Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Writer » Obrázek z LibreOffice zmizí - Vyřešený » 12. 1. 2021 08:44:10

jirasek1944
Odpovědí: 0

V LibreOffice writer jsem měl kromě textu i obrázky. Když jsem včera sešit otevřel - na místě původního obrázku byl naběhlý obdélník a v jeho levém horním rohu ikona-značka symbolu Vložit obrázek a hned vedle vpravo červeně napsáno Objekt1. Ještě jsem zkoušel nově vložit z webové stránky o vaření text s obrázkem do LibreOffice calc - bez problému bylo vše včetně obrázku vloženo a totéž do LibreOPffice writer - zde opět místo vložení obrázku byl obdélník a vše další, jak uvádím výše.
Vůbec nevím, co se s tím writerem stalo - poraďte mi prosím. Rád bych přiložil snímek obrazovky, ovšem nevím jak a zda to vůbec je možné.

Už jsem na to přišel, omylem jsem v Zobrazit zrušil zaškrtnutí Obrázky a grafy

#2 Writer » Nejde otevřít žádný mnou vytvořený textový ani r - Vyřešeno » 8. 1. 2021 12:50:35

jirasek1944
Odpovědí: 1

Používám LibreOffice Writer i Calc. Od dnešního rána mo nejde otevřít žádná textový .odt ani tabulkováýý.ods  soubor. Zkoušel jsem možnost otevření kliknutím pravým tl. na příslušnou položku a pak použil dvojí možný způsob pokračování. Nejprve Otevřít v programuu, Zvolit jinou aplikaci, nyní pod Dál používat tuto aplikaci je LibreOffice writer, dole jsem zaškrtl čtvereček nalevo od textu K otevírání souborů .odt vžd používat tuto aplikaci a potvrdil OK. Nic se však nezměnilo. Tentýž byl i výsledek postupu, kdy jsou po kliknutí pravým tl. na soubor klikl v naběhlém dole na Vlastnosti. Zde v naběhlém byl označen typ souboru : Textový dokument (odt) Otevřít v programu : LibreOffice a vedle vpravo pokud jsem klikl na Změnit, opět  se zobrazilo totéž již výše zmíněné - pod textem Dál používat tuto aplikaci je LibreOffice, dole jsem odklikl Ok, následně Použít a OK - vše bez jekéhokoliv pozitivního výsledku.Poraďte mi prosím, co by se s tím dalo dělat, abych mohl wruter i Calc používat.
Už je to v pořádku - objevila se mi zpráva, že došlo k pádu LibreOffice, vše jsem odklikal a opět LibreOffice normálně funguje,

#3 Writer » Kopírování obrázků Dp LibreOffice writer - Vyřešený » 7. 1. 2021 16:33:58

jirasek1944
Odpovědí: 1

Text jednoho návodu, který byl na internetu, obsahuje také obrázky a znaky. Ty mi šly bez problémů do LibreOffice writer uložit.  Dnes jsem vša zjistil, že místo všech uložených obrázků i znaků mám pouze čtvereček v němž je červeně napráno Obr a vedle něho vlevo ikona Vložit obrázek. Něco nežádoucího jsem patrně stiskl a proto k tomu došlo. Poraďte mi prosím, jak tuto nepříjemnost odstranit

Nic se mi nepodařilo udělat. Ovšem zkoušel jsem tytéž obrázky kopírovat do LibreOffice calc a tam to bez jakýhckoliv problémů funguje. Musel jsem patrně v tom writeru něco zmačknout, jinak si to nedovedu vysvětlit.

Ještě dodávám, že jsem klikl pravým tlačítkem na výše zmíněný nedobře okopírovaný obrazek ve writeru, v nabídce klikl na Vlastnosti. Z naběhlé nabídky na nejvrchnějším řádku začínajícím Typ Možnosti - Obtékání textu - Hypertextový odkaz - Obrázek - oříznout atd, klikl na Obrázek a v zobrazeném velkém obdélníku vpravo je ten mnou  obrázek chtěný k vložení do textu překopírovaného do writeru. Poslal bych Vám sken obrazovky, nevím však jak bych mo mohl přiložit.

