Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 28. 8. 2021 10:37:05

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,292

Propagace trošku jinak

ÚVOD
a neb „Jak propagovat OpenOffice | LibreOffice."

     Proč jsem se rozhodl založit toto vlákno.


     Již dříve, ale zejména v této době se setkávám s dotazy, které mají poměrně složité zadání. Zadání vlastně požaduje vyřešení nějaké specifické taktiky a strategie, která by problém řešila.
To přímo nesouvisí s použitím vzorců, nebo maker. Souvisí to s úvahou „jak na to" jít.


     Velice dobře si uvědomuji jak obtížné je problém popsat na straně dotazu. Ale moc dobře vím, jak obtížné je na takový dotaz reagovat. Vysvětlení už jenom toho, co potřebuji znát autoři příspěvků, kteří vidí „jen svůj problém" - často ho tito neumí ani správně pojmenovat. Často se asi domnívají, že mluvím buď z cesty, snažím se získat gloriolu autority (zejména v rámci fóra), nebo jsem úplně mimo a nechápu zadání. Ještě horší je, že zřejmě často získají dojem, že mi jde více o podstatu a chci získat hluboké informace o tazateli, jeho práci, nebo mi jde spíš o celkové zneužití.


     Abych nechodil dlouho kolem horké kaše, uvedu některé případy, které se týkají taktiky a strategie přístupu k problému. Přislíbil postuoně dvěma různým uživatelům pomoci s jejich problémem. Když jsem se zmínil druhému tazateli, že jsem řešil podobný problém s jiným uživatelem, tak mi odpověděl, že to je sice trošku podobné, ale ne shodné. Já na to mám opačný názor. Postup řešení je přímo totožný. Jestli se odlišují oba případy, pak ve výpočetní složitosti podle řešení algoritmem. Tomu se říká „asymptotická složitost". Tato „výpočetní složitost" roste s tím jaký počet jednotek (aritmetických operací) je potřeba k vyřešení. Taková „složitost algoritmu" se vyjadřuje obecně ve dvou, respektive třech podobách. Konkrétně složitost „kvadratická" jako největší. Proti ní existuje protiklad „složitost n". potom existuje různě náročný „kompromis mezi těmito extrémy". Toto asi nikoho moc nezajímá.
     Proto se také vedou debaty na téma lepšího řešení například makrem. Lidé, kteří jsou vzděláni přímo v oboru IT většinou vědí, co je to výpočetní složitost, ale zaměňují to za „optimalizaci". Programátor je na optimalizaci v celku závislý. Je buďto dobrý a umí udělat nejen funkční řešení problému, ale také umí udělat co „nejrychlejší" řešení pro daný úkol – a to už je něco jiného.     Proč jsem se takto rozhodl.


     V současné době jsem se rozhodl věnovat se fóru pouze v čase mimo ten, kdy jsem na tom nejlépe po stránce invence, ale zejména zdravotně. Tedy období, kdy mne nejméně trápí oči, nebo záda se všemi známými důsledky. To je prakticky jen dopoledne. Tato hlavní „práce" spočívá v přípravě publikace, která má pro mne veliký význam a doufám, že i nejen pro mne.
     Současně s tím potřebuji svoje myšlenky (výroky) opatřit nejen důkazem z oblasti matematiky, ale i přímo v rámci aplikací – „ukázaná platí".
     A takovými důkazy jsou zejména šablony a rozšíření pro LO, AOO. Proto například výše uvedená témata hodlám zpracovat jako systém, kterým je možné se dopracovat k rozličným konceptům, tedy k obecnějším taktikám a strategiím. Mimo svých osobních potřeb a ambicí tak chci OpenDokumenty vybavit nástroji a šablonami, které tímto SW získají (dík licenci) do jisté míry konkurenční výhodu oproti proprietárním systémům. Výhoda podle mne spočívá právě v modulech, které řeší principiální záležitosti. Pokud nevíte jak je to významné je dobré navštívit náš sesterský portál „SystemOnLine.cz" (odkaz najdete úplně dole v modrém informačním pruhu – rozcestníku).
     Na uvedené adrese se dozvíte čím se zabývá a zjistíte také proč, nebo že je to námětem mnoha komerčních trendů. Celkem jednoduše je to ve formě podtitulu : „Informační systémy, ERP, CRM, řízení výroby, správa dokumentů, IT bezpečnost".
     Takže takto bych také explicitně definoval účel svých nástrojů (šablon a rozšíření), které jsou schopné poměrně širokou oblast z tématického obsahu „SystemOnLine.cz" pokrýt i bez drahých nástrojů.
     Z takového počinu by měly „profitovat – obrazně" zejména LO a AOO. Formou ochrany proti zneužití jsou „tvrdé licence" typu CC-BY..-..- verze spíše 4.0, nežli 3.0. Mimo toho k dosažení „respektu" k licenčním omezením bez skrupulí použiji své nástroje k jejich ochraně. Asi by těžko někdo věřil v dobrou šifru, když bych ji neuměl použít pro demonstraci síly na vlastním udělátku.
     Takže mimo formální ochrany budou některá udělátka vybavena například autodestrukcí, která nastane při pokusu nějak obejít „demo verzi" a používat mimo licenční omezení.
     Na to mi stačí vynucení v modulu přiznání o uživatelského oprávnění podle licence. Například že je oprávněn díky oficiálnímu schválení podmíněné autority a citací jaké je číslo potvrzení, autorita vydala.
     U šifer budu požadovat například povolení od státem delegovaných institucí jako je u nás BIS a podobně. Tím donutím uživatele, aby v případě pokusu o podvod mohli být stíháni i celosvětově za podvod, nebo ohrožování bezpečnosti apod. Na druhé straně sleduji „konkurenční výhodu" pro zavádění AOO, ale zejména LO do státní správy (všude ve světě). Tam je nutné uznat určitou šifru normalizačním úřadem. Do určité doby nebude možné ani této úrovně dosáhnout.
     Jedná se o dobu relativně krátkou. Po zveřejnění své páteřní publikace a vyvedení některých svých udělátek na světlo světa přistoupím (spíš bych měl uvést, že se pokusím) o zveřejnění svého know-how na portále OEIS®. Zde bude vyjádřeno teoretické zdůvodnění, což je náročnější, nežli cokoliv co jsem udělal doposud. Teprve potom uvolním k běžnému užívání. Stačí mi prezentovat asi jen několik výroků. Byl bych spokojený s počtem 5 nejdůležitějších, ale i méně. Zvážím kdy nastala vhodná doba, a proto se domnívám, že stihnu předpoklad dvou let od vydání.
     Nemám už ani jinou možnost. Doslova za pár let mi bude sedmdesát. Co nestihnu nyní nestihnu nikdy. Mám na mysli také životaschopnost právě tohoto portálu, který by měl akceptovat některé byť zdánlivě kosmetické odchylky od profesionálního přístupu. Slibuji si, že jak náš portál, tak například AOO dostanou unikátní šanci. Stejně tak jako ji dostanou všechny SW které smí používat ryze neziskové projekty a organizace. Některé již zmizely „z komerčních důvodů" a podobně.


