výroba by měla prostoj, zatímco sklad a nákupčí mimořádný stav.


     Další skutečností je to, že sice lze okamžitě po dodání zakázky zjistit stav a rozhodnout zda zakázku přijmout, či nepřijmout. Ale když to bude viset pouze na stavech zjištěných při poslední zakázce, tak do toho vleze něco, co čekat nebudete - na tom potom vyhoří správnost rozhodnutí. Takže proto se domnívám, že je nutná pravidelná denní kontrola stavu, která musí zjistit jak stav realizace ke dni kontroly, tak mimořádné události. Například nová zakázka spočívá na profesi svářeč, zatímco před ní na tom nezáleželo. Vy s tím nepočítáte a naplánujete zatímco po přijetí už nebude místo na přesuny.
     To znamená, že podklady pro okamžité stavy realizace na základě kterých se rozhoduje o vzetí či nevzetí nabízené zakázky ztroskotají. Přijmete zakázku a potom zjistíte, že svářeč je už týden na operaci kolene a vrátí se až za dva týdny ve kterých musí být jak původní a rozdělaná, tak nově přijatá odevzdané.
     Když budete mít i informace (za celý úsek například výroby), můžete zjistit že lze přehodit obě zakázky tak aby se ta která ho potřebuje dostala na pozici když svářeč bude mimo pracovní neschopnost a možná i opačně před pracovní neschopností. Tohle ví jenom mistr, který by měl schopnost celého výrobního cechu hlásit. Musí vědět i to která jednotlivá dílna bude omezena, a zda je to predikovatelné předem, kdy se navrátí k normálu. Některé věci lze řešit subdodávkou a může to být jen několik dílů jako úkonů - tedy část zakázky.
     Takže bez denní kontroly, nebo alespoň týdenní nemůžete stejně bezchybně přijímat a odmítat. Ale když víte, že se nemůže něco nečekaného vyskytnout bude vysoká jistota, že se může pokazit jenom něco po přijetí zakázky.
     Podívám se na to a vytvořím přehled se vzorci. Pokud ho potvrdíte dodělám podle potřeby makra, aby to bylo ve stylu metelesku blesku. Vzorce umí vytvořit jen jediný případ varianty. pokud by bylo více variant, může jich být snadno desítky. Makro to může vysypat naráz jako verze a vy si jen vyberete. Může to být i odstupňované podle úspěšnosti sloučení v rámci jednotlivých následných operací.


     Nebude to hned, ale udělám si kafe a do večera bych něco mohl mít, ale raději neslibuji. Od rána do oběda (celou šichtu) věnuji svému hlavnímu projektu a výjimku bych udělal, když by mi to nešlo).


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#9 23. 8. 2021 15:26:30

Gooorila
Člen
Registrace: 4. 10. 2009
Příspěvků: 48

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Zdravím

Ad rozložení času do více etap: Ano, v tomto problém nevidím a práci lze přerušovat a navazovat.
Ad pravidelná denní kontrola: Předpokládám, že denní kontrola není potřeba. Kontrola je potřeba v případě zápisu, nebo změny (tedy když zakázku zapíšu, hned uvidím rozložení. Pokud dojde ke změně, opět tuto změnu musím zapsat a tedy uvidím ihned možnosti).

Je zvláštní, že i když jsem se pro účely zjednodušení rozhodl v zadání vytvořit jakousi situaci o pracovníkovi a jeho pracovním dni, skutečně řeším jakési rozplánování výroby se sklady a svářeči. I v tomto případě počítám, že se tedy budou některé data měnit v pravidelném intervalu (pokud mi někdo nahlásí dovolenou, zapíšu nižší kapacitu do plánu, čímž se opět změní rozložení zakázek). To, že by se dalo zohlednit již v Calcu, jsem ani nepředpokládal a popravdě, je to již věc operativy, kterou musíme nějak vykrýt. Na drobné výkyvy se musím připravit a nelze s nimi pracovat při plánování