#4 Writer » Možnost úpravy screenu obrazovky VYŘEŠENÝ » 7. 12. 2020 14:03:04

jirasek1944
Odpovědí: 1

Okopíruji např. nějaký recept na jídla a uložím do ho LibreOffice Writer. Ovšem mnohdy je uložen k jedné straně. Potřebuji vědět, co se s ním dá udělat, aby byl byl uložen symetricky.
Pro lepší názornost bych připojil screen obrazovky, ale nevím jak

#5 Re: Writer » Nejde podtrhnout text - VYŘEŠENÝ » 6. 12. 2020 21:02:22

K jednotlivým bodům Vašeho vyjádření na můj dotaz uvádím následující :
1/ "Jen pro čtení" jsem určitě zapnuté neměl. Ovšem stává se mi někdy, že u dokumentu, který otevřu naběhne Vámi zmíněný text, přičemž vůbec nevím jak je to možné. Asi vždy užiji komplikované řešení spočívající v tom, že otevřu nový soubor a do něho dokument, který má v záhlaví uvedeno "jen pro čtení", okopíruji.
2/ Určitě nemám nastaveno v dialogu FORMÁT > ZNAK > EFEKTY PRO PÍSMO??? Mám tam u všeho "žádné", jenom barva písma mám AUTOMATICKÁ.
3/ Jakou barvu má ikona U podtržená si nepamatuji, to budu muset zjistit až zmíněná nepříjemnost nastane.
4/ Sledování změn zapnuté určitě nemám.
Zda jsem vždy něco nežádoucího před vznikem zmíněného problému stiskl si nepamatuji. Běžně podtržení dávám tak, že označím část textu, kterou chci podtrhnout a kliknu levým tlačítkem na ikonu Vámi zmíněného U podtrženého. Pamatuji-li dobře, když tím způsobem podtržení nedopadlo, klikl jsem na  Formát, Text, Dojité podtržení, přičemž jsem si nevšiml, že je nahoře možné kliknout na Jednoduché podtržení.
S ohledem na Vámi sdělené vidím, že v případě vzniku mnou zmíněné nepříjemnosti musím udělat screen obrazovky, abyste mohl snadněji zjistit příčinu tohoto problému.

#6 Writer » Nejde podtrhnout text - VYŘEŠENÝ » 5. 12. 2020 14:13:48

jirasek1944
Odpovědí: 3

V LibreOffice Writer se mi někdy stává, že napíšu text a následně chci část textu podtrhnout a ono to nejde. Čím to může být.
Screen má obrazovky mám hotový, ale nevím jak ho připojit k mému příspevku
Dle navrženého jsem označil text a stiskl Ctrl+U, ovšem bez jakéhokoliv výsledku. Funguje pouze Ctrl+I na kurzivu a Ctrl+B na tučné. Jediná možnost, která pro podtržení v tomto případě funguje je Formát/Text/Dvojité podtržení. Co se týká poslední zmíměmé možnosti pstupu, tj. Nástroje/Přizpůsobit nastavit vlastní klávesové zkratky - tomu nerozumím.Odklikl jsem Nástroje/Přiupůsobit a v naběhlé nabídce jsem odklikl Klávesnice.Pak již nevím co dál, protože nevím jak nastavit vlastní klávesové zkratky, jelikož v té nabídce pod tímto názvem, začínající F2, pod tím F3 atd. končící Ctrl+Alt+Shift+= nic takového napsáno není.

#7 Writer » Zobrazení webových adres v LibreOffice writer VYŘEŠENÝ » 26. 11. 2020 18:34:50

jirasek1944
Odpovědí: 1

V LibreOffice writer mám seznam mnoha webových adres, stává se však, že po zavření dokumentu s těmito adresami a jeho opětném spuštění se některé z adres zobrazí ve velikosti písma 12 a tučné, ač byly uloženy ve velikosti písma 9 a nikoliv tučné.

