Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Writer » Zlom na poznámce pod čarou » 22. 8. 2018 21:09:55

jik

No, já právě píši knihu, takže také žádné klikání. Obecně jsou poznámky pod čarou vyřešeny dobře, ale ponechat je plně na automatu není vždy šťastné. Proto zjišťuji, jestli není nějaká možnost toto ovládat.

#2 Writer » Zlom na poznámce pod čarou » 22. 8. 2018 11:30:03

jik
Odpovědí: 2

Zdravím,
má někdo nějakou představu, jestli lze vynutit stránkový zlom na poznámce pod čarou? Jde o to, že poznámka pod čarou může být delší a potom má LO snahu (ale jen někdy) celý text i s poznámkou dát na další stranu a dole na straně zůstane volné místo. Někdy poznámku pod čarou zlomí. Lze nějak toto chování ovládat? Další možností by bylo cosi jako čudlík povolit/zakázat zlom poznámky pod čarou.

#3 Calc » zvýraznění aktuální buňky » 23. 2. 2018 06:36:58

jik
Odpovědí: 1

Zdravím,
na OpenSuse Leap 42.3, LO 5.3.5.2 změnil proti předchozím verzím trochu vzhled. Zaniklo jakékoliv zvýraznění aktuální buňky (dříve na ní byl rámeček) - dnes vlastně postavení kurzoru jen 'odhaduji' podle zvýraznění v záhlaví sloupců a řádek. Nenašel jsem, jak to nastavit, ani v nabídce Nastavit, ani v nabídce Nástroje > Možnosti. Nevíte, jak toto znovu zapnout?

#4 Re: Writer » "Vyčištění" odt - VYŘEŠENO » 15. 6. 2017 21:25:52

jik

lp: Aha, záznam změn. Tak jsem je spláchnul a dopadlo to tak, že content.xml se zkrátil na 3,2MB (skoro na polovinu), celé odt na 1,3MB a výše uvedené dva odstavce nyní vypadají takto:
<text:p text:style-name="P901">Prvním důsledkem této situace bylo to, že Rusko vlastně dlouho nebylo feudálním státem v pravém slova smyslu, tedy že by šlechta získávala za svoje služby půdu a na ní hospodařící rolníky a žila by z přebytků práce rolníků. Ruské impérium bylo především obchodní společností, která vydělávala na dálkovém obchodu – a vládcové, vlastně velcí obchodníci, obyvatelstvo potřebovali pro obsluhu obchodních cest.</text:p><text:p text:style-name="P901">Ruská vesnice (přesněji občina<text:note text:id="ftn4" text:note-class="footnote"><text:note-citation>4</text:note-citation><text:note-body><text:p text:style-name="P237">Viz slovníček</text:p></text:note-body></text:note>) byla silně kolektivizovaná a byla vlastně systémem všeobecného pojištění. Půdu rolníci nevlastnili, ovšem panovník jim ji zdarma přenechával k využití – tedy sedláci nemohli půdu ztratit<text:note text:id="ftn5" text:note-class="footnote"><text:note-citation>5</text:note-citation><text:note-body><text:p text:style-name="P61">Longworth P.: Dějiny impérií. Sláva a pád ruských říší; Beta-Dobrovský; 2008</text:p><text:p text:style-name="P238"><text:span text:style-name="T433"><text:tab/></text:span><text:span text:style-name="T1">Payne R., Romanoff N.: Ivan Hrozný; Dobrovský; 2008</text:span></text:p><text:p text:style-name="P40"><text:tab/>Švankmajer M.: Petr I. - Zrození impéria; Lidové noviny 1999</text:p></text:note-body></text:note>. Krátké vegetační období nutilo k maximálnímu nasazení: když byl některý sedlák hotov na svých polích, šel pomoci méně úspěšným sousedům. Tím se zajišťovalo maximálně rychlé provedení zemědělských prací a zvýšení naděje na slušnou úrodu, kterou potom občina disponovala. Krátké vegetační období a nutnost velké intenzity prací zároveň omezovala možnosti investic práce do zvýšení úrodnosti půdy, neboť po skončení vegetačního období půda rychle zamrzá a nedá se na ní až do jarního tání pracovat<text:note text:id="ftn6" text:note-class="footnote"><text:note-citation>6</text:note-citation><text:note-body><text:p text:style-name="P297"><text:span text:style-name="T1">Миронин С.: Воюющие цифры; </text:span><text:span text:style-name="T492">viz </text:span><text:span text:style-name="T334">www.contrtv.ru/common/2505/ </text:span><text:span text:style-name="T9">(</text:span><text:span text:style-name="T492">také </text:span><text:span text:style-name="T494">viz </text:span><text:span text:style-name="T9">zákony Milova, Čajanova </text:span><text:span text:style-name="T396">a Parševa</text:span><text:span text:style-name="T9">)</text:span></text:p></text:note-body></text:note>.</text:p>