Offline

#10 24. 8. 2021 21:50:03

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

První nedodělanou verzi posílám - je zde Verze 1
Je tam jenom něco málo. Chtěl jsem to dotáhnout, ale bez testování se nepohnu dál.
     Podívejte se v horním pruhu jak jsou zapsány termíny zakázek. Je to jednoduchý vzorec. Kopie datumu a čas za lomítkem ve tvaru + hodiny/24.
     Tohle se načítá do řádků přes 10000. Hnedle 4 roky dopředu, ale záměr je ten, že přijdete do práce, otevřete sešit, zkontolujete jestli se splnilo a pak těch prvních deset řádků ve sloupci E dáte odstranit. Nic jiného, jen těch prvních desat řádků.
     Tím se to celé posune a údaje se přepočítají k aktuálnímu dn prvnímu dnu. Od posunutých konců se odečítá to co jin zadáte jako normu hodin a před toto normu dostanete nové datum konce.
     Totéž je uděláno pro celkové data z toho zadání konců, pod tím je dílna už s jejím začátkem. Následuje MTZ, které se odpíchne od dílny.


     Vás jsem nechal nakonec, protože tam nejsou zabudovány přepočty z osmiček. Mělvy by se upravovat jednotlivě tak že roletkou pro každý den a Cech zadáte hodiny. Tím se budou přesouvat  hodiny. Je tam jen náznak "Komparace". Chtěl bych abyste si prošel vzorce a otestoval co jde.
     Také jsem udělal "stručné info" na stořádků, a ještě není zdaleka kompletní. Tak raději posílám k osahání ten základ. Je tam poznat posun po celých dnech, ale ne po hodinách v jednom dni.


     Myslel jsem si, že to půjde rychleji, ale nakonec mne dostala obrazovka. Já při kostrukci potřebuju vidět horní řádky, takže jsem zalomil o těch deset a nyní mám problém vidět ty pod zalomeným pruhem. Musím si zvětšovat o desítky procent a tím zmenším celkový záběr. Mám ještě jiného kompa a ten můžu dát na televizi. Tam to problém nebude, ale než to všechno připravím bude půl dne pryč.


     Nakonec jsem přišel na to, že bych raději měl přejít na jinou verzi a tuhle dodělat, jen když to budete chtít. Mrkněte na to a napište mi poznatky. Nejlépe do popsané kopie, kterou přejmenujte na Verzi 1.1 aby se to v adresářích nepřepisovalo a byl od začátku pořádek. Když bych pokračoval, tak Vám pošlu Vaši kopii upravenou s číslem 1.2 a tak dál.


     Potřebuji otestovat jak se skutečně překříží objednávky. To stačí předělat v tom pruhu nahoře. Jde to dobře, jen musíta vědět jak s klávesovými zkratkami.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#11 25. 8. 2021 22:08:27

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Tak druhá verze je zde Verze 2.
Nyní by to mělo být už trošku srozumitelnější. Pokusím se co nejdříve vytvořit Verzi 3, abyste mohl otestovat všechny základní možnosti. Tedy ještě jsem chtěl dělat verzi s více sloupci, které by udržely více dat pro každé datum, nejenom počet hodin. To ale myslím není potřeba. Je mnohem pracnější a jistě si dovedete představit jak se zvětší objem možných variant. To by bylo už asi přímo na makro. Vynechal jsem to.


     Nyní už můžete trošku porovnat co by bylo pro Vás lepší. Tím budeme pokračovat, ale už to nebude přístupně pro všechny - bude zaheslováno a stahování z uzavřeného adresáře. Chápejte to v režii popisu na straně INFORMACE, který není zcela kompletní, už ale vysvětluje proč ochrany.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#12 27. 8. 2021 21:28:29

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Třetí poslední verze je tady Verze 3


