eWay
Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#2 Re: Calc » operátor "<" v kritériu vyhledávání - VYŘEŠENO » 14. 3. 2014 19:46:50

lp.:
vým že jsem toto téma v munulusti označil za vyřešené, ale potřebuji ještě jednu radu.

Ve vzorci =MATCH(1;A1:A100<=10;0) potřebuji hodnotu A100 zadat pomocí fce =Address.

Jak jsem pochopil, tak pokud nějakou hodnotu ve funkci nahrazuji další funkcí tak je musím spojit pomocí znaku & a odělit od standartně zapsaných hodnot "" tudíž jsem došel k zápisu
=MATCH(1;"A1:"& ADDRESS(B1;1;4)&"<=10";0)
bohužel mi to nefunguje. A po stisku Ctrl+Shift+Enter se v buňce zobrazí chyba:504 (chyba v seznamu parametrů)

prosím poraďte kde dělám chybu

děkuji

#3 Re: Calc » operátor "<" v kritériu vyhledávání - VYŘEŠENO » 5. 3. 2014 21:33:01

lp.: Moc moc děkuji, funguje to skvěle
neutr: děkuji za vyčerpávající odpověď  a nasměrování

#4 Calc » operátor "<" v kritériu vyhledávání - VYŘEŠENO » 4. 3. 2014 21:35:38

pkopecky
Odpovědí: 7

Prosím o pomoc.
Lze u nějaké vyhledávací fce zadat u kritéria vyhledávání operátor "<,>,=" ?
Potřebuji vyhledat hodnotu která je menší nebo rovna 10. Pokud by to šlo zapsat s funkcí VLOOKUP tak by to vypadalo následovně =VLOOKUP(<=10;A1:A100;1;0)

Děkuji za pomoc

#5 Re: Calc » proměnlivá oblast hledání "VYŘEŠENÝ" » 2. 3. 2014 22:22:07

Nevím, ale vaše varianta mi nefungovala.
Ale díky vašim nápadům a radám jsem se dopracoval k funkční podobě

=MIN(INDIRECT("b1:" & ADDRESS(MATCH(MAX(A1:A1000);A1:A1000;0);2;1;;"List3")))

moc děkuji za pomoc

#6 Re: Calc » proměnlivá oblast hledání "VYŘEŠENÝ" » 2. 3. 2014 18:17:40

Pohnul jsem se z místa.
Pomocí Match již mam číslo řádku s miximální hodnoutou ze sloupce A. Ale fce MIN mi ji nehce akceptovat. Předpokládám že to je špatnám zápisem.

nyní mam vzorec
=MIN(B1:B MATCH(MAX(A1:A1000);A1:A1000;0)) - nefunguje

když odmažu fce MIN tak to dostávám správnou hodnotu řádku na kterém je maximum.
=MATCH(MAX(A1:A1000);A1:A1000;0) - funguje

poraďte prosím jak výsledek z MATCH zapracovat do MIN.

děkuji

#7 Re: Calc » proměnlivá oblast hledání "VYŘEŠENÝ" » 2. 3. 2014 17:52:27

můj návrh vzorca byl celkem jasný alespoň dle mé logiky ale bohužel nefungoval. Můžete mi poradit jak zajistit, aby adresa s funkce CELL byla dále zpracovaná funkcí MIN.

=MIN(B1:CELL("ADDRESS";MAX(A1:A1000))

edit:
vlastně v mém zápisu ani CELL nepracuje s hodnotou z MAX.

DĚKUJI

#8 Re: Calc » proměnlivá oblast hledání "VYŘEŠENÝ" » 2. 3. 2014 17:47:04

Výsledek má být pouze hodnota minima ve sloupci B.
První výskyt Maxima ve sloupci A přesně potřebuji.