#8 Writer » Odstranit automatického psaní velkého písmene po tečce VYŘEŠENÝ » 20. 11. 2020 20:49:55

jirasek1944
Odpovědí: 1

Dosud jsem užíval OpenOffice a nyní mám na novém počítači instalován LibreOffice. Stále se mi však po napsání tečky za písmenem nebo číslicí vždy změní automaticky malé písmeno na velké, přestože  kliknu na Formát, Text, malá písmena. Poraďte mi prosím, jak provést, aby k této nepříjemnosti nedocházelo

#9 Calc » Dokumenty se mi zobrazují v Excelu namísto v LibreOffice Calc Vyřešeno » 18. 11. 2020 19:29:33

jirasek1944
Odpovědí: 1

Mám již asi týden nový počítač HP s operačním programem Windows 10. Na něm LibreOffice nebyl, tak jsem si jej stáhl a všechny dokumenty, které byly před jeho instalací v Excelu, se automaticky převedly do LibreOffice Calc. Dnes jsem v programu Calc pracoval a z ničeho nic se vše změnilo a začalo se zobrazovat ve Excelu, který mi vůbec nevyhovuje. Poraďte mi prosím jak tento problém odstranit. Jenom podotýkám, že u původního počítače, který byl rovněž HP s oper. systémem Windows 10, jsem užíval OpenOffice, který již ovšem není k dispozici a nidy se mi tam nic takového nepřihodilo.

#10 Writer » Dokumenty se mi zobrazují ve Wordu namísto v LibreOffice - Vyřešeno » 18. 11. 2020 19:25:09

jirasek1944
Odpovědí: 1

Mám již asi týden nový počítač HP s operačním programem Windows 10. Na něm LibreOffice nebyl, tak jsem si jej stáhl a všechny dokumenty, které byly před jeho instalací ve Wordu, se automaticky převedly do LibreOffice. Dnes jsem v programu Writter pracoval a z ničeho nic se vše změnilo a začalo se zobrazovat ve Wordu, který mi vůbec nevyhovuje. Poraďte mi prosím jak tento problém odstranit. Jenom podotýkám, že u původního počítače, který byl rovněž HP s oper. systémem Windows 10, jsem užíval OpenOffice, který již ovšem není k dispozici a nidy se mi tam nic takového nepřihodilo.
Ještě prosím doplňuji, že i po vložení flash - USB se dokumenty , které byly vloženy v LibreOffice Writer zobrazují  ve Wordu.

#11 Instalace » Vyřešeno » 2. 11. 2020 21:50:11

jirasek1944
Odpovědí: 1

Velmi dlouhou dobu jsem používal ke vší spokojenosti OpenOffice free. Nyní mi v opravně vyměnili disk a proto jej potřebuji znovu naistalovat, což se mi zatím vůbec i přes veškerou snahu nepodařilo. Poraďte mi prosím jak to udělat. Jenom uvádím, že mám počítač s Windows 10.

#12 Re: Calc » Jak upravit vzorec - VYŘEŠENO » 9. 7. 2020 20:28:21

Máte naprostou pravdu, že ta mnou zadaná podmínka A3<0 je naprostý nesmysl. Já jsem si proto na základě Vašeho vyjádření upravil vzorec takto : =IF(A3<>0;B2+A3;""). Jenom se ještě dotazuji, ty dvoje jako uvozovky se dávají v případě, že pro určitou buňku platí vzorec, ale v buňce na níž je její vazba není žádné číslo ? Čili napsáno polopaticky, nechci, aby se mi tam zobrazovala ve všech buňkách pod sebou tatáž čísla ? Jám jsem se totiž dosud s tímto nikdy nesetkal.

#13 Calc » Jak upravit vzorec - VYŘEŠENO » 9. 7. 2020 11:37:44

jirasek1944
Odpovědí: 3

Jak je patrné z přílohy používám OpenOffice.Calc 4.1.7 v  tabulce pro přehled transakcí na svém účtu u banky a stavu Kč po realizované transakci.Abych nemusel stále vkládat vzorec, který by znamenal plus nebo mínus, zadal jsem si do buněk B3 až B11 hotový vzorec, který mi rozliší, zda má být k existující výši stavu Kč na účtu příslušná částka z té které buňky A3 až A11 příčtena nabo odečtena. To mi sice funguje dobře, ale neřeší to, aby do buněk B8 až B11 nenabíhala částka z buňky B7, přestože k buňkách A8 až A11 není zaznamenána žádná transakce. Ono se nic neděje, ale mám rád přesné záznamy. Poraďte mi prosím jak vzorec upravit.
https://uloz.to/file/kiGAtwkJ5Vzw/trans … a-uctu-ods