     Nyní budu čekat na upřesnění, kterou verzi mám dodělat a jak, popřípadě ještě udělám čtvrtou, ale myslím, že tyto 3 principy stačí. V každém je něco, co se dá užít i jinde. Důležité je porozumět organizaci dat a jejich editaci. Je celkem snadné udělat klikačku na stálý objekt, ale udělat vzorcem aktuální adresu prostě jen tak nejde. Vždy se musí udělat jako stabilní. Takže tohle je třeba nejvíce ve verzi 1, stejně jako cílení pomocí vzorců, čímž se dá plno věcí Vyseparovat z obrovských tabulek.
    Poslení verze už jenom naznačuje adresy a ty pevné jsou vyvedeny v podobě pojmenovaných oblastí. Nic na desce není vidět a rychle načteme třeba celou tybulku a dáme si ji kam potřebujeme. Tu pak můžeme navázat na svůj originál a editovat odkudkoliv. Dokonce lze upravit vlastní šířky, nebo barvy, které v tabulce dole nejsou, ale je toho dost. Musíte se dobře dívat. Nejsem moc ochotný dělat popisy - a přes to je dělám.     Takže čekám na finální upřesnění, jak to má vypadat a co by měla dělat třeba makra, ale to mohou v této fázi nabídnout i ostatní.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#13 30. 8. 2021 12:25:02

Gooorila
Člen
Registrace: 4. 10. 2009
Příspěvků: 48

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Zdravím

Děkuji za zaslání hotových řešení. Nedoufal jsem, že se někdo na tento problém vrhne tímto způsobem, protože vytvořený návrh je super, ale pokud nebudu schopen pochopit princip, nebude možná jakákoli úprava. Přiznám se, že jsem si v minulém týdnu stáhl verzi 1, kterou jsem si opakovaně otevíral a zkoušel přijít na to, co se tam děje.

Teď se připojuji a koukám, že je nejen verze 2, ale už i 3.

Takže zatím děkuji, kouknu a budu nějak reagovat.

Děkuji

Offline

#14 30. 8. 2021 13:13:35

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Zdravím.
Děkuji za reakci. Já jsem mezi tím chtěl řešit jiného tazatele s velice podobným problémem. Nakonec jsem se rozhodl udělat něco, co by mě, ali jiným pomohlo najít postup.


     Otevřel jsem zbrusu nové vlákno v tématickém okruhu "Jak propagovat LibreOffice| Apache OpenOffice". udělal jsem dlouhý úvodník, a přidal sám příspěvek, kam jsem včera dal Váš příspěvek v porovníní s příspěvkem toho dalšího zájemce. Včerejší příspěvek není dohotovený a nyní půjdu dodělat další kus. Následně by tam měla být teorie "jak na složité problémy".


     Jak to tak vidím, nebudu možná ani dnes hotový, ale až večer něco dokončím, dám na tabuli ten novější. Když bych postupně doplňoval, budu dávat info jen tam. Váš příspěvek byl tím, co mne k tomu přivedlo a Vy byste měl mít právě z toho nejdřív užitek.
     Já si od toho slibuji právě to, že si budeme hned lépe rozumět a nebudou debaty z nepochopení se. To tam také názorně popisuji a mělo by to být spolu sdalšími věcmi místo, kam příště zavítáte nejdříve.


Přeji úspěch.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#15 2. 9. 2021 21:18:23

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Zdravím.


Dnes jsem aktualizoval ten odkaz (už je to 4. verze), ale vidět to není záměrně. Ode dneška jsou tam celkem kompletní popisy nástrojů, a samozřejmě i popis k čemu jsou dobré, ale více už tady budu psát jen málo. Chci vypustit šablony jako dema a pod tvrdou licencí. Ta budou obsahovat popisy do hloubky.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#16 22. 9. 2021 19:50:54

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,412

Re: Plánovací tabulka v Calcu?

Podívejte se sem jestli se Vám bude něco z toho líbit. Jak propagovat.
     Je tam první nástroj, který ale odpovídá spíše potřebám druhého uživatele. Proto očekávám upřesnění k Vašemu tématu. Zatím nevím nic jiného nežli to, co bylo před 3-mi týdny.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

Zápatí