#9 Calc » proměnlivá oblast hledání "VYŘEŠENÝ" » 2. 3. 2014 16:08:23

pkopecky
Odpovědí: 6

prosím o pomoc s řešením:
sloupec A1:A1000 obsahuje hodnoty v rozsahu 0 až nekonečno (nahodile zprehazené a opakující se (duplicity))
sloupec B1:B1000 obsahuje hodnoty v rozsahu 0 až nekonečno (nahodile zprehazené a opakující se (duplicity))

Potřebuji najít ve sloupci A nejvetší hodnotu což je jednoduché přes MAX()
A ve sloupci B potřebuji najít nejmenší hodnotu, ale prohledávat potřebuji pouze rozsah mezi řádkem 1 a řádkem na kterém leží MAX hodnota ve sloupci A.

př.:
funkce MAX(A1:A1000) vrátí hodnotu z buňky A532. A nyní potřebují funkcí MIN(B1:B532) najít nejmenší hodnotu.
Potřebuji to nejlépe napsat jedním vzorce do jedné buňky.

moc děkuji za rady

#10 Re: Calc » zvýraznění buněk které neexpotuje do PDF - VYŘEŠENO » 15. 6. 2013 20:42:36

to neutr:
děkuji za rady, varianta v posledním odstavci se moc líbí a už jí mam udělanou.

Děkuji smile

#11 Re: Calc » zvýraznění buněk které neexpotuje do PDF - VYŘEŠENO » 15. 6. 2013 18:20:13

Toto mě také napadlo, ale mam zde položky které nemusejí být vždy vyplněny. Jelikož nemám potřebné informace. A v ten okamžik by buňka zůstala označená.
A pokud vezmu nějakou již dříve vyplněnou fakturu a budu ji přepisovat na novou tak zase nebudu mít zvýrazněné položky které již jsou vyplněné ale měl bych jejich obsah změnit.

V makrech se vůbec neorientuji. Nevím jak může být složité takovéto makro napsat. Můžete mi s tím pomoct pokud to je ve vašich silách?

Děkuji

#12 Calc » zvýraznění buněk které neexpotuje do PDF - VYŘEŠENO » 15. 6. 2013 16:21:40

pkopecky
Odpovědí: 5

Prosím o radu,
vytvořil jsem si formulář faktury. A abych nezapomněl při budoucím kopírování/vyplňování nové faktury  přepsat, nebo vyplnit některé buňky jako třeba "číslo faktury", "datum splatnosti", "IČ" zákazníka tak bych rád měl všechny buňky které musím vyplnit nějak zvýrazněné. Ale nechci, aby toto zvýraznění bylo vidět na vytisknuté nebo vyexportované faktuře do pdf.
Existuje nějaká nástroj, nebo funkce pro tento účel v Calc?

Děkuji za odpovědi.

#13 Calc » Setřídění výsledků - VYŘEŠENO » 12. 12. 2012 23:00:19

pkopecky
Odpovědí: 2

Dobrý den, vím že toto téma tu již bylo řešeno v nějakém článku ale nemůžu jej nalézt.
Tak prosím o radu.
sloupec A obsahuje číslice 1 až 7 které odpovídající dnu v týdnu. Tyto číslice se nepravidelně opakují na 1000-cich řádcích.
sloupec B má hodnoty 1 až 3.
A já potřebuji dostat do přehledné tabulky kolikrát den 1 (pondělí) má vedle sebe  ve sloupci B hodnotu 1, kolikrát hodnotu 2 a hodnotu 3.
A toto potřebuji zjistit i pro všechny ostatní dny.

Moc děkuji za odpověď.


____________________________________________
Značím jako vyřešené

;o)

#15 Re: Calc » proměnlivá velikost prohledávané oblasti - VYŘEŠENO » 19. 5. 2012 22:30:31

Děkuji
posunul jsem se dál, ale opět narazil.
Nyní potřebuji u fce. CountIf zadat jednu část adresy oblasti odkazem na buňku která obsahuje tuto adresu.
např. CountIf(A1:A125;1) je to čeho potřebuji dosáhnout, ale s tím že adresu A125 obsahuje buňka B1. A jelikož se tato adresa postupně mění tak potřebuji do fce. CountIf zadat odkaz na buňku B1.
Už jsem zkoušel odkaz formou CELL("contents";B1) tudíž fce vypadala CountIf(A1:CELL("contents";B1);1)
a také jsem zkoušel OFFSET(B1;0;0) což vedlo ke tvaru COUNTIF(A1:OFFSET(B1;0;0); 1)
Ale ani jedna z varianta nefungovala.