Ne, že bych to považoval za zcela ideální, ale zrychlení načítání a ukládání je snad o řád a toho balastu docela dost vypadlo.

majtas.d, neutr: Toho nadbytku stylů jsem si všiml již dříve a vlastně nevím, jak se jakoby duplicitní, nebo/i vnořené styly vzájemně nahrazují(?). Ale asi toho už takto nechám. Opravdu se s tím takto dělá podstatně líp.

#5 Re: Writer » "Vyčištění" odt - VYŘEŠENO » 15. 6. 2017 05:39:13

jik

Po tom, co jsem většinu textu výšeuvedeným postupem změnil na výchozí formátování (s výjimkou částí, kde jsou zvýraznění), se content.xml zkrátil ze 6MB na 4,5MB a celý odt z 1,6 na 1,4MB. Ale jakoby se některé části vyčistily a další ne. Uvedu 2 po sobě jdoucí odstavce, první vypadá dobře, ten druhý už hůře:
<text:p text:style-name="P33">Prvním důsledkem této situace bylo to, že Rusko vlastně dlouho nebylo feudálním státem v pravém slova smyslu, tedy že by šlechta získávala za svoje služby půdu a na ní hospodařící rolníky a žila by z přebytků práce rolníků. Ruské impérium bylo především obchodní společností, která vydělávala na dálkovém obchodu – a vládcové, vlastně velcí obchodníci, obyvatelstvo potřebovali pro obsluhu obchodních cest.</text:p><text:p text:style-name="P33">Ruská vesnice (přesněji občina<text:note text:id="ftn4" text:note-class="footnote"><text:note-citation>4</text:note-citation><text:note-body><text:p text:style-name="P306">Viz slovníček</text:p></text:note-body></text:note>) byla silně kolektivizovaná a byla vlastně systémem všeobecného pojištění. Půdu rolníci nevlastnili, ovšem panovník jim ji zdarma přenechával k využití – tedy sedláci nemohli půdu ztratit<text:note text:id="ftn5" text:note-class="footnote"><text:note-citation>5</text:note-citation><text:note-body><text:p text:style-name="P128">Longworth P.: Dějiny impérií. Sláva a pád ruských říší; Beta-Dobrovský; 2008</text:p><text:p text:style-name="P307"><text:span text:style-name="T725"><text:tab/></text:span><text:span text:style-name="T24">Payne R., Romanoff N.: Ivan Hrozný; Dobrovský; 2008</text:span></text:p><text:p text:style-name="P107"><text:tab/>Švankmajer M.:
Petr I. - Zrození impéria; Lidové noviny 1999</text:p></text:note-body></text:note>. Krátké vegetační období nutilo k maximálnímu nasazení: když byl některý sedlák hotov na svých polích, šel pomoci méně úspěšným sousedům. Tím se zajišťovalo maximálně rychlé provedení zemědělských prací a zvýšení naděje na slušnou úrodu, kterou potom občina disponovala. <text:change-start text:change-id="ct85797136"/>Krátké vegetační období a nutnost velké intenzity prací <text:change-end text:change-id="ct85797136"/><text:change-start text:change-id="ct65935648"/>zároveň <text:soft-page-break/>omezovala možnosti investic práce do zvýšení úro<text:change-end text:change-id="ct65935648"/><text:change-start text:change-id="ct85044864"/>dnosti půdy, neboť po skončení vegetačního období půda <text:change-end text:change-id="ct85044864"/>rychle <text:change-start text:change-id="ct85359200"/>zamrz<text:change-end text:change-id="ct85359200"/>á<text:change-start text:change-id="ct86006064"/> a ned<text:change-end text:change-id="ct86006064"/>á<text:change-start text:change-id="ct85038624"/> se na ní až do jarního tání pra<text:change-end text:change-id="ct85038624"/><text:change-start text:change-id="ct86063520"/>covat<text:note text:id="ftn6" text:note-class="footnote"><text:note-citation>6</text:note-citation><text:note-body><text:p text:style-name="P366"><text:change-start text:change-id="ct86249808"/><text:span text:style-name="T24">Миронин С.: Воюющие цифры; </text:span><text:span text:style-name="T900">viz </text:span><text:span text:style-name="T480">www.contrtv.ru/common/2505/ </text:span><text:span text:style-name="T34">(</text:span><text:span text:style-name="T900">také </text:span><text:span text:style-name="T902">viz </text:span><text:span text:style-name="T34">zákony Milova, Čajanova </text:span><text:span text:style-name="T557">a Parševa</text:span><text:span text:style-name="T34">)</text:span><text:change-end text:change-id="ct86249808"/></text:p></text:note-body></text:note><text:change-end text:change-id="ct86063520"/><text:change-start text:change-id="ct86118256"/>.<text:change-end text:change-id="ct86118256"/></text:p>