     Takže licence se pokusím naformulovat tak, abych vetoval užívání v rámci komerčních firem, konkrétně zejména takových, které jsou v nějakém područí komerce přibližně jako „bílý kůň", nebo loutka řízená z neviditelného zákulisí. To se dá jen těžko dokázat. Ale vždy je možné použít pravidlo přibližnosti : „pokud něco kouše, vrčí, štěká a smrdí jako pes, je to nejspíš pes". Já to hlídat nemůžu a nebudu. O to se postará konkurence a možná nejspíš ta z komerční sféry.


     O tom jak je to s licencováním bude součást projektu, kterým je toto vlákno. Nyní je už namístě tento „úvod" uzavřít do formy závěru, který obsahuje více, či méně stručné taxativní cíle, respektive účely.


ZÁVĚR


     Cíle na zdejším portále.

-    Poskytnout uživatelům návody, kterými se snadněji dopracují k řešení koncepčních problémů.
-    Poskytnout exkluzivitu při realizacích požadavků.
-    Poskytnout jednotnost pojmů pro popis určitých problémů.
-    Informace, které povedou k pochopení licenční politiky a důvodů, proč se jí držet.
-    Šanci stát se profesionálním odborníkem na řešení různě složitých problémů. Tedy možnost stát se odborníkem, který se smí živit tím, co získal zde na fóru.
-    Zvýšení respektu nejen naší redakce, ale také celého CCB, spol. s.r.o (dík neziskovým projektům, ačkoliv je samotná firma komerční).
-    Zajištění primární exkluzivity i mezi obecně definovanými OpenSource projekty.
-    Přál bych si, aby komerční projekty mohli být realizovány jen tak, že legitimitu zajišťuje člověk, nebo firma uznávající OpenSource a nejen bez důkazu a „na oko", ale na doporučení redakce, nebo přímo fóra, respektive transparentní příslušenstí ke komunitě tohoto typu. Jde například o to, být protagonistou typu hnutí „PUBLIC MONEY – PUBLIC CODE", nebo něčeho podobného, co lze ověřit včetně „aktivity" vyvíjené v rámci takového hnutí.


     Moje osobní cíle.


     Ty nejsou nic jiného, nežli sen, kterému se věnuji 40 let a vím, že nyní musím udělat rozhodný krok. Začal jsem vlastně už dávno – první pokusy jsou starší 15-ti let, ale nyní jsem mnohem dál a nezbývá mi než do toho skočit. Kancelářské balíky byly a jsou dodnes nejlepšími nástroji pro vše možné co potřebuji. Ale vždy jen jako nástroj, který mi pomáhal.
     Ten krok je opravdu nad moje veškeré možnosti. Takže se budu snažit dotáhnout alespoň ty zcela základní a podstatné záležitosti. Nemohu nežli vyjádřit, že je to epitaf, nebo smuteční projev z rukou nebožtíka.