#14 Re: Writer » V OpenOffice writer zmizí zobrazení panelu nástrojů - VYŘEŠENO » 25. 5. 2020 22:41:05

neutr napsal(a)

Pane Jirásek máte problém se „Standardní lištou".
     Když Vám zmizí, stačí zavolat ZOBRAZIT > PANELY NÁSTROJŮ > vybrat STANDARDNÍ. Musí být vybrána (má kolem sebe jakoby rámeček který znamená aktivní volbu).


     Nevím jakým zázrakem se Vám ji podaří vypnout. V předchozím Vašem příspěvku jste téměř jistě proklikával z "chtěné" nápovědy do "nechtěného" štětečku formátu. U této lišty to tak snadné není. Musí se vypnout přímo z lišty buď rozbalením tří šedivých teček na každém začátku lišty, nebo naopak šipkou na konci lišty. Další možností je jen z nabídky ZOBRAZIT > PANELY NÁSTROJŮ > vybrat STANDARDNÍ a klepnout na ni, čimž zmizí. Nic z toho není na jeden klik.
     Přes to doporučuji uzamčení umístění této lišty zavoláním jedné z těchto možností – lépe té druhé (rozbalení šipky na konci). Když se nabídka rozbalí, uvidíte nabíkdu ZAMKNOUT UMÍSTĚNÍ. Pod ní je jako poslední nabídka ZAVŘÍT PANEL kterou asi nějakým omylem vždy stisknete. Pokud budete mít zamčené umístění, musel byste kliknout 3x aby se vám tuto lištu podařilo vypnout.


     Vidím že máte zapnutou lištu "Hypertextových odkazů" a "Kresba". Napadá mne jenom jedna možnost. Totiž to, že máte nastavenu klávesovou zkratku která Standardní lištu vypíná. Teprve potom by bylo jasné, že se to může stát na jediné kliknutí. Taková funkce není v AOO předem definována a tak se musíte podívat na všechny své nastavení klávesové zkratky takto :
1) NÁSTROJE > PŘIZPŮSOBIT> karta KLÁVESNICE.
2) V horním okně máte nabídky "klávesových zkratek". Ty musíte pečlivě projít až narazíte na tu, která říká něco o vypnutí nástrojové lišty s názvem STANDARD.
3) Tuto zkratku odstranit: Vybraná položka musí být vybraná (vymodřená) > tlačítko ODSTRANIT.


      Když o tom tak přemýšlím, je možné že používáte více klávesnici nežli myš. (Možná proto, že máte notebook bez klasické myši – jen touch pad. Dříve bylo standardní znalostí ovládat vše jen z klávesnice pomocí klávesových zkratek.) Potom by nebylo velkým divem ani nechtěné prokliknutí na „touch padu", ani chybné volání klávesových zkratek.

UPOZORNĚNÍ : Prosím Vás vždy uvádějte na konci svého příspěvku že používáte APACHE OPEN OFFICE. Dostanete možná méně odpovědí, ale budou k věci. Většina lidí odpovídá postupem pro Libre Office !!! Vy pak většinou popsaný postup nenajdete!


POZNÁMKA :
     Předem se omlouvám, ale domnívám se, že Váš „nick" jirásek1944, nebo také jen jirásek44 vyjadřuje Váš ročník narození. Se vší úctou klobouk dolů. Já jsem proti Vám o 10 let mladší, ale na počítači pracuji asi 25 let.
     Proto si dovoluji předvídat potíže se kterými se potýkáte. Nyní to jsou zřejmě chybné návyky při ovládání počítače – nejspíš „noťasu". Následující doporučení nesouvisí přímo s tématem, ale myslím, že by Vám pomohlo ke správnému ovládání.
     Doporučil bych zejména kvůli očím propojit s počítačem televizi pomocí kabelu HDMI. Já používám často jen noťas, ale na stolním počítači používám právě místo monitoru rezervní televizi.
     V obou případech používám ještě bezdrátovou klávesnici a myš. To umožňuje sedět kde se vám zachce (nemusíte udržovat stále stejnou pozici) – mám potíže s páteří. Vás to navíc přinutí změnit nesprávné návyky a postupy. Nyní zřejmě děláte některé věci neuvědoměle – naučeným grifem.