Vypadá to, že v odstavci, kde jsou poznámky pod čarou, k vyčištění moc nedošlo.

#6 Re: Writer » "Vyčištění" odt - VYŘEŠENO » 14. 6. 2017 21:08:11

jik

Tak jsem rozebral samotný odt (zip), resp. content.xml a uvedu jeden kompletní odstavec textu (6,5 řádek prostého odstavcového stylu):
<text:p text:style-name="P2040"><text:span text:style-name="T1693">Podle ní Venedové přišli </text:span><text:span text:style-name="T23">ze sibiřských dálav, opuštěných po ochlazení Sibiře, </text:span><text:span text:style-name="T1693">kde kdysi existovala mocná říše </text:span><text:span text:style-name="T1722">(Rusénie?)</text:span><text:span text:style-name="T1693">. </text:span><text:span text:style-name="T1722">Ta</text:span><text:span text:style-name="T1693"> </text:span><text:span text:style-name="T1691">se rozkládala na Sibiři v Bělovodí (Sedmiřečí – </text:span><text:span text:style-name="T1693">řeky </text:span><text:span text:style-name="T1691">Tobol, Ob, Jenisej, Angara, Lena, Irtyš </text:span><text:span text:style-name="T1692">a</text:span><text:span text:style-name="T1691"> </text:span><text:span text:style-name="T1692">Išim</text:span><text:span text:style-name="T1691">). </text:span><text:span text:style-name="T1721">Mělo dojít k válce s </text:span><text:span text:style-name="T1692">provinci</text:span><text:span text:style-name="T1721">í </text:span><text:span text:style-name="T1692">Antlani</text:span><text:span text:style-name="T1721">í.</text:span><text:span text:style-name="T1692"> (</text:span><text:span text:style-name="T2058">Antové žili na severním pobřeží Černého moře; k tomuto termínu se snad váže bájná </text:span><text:span text:style-name="T1692">Atlantida!) </text:span><text:span text:style-name="T1721">Potom, snad v důsledku kosmického kataklyzmatu</text:span><text:span text:style-name="T1691"> </text:span><text:span text:style-name="T1692">na Sibiři </text:span><text:span text:style-name="T1691">nastalo </text:span><text:span text:style-name="T1692">ochlazení. Proto </text:span><text:span text:style-name="T1721">lidé začali Sibiř opouštět a říše byla oslabena. </text:span><text:span text:style-name="T1722">Rusénii napadl </text:span><text:span text:style-name="T1693">její </text:span><text:span text:style-name="T1692">jižní soused </text:span><text:span text:style-name="T1723">(</text:span><text:span text:style-name="T1692">Arímie? – Čína). </text:span><text:span text:style-name="T1722">Arímie nakonec prohrála a m</text:span><text:span text:style-name="T1693">írová smlouva byla uzavřena … 22. října </text:span><text:span text:style-name="T2058">roku </text:span><text:span text:style-name="T1693">5508 před naším letopočtem (!). </text:span><text:span text:style-name="T1722">T</text:span><text:span text:style-name="T1693">oto datum je počátkem </text:span><text:span text:style-name="T1723">(snad) </text:span><text:span text:style-name="T1693">nového (!) slovanského kalendáře.</text:span></text:p>