     Fórum tímto využiji také ke svým osobním účelům. Ponechám fórum dříve či později svému osudu. Ale s tím bych jej chtěl také zajistit pro budoucnost. Proto předávám alespoň základy pro registrované členy, kteří vlastně nyní potřebuji pomoci a já k tomu užiji mimo obecných vědomostí i své nástroje, které jsou asi unikátní nejméně v rámci kancelářských aplikací.
     Já tak dostanu možná zpětnou odezvu co těm udělátkům schází, nebo návrh na nějakou úpravu a snad i účel. Já prostě nemohu dělat úplné testování na LO, AOO ve verzích nejméně LINUX a W(x), často nemám ani úplně otestováno pod jednou aplikací a jediným operačním systémem.
     To se mi hodí až tato udělátka pustím, jako šablony, nebo rozšíření. V žádném případě nebudu moci tato udělátka sledovat a udržovat například podle verze LO, AOO a multiplatformnímu užívání. Takže potom bych byl rád za každé upozornění, že je něco špatně.


     Tímto bych chtěl také zdůvodnit proč je vlákno zavedeno právě v kategorii „Jak propagovat OpenOffice | LibreOffice?". Měla by to být spíš informační tabule na kterou se bude odkazovat, a která bude mít jak vlastní příspěvky, tak jen odkázané do tématických oblastí, které nějak souvisí a podobně. Přispívat sem do tohoto vlákna by měli jen ti jež „mojí" řeči rozumí. Snadno se stane, že tazatel spoléhající na svou fundovanost získanou ve škole, nebo i praxí obdrží odpověď vždy více či méně zamítavou. Ti kdož mne znají vědí, že umím na invektivy reagovat dobře. Takže já se nejdříve zeptám, zda si četl tento úvodník, a když toto neudělá a nepřizpůsobí se nebudu brát žádné ohledy. Konkrétní dotaz patří do konkrétní kategorie zejména jednotlivých aplikací.
     Jeden uživatel lapidárně vyjádřil, že mám dar urazit slušným způsobem. To nechci aplikovat, ale právě proto vím, že by tady mohli být lidé jen proto, aby toto vlákno zprofanovali. Doufám, že už jsou na jiném fóru a že pokud přijdou sem, tak pod „jiným nickem" a na provokace ani nepomyslí.
     Jde mi nejen o vlákno, ale o celé fórum. Maličkost : už jste viděli aby někdo potenciálním klientům MS tykal? Bude zde seriózní a možná důležitý zájemce chodit, když mu bude každý tykat? On na to nebude zvědavý. Zejména pokud má ve svém životě autoritu a jde sem pro informace, které mohou být pro naší komunitu velmi důležité ve svém důsledku.
     Závadné mi připadá i tykání kdekoliv na tabuli portálu OOo. Snad pochopíte oč se hraje a jak ubohé je prezentovat se coby obvyklé IT fórum, kde hned v úvodu je upozornění „zde si všichni tykáme". My jsme fórum uživatelů a potom teprve programátorů, kde se tykání nedá akceptovat.

Editoval neutr (30. 8. 2021 21:58:28)


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#2 28. 8. 2021 10:45:24

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,292

Re: Propagace trošku jinak

Rozhodl jsem se, že začnu od "Adama", tím myslím společnou řeč pro tazatele. Tedy to jak mají svůj problém popsat. V tom je téměř bez výjimky problém číslo jedna.


     Takže nyní raději vysvětlím, co myslím když požaduji validní specifikaci složitýějších problému, jejich podstatou je prakticky Koncepce a strategie "jak na to".


     Místo abych pokračoval v jednotlivém vysvětlování co potřebuji - vysvětlím proč a na co potřebuji detaly a ne bůh ví jaké formulace. Nyní bych měl plnit slib daný dvěma uživatelům, ale myslím, že vysvětlením podstaty jim opravdu vysvětlím proč a co potřebuji. Proto sem do tohoto příspěvku přidám možná už dnes sešit s názorným popisem.


     Dnes jsem upravil a rozšířil základní podobu. Není to zdaleka finále.
Stáhnout můžete aktualizovanou verzi zde Princip řešení koncepcí problémů - neúplné.

Editoval neutr (3. 9. 2021 23:17:52)


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#3 30. 8. 2021 22:07:37

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,292

Re: Propagace trošku jinak

Napadlo mne, že musím zajistit hned zde prostor, který budu využívat pro různé účely. Zřejmě jako rejstřík příspěvků, aby se uživatel nemusel prodírat příspěvky, které souvisí sice z tématem, ale ne s tím co zajímá jeho. Také mne napadlo, že musím upozornit, aby uživatelé raději posílali emaily přímo na moji adresu raději, nežli aby sem dávali příspěvky, které mají sice svůj dobrý důvod, ale stane se z nich archiv, který nikoho za dva roky zajímat nebude. Takže sem budu dávat spíš orientační údaje například o novém nástroji a uvedu odkaz pro skočení bez prohledávání jednotlivých příspěvků.

Editoval neutr (30. 8. 2021 22:09:24)


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

Zápatí