Můžete mi prosím poradit jek tento úkol vyřešit?

Moc děkuji

#16 Calc » proměnlivá velikost prohledávané oblasti - VYŘEŠENO » 18. 5. 2012 20:46:14

pkopecky
Odpovědí: 4

Dobrý den,
prosím potřebuji poradit s řešení.
Ve sloupci A mam nahodile se střídající hodnoty "1" a "0".
Sloupec B je plný různých hodnot.
Ve sloupci C potřebuji mít vzorec který začne hledat určitou hodnotu v sloupci B pokud ve sloupci A je "1" ale tuto hledání musí probíhat pouze do nejbližšího řádku který má ve sloupci A hodnotu "1".
Tudíž někdy bude prohledávat žádný řádek jelikož hned následující řádek obsahuje ve sloupci A "1" a někdy může prohledávat i 100 po sobě jdoucích řádků.
Bohužel z důvodu navazujících výpočtů a vzorců v dalších sloupcích není možné abych ve sloupci C měl na každém řádku test zda v tomto řádku sloupec B obsahuje hledané číslo.

Moc děkuji za pomoc

#18 Re: Calc » Porovnání podle datumu - VYŘEŠENO » 15. 5. 2012 23:03:23

Ip.
moc děkuji za pomoc.
Něž jste odpověděl tak jsem našel funkci VLOOKUP která mi posloužila výborně. Ale mam potíž že i když v obou listech existuje stejné datum a čas tak tato funkce jej nedokáže nalézt. A to zcela náhodně.
Ale pokud použiji manuální hledání Ctrl+C (nenalezeného datumu) a Ctrl+F tohoto datumu v listu kde VLOOKUP má hledat tak datum je nalezen.
Kde může být problém?
Všechna data a hodnoty k ním přiřazená jsou generována softwarem tudíž překlep je vyloučen.

děkuji

#19 Calc » Porovnání podle datumu - VYŘEŠENO » 15. 5. 2012 19:24:27

pkopecky
Odpovědí: 4

Prosím o pomoc, mam dva listy plné dat, kde jsou číselné hodnoty seřazeny podle datumu a času. Ve struktuře Sloupec A) dd.mm.rrrr hh:mm:ss , sloupec B) až AD) obsahuje číselné hodnoty.(řádků je přes 30 000)
Potíž je v tom že potřebuji porovnat hodnoty odpovídající stejnému datumu i času, ale bohužel občas v v jednom z listů schází záznam z určitého času.
Např.
list 1)
        sloupec A       sloupec B         sloupec c
01.05.2012 15:30:00      158956            2369785 
01.05.2012 15:32:00         546              46631
01.05.2012 15:34:00      574646            1238774
01.05.2012 15:36:00       64664             346866

list 2)
      sloupec A       sloupec B         sloupec c
01.05.2012 15:30:00      159856             785
01.05.2012 15:34:00       46234            5174
01.05.2012 15:36:00       64564             366
01.05.2012 15:38:00         648            6464


třeba zde v druhém souboru schází záznam s času 15:32 a já potřebuji abych na obou listech měl na jednom řádku např. č.125 hodnoty ze stejného času a datumu. A pokud v jednom z listů daný záznam chybí tak odpovídající řádek nechat prázdný aby na dalších řádcích čas a číslo řádku opět sedělo.
Můžete mi prosím někdo poradit jak toto seřazení provést?

Moc děkuji


____________________________________________________

Značím jako vyřešené


;o)

Zápatí

Používáme FluxBB