Toto prostě problém je - a ještě větší, než se mi zdálo z toho exportu.
Zkusil jsem experiment: označit odstavec a pomocí ctrl-M nastavit výchozí formátování - dost se to zlepšilo, včetně rychlejšího ukládání. Ale je to opruz, zvlášť při tomto rozsahu.

#7 Re: Writer » "Vyčištění" odt - VYŘEŠENO » 13. 6. 2017 16:22:57

jik

Někdy od roku 2003 pracuji výhradně na Suse/OpenSUSE a jejích verzích OO, tedy GoOO a dnes LO. Knihu píši přibližně od doby GoOO 3.2, aktuálně LO 5.2.5.1. Zatím nevím o žádné verzi, která by to dokázala čistit (a ani o nějakém čistícím prográmku).
Můj odhad, že vyhozením vyložených zbytečností by se text mohl zkrátit na méně, než čtvrtinu a zároveň by se podstatně zrychlilo jak načítání, tak i ukládání. Zatím mě napadlo udělat nějaký perlový skript na content.xml, ale to bych potřeboval nějaké konzultace, co lze a co ne a na co by se ještě muselo sáhnout.
Jinak, v textu využívám výhradně styly, pouze výjimečně je zvýrazněno nějaké slovo, či věta. Nějak nechápu, proč se tam vytvořilo takové smetí.

#8 Writer » "Vyčištění" odt - VYŘEŠENO » 13. 6. 2017 05:30:02

jik
Odpovědí: 14

Zdravím,
píši knihu, které po několika letech má rozsah ~900 normostran. Jak jsem zjistil, samotný zdrojový text se různými operacemi porůznu 'zpotvořil', viz příklad (po exportu do html):

<span lang="cs-CZ">Longworth
</span><span lang="cs-CZ">také </span><span lang="cs-CZ">uvádí, že
zajímavým a nečekaným důsledkem </span><span lang="cs-CZ">zrušení
nevolnictví</span><span lang="cs-CZ">, který měl nakonec fatální
d</span><span lang="cs-CZ">opad,</span>

Načítání a ukládání tohoto souboru je velmi pomalé a myslím, že by pomohlo zbavit se těchto a podobných vylomenin. Je nějaký způsob, jak toho dosáhnout? Za nepoužitelnou metodu považuji přetáhnout přes čistý text, protože v tom mám poustu poznámek pod čarou.

#9 Re: Calc » Tisknutí hlavičky tabulky ob jeden řádek - VYŘEŠENO » 17. 11. 2016 06:28:39

jik

Ano, jde v podstatě o výplatní pásku, přesněji o výplatu včelařských dotací se zaučtováním dalších položek. To s těmi třemi listy je docela chytré, tak to udělám.

#10 Calc » Tisknutí hlavičky tabulky ob jeden řádek - VYŘEŠENO » 16. 11. 2016 21:48:51

jik
Odpovědí: 4

Zdravím,
budu stříhat vytištěnou tabulku po jednom řádku a hodilo by se mi, aby hlavička byla u každého řádku. Je nějaký rozumný způsob, jak toho dosáhnout?

#11 Re: Writer » Lze přenastavit jméno souboru ze šablony? » 12. 3. 2016 14:53:16

jik

Já se také musím omluvit, vypadlo mi to. Ta šablona vypadá zajímavě - opravdu to při otevření šablony vytvoří v dané cestě daný soubor :-). Ještě by to chtělo 2 věci:
1) aby se dal vybrat adresář
2) aby do načetlo nějaký obsah

Děkuji za pomoc.

#12 Re: Writer » Lze přenastavit jméno souboru ze šablony? » 3. 3. 2016 09:32:07

jik

Podle toho, co píšete, lepší bude ta druhá možnost - vložení jména při zápisu. Předpokládám, že to by jen vložilo jméno souboru, které by uživatel mohl upravit, stejně jako vybrat adresář. Co se týče zdroje jmen, zatím jsem uvažoval to mít zabudované napevno, ono se to možná bude měnit, ale to se budu muset naučit s těmi makry pracovat a to je zatím slabší. Velmi šikovný by byl ten výmaz makra při zápisu.
Děkuji.