Já používám stolní počítač HP asi 2 roky starý a vše, co jde dělat pomocí myši, tak dělám pomocí jí.
Hypertextové odkazy a kresbu jsem odstranil. Posílám PrintScreen, kde je zobrazeno, co je zaškrtnuto na Panelech nástrojů.  , zde nevím, zda má být zaškrtnuto Formátování. Jinak jsem označil Zamknout umístění panelu nástrojů a podotýkám, že jsem patrně někdy označil zavřít panel, což mohlo i způsobit zmizení lišty Panelu nástrojů. Posílám také printScreen -Přizpůsobit - Klávesnice- Klávesové zpratky. Pečlivě jsem prošel klávesové zkratky, nikde jsem však neobjevil takovou, která by něco říkala o vypnutí nástrojové lišty s názvem STANDARD. Má to být v té části textové klávesových zkratek ?
https://uloz.to/file/a3TUberj2mYk/zobra … stroju-png
https://uloz.to/file/0z3LPURYLsVL/prizp … atky-2-png
https://uloz.to/file/zT8uAvoGZpYU/prizp … atky-1-png

#15 Re: Writer » V OpenOffice writer zmizí zobrazení panelu nástrojů - VYŘEŠENO » 25. 5. 2020 05:42:08

kamlan napsal(a)

Myslím že menu Zobrazit/ Panely nástrojů

Já vím, že Zobrazit, potom Panely nástrojů - ovšem nevím jak dál.

#16 Writer » V OpenOffice writer zmizí zobrazení panelu nástrojů - VYŘEŠENO » 24. 5. 2020 20:48:15

jirasek1944
Odpovědí: 5

Již několikrát se mi stalo, že vlivem chybného stisknutí některých ikon na Panelu nástrojů mi zmizel celý vrchní řádek Panelu nástrojů a nebo oba řádky Penalu nástrojů. Vždy se mi podařilo je po nesčíslném zkoušení všeho možného obnovit. Potřebuji však, zda exixtuje nějaký návod, jak toto jednoduše provést.
Níže přikládám adresu PrintScrean obrazovky :

https://uloz.to/file/TnY1QgqDUUu9/dokum … stroju-png

#17 Writer » Štěteček formátu - VYŘEŠENO » 20. 5. 2020 11:46:11

jirasek1944
Odpovědí: 3

Často se mi stává, že při psaní textu naběhne z ničeho nic Štětek formátu. Já pak musím stisknout klávesu Esc, aby zmizel. Co s tím udělat, aby k tomu nedocházelo ?

#18 Writer » Nejde otevřít dokument - VYŘEŠENO » 18. 5. 2020 06:58:36

jirasek1944
Odpovědí: 1

Někdy se mi stává, že určitý dokument nejde otevřít, musím tudíž počítač restartovat a potom již vše probíhá dobře. Pro ilustraci přikládm scan obrazovky na němž je patrné co na zmíněném dokumentu je. Jde o druhý dokument zprava s názvem 20 - Pepík - všechny pokyny


https://uloz.to/file/uMORm3W5QW3c/scree … -50-30-jpg

#19 Re: Writer » Instalace Openoffice 4.1.6 VYŘEŠENO » 16. 5. 2020 06:08:11

Už se mi podařilo stahnout OpenOffoce 4.1.7, nevím však jakým způsobem zde v poradně vložit, že problém je vyřešen. Kliknu-li na Editovat, nenaběhne mi rubrika pro Předmět do níž bych mohl napsat !původní název vašeho příspěvku - VYŘEŠENO".

#20 Writer » Instalace Openoffice 4.1.6 VYŘEŠENO » 15. 5. 2020 20:54:34

jirasek1944
Odpovědí: 2

Nějakým nedopatřením jsem smazal dosud užívaný kancelářský balík OpenOffice 4.1.6 a nedaří se mi ho stahnout a instalovat. Mám počítač s operačním programem Windows 10. Poraďte mi prosím jak to udělat.