#13 Writer » Lze přenastavit jméno souboru ze šablony? » 2. 3. 2016 13:17:51

jik
Odpovědí: 6

Zdravím,
mám představu, že šablona by mohla přednastavit jméno souboru k uložení - namísto "Bez názvu 1". Lze toho nějak dosáhnout? Mám různé šablony a soubory z nich vzniklé většinou mají nějaké víceméně pevné jméno, tak bych toho využil.

#14 Re: Chyba v programu » chyba ve vzorci - VYŘEŠENO » 30. 10. 2015 11:27:15

jik

Máte pravdu, ctrl-shift-F9 to přepočítá. Pošlu soubor vývojářům.

#15 Re: Chyba v programu » chyba ve vzorci - VYŘEŠENO » 27. 10. 2015 15:47:32

jik

Zajímavé, ale vlastně se problém nevyřešil, viz nový soubor. Já vlastně ta data získávám jako csv export, ke kterému nakopíruji hlavičku a v ní jsou ty vzorce. Potom vezmu myš a ty vzorce 'roztáhnu' přes celou tabulku. A v tom případě mě ani upravený vzorec správný výsledek hned nedá. Když do toho vzorečku vlezu a trochu ho upravím (znaménko + na začátku vzorce), je vše v pořádku a mohu ho rozkopírovat!

#16 Re: Chyba v programu » chyba ve vzorci - VYŘEŠENO » 27. 10. 2015 11:25:41

jik

Soubor jsem uložil na sem. Zkoušel jsem ono IF(TRUE=TRUE;ANO;NE), ale nic se nezměnilo.

Poznámka 1: chybný výsledek je v K2, správný výsledek je v K3

Poznámka 2: Tento vzorec používáme nezměněný více, než rok, problém se objevil nedávno (možná po nějakém upgrade LO, ale nevím jakém - 4.4? 5?)

#17 Chyba v programu » chyba ve vzorci - VYŘEŠENO » 26. 10. 2015 13:46:15

jik
Odpovědí: 11

Zdravím,
mám trochu složitější vzorec, který při vložení do tabulky někdy nepracuje správně. Pokud ovšem prohodím dva hlavní sčítané členy, zatím chybu neudělal.
Chybující vzorec:
=IF(OR(F2="A";F2="B";F2="D");$Y2;IF(F2="C";3,8;IF(OR(F2="E";F2="G");0,2;IF(OR(F2="M";F2="H";F2="K";F2="F";F2="S";F2="R";F2="Z");2;IF(F2="X";1;IF(F2="Y";5;IF( OR(F2="N";F2="O";F2="T";F2="U");10;IF(OR(F2="J";F2="P");6;IF(OR(F2="L";F2="V");8;0)))))))))+IF(J2>1;(J2-1)*0,75;0)

Nechybující vzorec:
=IF(J3>1;(J3-1)*0,75;0)+IF(OR(F3="A";F3="B";F3="D");$Y3;IF(F3="C";3,8;IF(OR(F3="E";F3="G");0,2;IF(OR(F3="M";F3="H";F3="K";F3="F";F3="S";F3="R";F3="Z");2;IF(F3="X";1;IF(F3="Y";5;IF( OR(F3="N";F3="O";F3="T";F3="U");10;IF(OR(F3="J";F3="P");6;IF(OR(F3="L";F3="V");8;0)))))))))

Mám vzorový soubor, ale nevidím, jak ho umístit na fórum. Pokud by to někdo ještě před reportováním chyby chtěl prověřit, napište prosím na jik at seznam. Ještě doplním: OpenSUSE 13.2, LO 5.0.2.1.0+

děkuji a zdravím

Juraj Václavík

#18 Re: Writer » LO 'žongluje' se styly » 13. 5. 2015 11:09:20

jik

ihned.cz
Tato 'vlastnost' byla záležitostí LO 4.4.2 a ve verzi 4.4.3.2 je zřejmě opravena.

#19 Re: Writer » Pozadí rámce a LO 4.2.2 » 13. 5. 2015 11:07:03

jik

Ano, nainstaloval jsem 4.4.3.2 a zřejmě to je opravené.

#20 Writer » Pozadí rámce a LO 4.2.2 » 7. 5. 2015 08:15:42

jik
Odpovědí: 4

Zdravím,
přešel jsem na LO 4.2.2 a asi jsem našel chybu (vedle toho měnění stylů, co jsem psal před pár dny). Z nějakého důvodu nejde uložit barva pozadí pro textový rámec. Barva se sice správně nastaví, ale po uložení a opětovném otevření je to bez barvy. Prosím vyzkoušejte to také, abych nereportoval blbost.
Děkuji

#21 Writer » LO 'žongluje' se styly » 28. 4. 2015 10:20:40

jik
Odpovědí: 1

Zdravím,
všiml jsem si podivného chování LO 4.4.2, ale možná to tak bylo i dříve. Mám ve zvyku si výchozí stylopis upravit a předefinovávám, případně přidávám styly. Za základní styl textu využívám upravený styl "Tělo textu", který upravím do podoby "evropské" - tedy s odsazením prvního řádku, s nulovým odsazením následujícího odstavce a zarovnáním do bloku.
Tedy nastavím "Tělo textu" a píši - je nastaven styl "Tělo textu". Na konci odstavce dám enter (klasika) ... a pokud odstavec má více, než 1 řádek, styl JIŽ NAPSANÉHO ODSTAVCE se změní na "Odsazení prvního řádku" ! V pozici kurzoru (v novém odstavci) zůstává styl "Tělo textu"! Pokud odstavec má jen jeden řádek, ke změně stylu nedojde.
Je to chyba, nebo vlastnost a dá se toto chování nějak potlačit?

#22 Co se jinam nehodí... » Nápověda LibreOffice » 27. 3. 2015 12:11:15

jik
Odpovědí: 0

Zdravím,
nainstaloval jsem verzi 4.4.1 na OpenSUSE a zjišťuji, že součástí není nápověda. Místo vlastní nápovědy to chodí někam na web (help.libreoffice.org). To tak je opravdu, nebo jenom nějaký chybějící balík při instalaci? Zkusil jsem hledat regulární výrazy a vysypalo to asi tak sto odkazů, ale nic z toho, co bych potřeboval.

#23 Re: Writer » Vytvoření šablony s dokončováním neukončených řádků » 20. 3. 2014 12:26:22

jik

Do stylu odstavce dát tabelátor na konci řádku a nastavený výplňový znak? Ale tím zneschopním použití tabelátoru.
Jinak: AmiPro dosud nebyl překonán. V souvislosti s tím by se to chtělo zamyslet a přiupravit ono "experimentální uživatelské rozhraní" u OO/LO. To, co je nyní implementováno není kopie AmiPro, ale jen parodie na AmiPro.

#24 Writer » opakování rámce na stranách » 20. 3. 2014 12:17:09

jik
Odpovědí: 1

Zdravím,
jak vyvětlit writeru, aby na každé stránce výchozí styl byly rámce, které jsem dal třeba na 1. stranu??

#25 Chyba v programu » nabírání bloku kurozorovými šipkami - k prověření a upřesnění » 29. 1. 2014 13:06:56

jik
Odpovědí: 0

Zdravím,
narazil jsem na chybu v calcu (LibreOffice 4.1.4.2, sestavení 410m0 build2, OpenSUSE 12.3):

Mějme v buňce D21 číslo 123 a v buňce E21 číslo 456.
Do buňky E22 vložím vzorek =E21-D21(kurzorovými šipkami, tedy: rovnítko, šipka nahoru, -, šipka vlevo, enter)
A teď chci klávesnicí vybrat blok buněk D21:E22, tedy: shift + šipka nahoru, shift + šipka doleva
-> a vybere se mi blok A1:J35 !
Pozor, blok se vybere v závislosti na pozici a podobě vzorce, ale v případě, že vzorec zadám čistě alfanumerickou klávesnicí, tedy např.: =E21-D21, potom se blok nabírá správně.

Zápatí

Používáme FluxBB