#21 Re: Writer » Odrážky a číslování - VYŘEŠENO » 15. 5. 2020 07:25:08

neutr napsal(a)

Tohle chce ukázku. Ofoťte obrazovku a pošlete to sem abychom viděli o jaký obdélníček jde. Budou to pravděpodobně zapnuté názvy polí. ZOBRAZIT > NÁZVY POLÍ - pokud jsou vybrané je to rušivý element. Stačí na ně kliknout a názvy polí by měly zmizet ačkoliv tam někdy zůstane šedivé svislítko.
     Běžně se musí tato pole nastavit - v osnově ale stčí vložit pole. Pokud o tom nic nevíte, je možné, že používáte cizí dokument kde toto bylo nastaveno původním autorem - ale jen hádám.


     Když pošlete obrázek (screen) poznáme co je to za potvoru. Takto jen hádám.

Posílám adresu screanu obrazovky : https://uloz.to/file/ct9ncDaxJ5Sf/odrazky-cislovani-png

#22 Re: Writer » Psaní velkého písmene- VYŘEŠENO » 14. 5. 2020 20:38:33

[/quote=jirasek1944]

kamlan napsal(a)

Je to snímek z LibreOffice, teď nevím jestli z verze 6.4.4 nebo 7.0, ale ty nabídky se už pěkných pár verzí neměnily. Nepoužíváte OpenOffice, že to tam máte trochu jinak? Ale mělo by to i tak být alespoň podobné.


Otisk obrazovky (jinak zvaný printscreen - počesku pryntskrýn) uděláte klávesou PrtSrc a pak vložíte pomocí Ctrl+C třeba do programu Malování. Jestli máte Windows 10 tak snímek lze udělat i klávesovými zkratkami Win+Shift+S. (Win je klávesa mezi levými Ctrl a Alt).
Co se týká připojování tak nahrát třeba na http://uloz.to a vložit sem do příspěvku odkaz

Tady je prosím nahrán screen
https://uloz.to/file/44Cby8Cg2qTb/odstr … leho-i-png
Tady se stala chyba, protože jsem tam oimylem přetáhl něco úplně jiného. Takže teď to zkusím znovu :
https://uloz.to/file/wks5PGFu30fd/autom … opravy-png

#23 Re: Writer » Psaní velkého písmene- VYŘEŠENO » 14. 5. 2020 20:25:30

kamlan napsal(a)

Je to snímek z LibreOffice, teď nevím jestli z verze 6.4.4 nebo 7.0, ale ty nabídky se už pěkných pár verzí neměnily. Nepoužíváte OpenOffice, že to tam máte trochu jinak? Ale mělo by to i tak být alespoň podobné.


Otisk obrazovky (jinak zvaný printscreen - počesku pryntskrýn) uděláte klávesou PrtSrc a pak vložíte pomocí Ctrl+C třeba do programu Malování. Jestli máte Windows 10 tak snímek lze udělat i klávesovými zkratkami Win+Shift+S. (Win je klávesa mezi levými Ctrl a Alt).
Co se týká připojování tak nahrát třeba na http://uloz.to a vložit sem do příspěvku odkaz

Tady je prosím nahrán screen
https://uloz.to/file/44Cby8Cg2qTb/odstr … leho-i-png

#24 Writer » Odeslání přílohy ke zprávě - VYŘEŠENO » 14. 5. 2020 18:54:50

jirasek1944
Odpovědí: 0

Potřebuji vědět, jak přidat k odesílané zprávě zprávě přílohu - např. screen obrazovky

#25 Re: Writer » Psaní velkého písmene- VYŘEŠENO » 14. 5. 2020 11:29:12

kamlan napsal(a)

To PŘI PSANÍ je nabídka v menu :-), né až v nastavení automatických oprav https://uloz.to/file/2y3DqvYG62DV/pri-psani-png

Když kliknu na Nástroje, naběhne mi tam úplně jiná sestava možné nabídky než, když jsem si otevřel Vámi zmíněnou webovou adresu https://uloz.to/file/2y3DqvYG62DV/pri-psani-png. Poslal bych Vám scan obrazovky, nevím však jak přílohu ke zprávě přiložit.

Zápatí

Používáme FluxBB