Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Calc » vypíš neprázdne bunky » 17. 4. 2021 15:27:05

ano, standardní filtr nefunguje na vzorce (resp. vzorce si pamatuje, což je nežádoucí). Možná by pomohlo použít absolutní vzorce =$list1$A$1. Ale spíše doporučuji používat pouze automatický filtr (ten respektuje relativní vzorce) a nebo kontingenční tabulku, která převede vzorce na číslo.

Absolutní vzorce vytvoříte jednoduše označením oblasti a stiskem F4. Všechny vzorce v oblasti se změní na absolutní

Edit2: po pužití automatického filtru si můžete vyfiltrovanou tabulku snadno překopírovat a "vložit jako", překopírují se pouze vyfiltrovaná data.

#2 Re: Calc » vypíš neprázdne bunky » 17. 4. 2021 13:26:15

kopie všech tabulek do jednoho listu (prostým =list1.A1) atp. a následně filtr, který už vám asi půjde. Pokud jsou tabulky různě dlouhé lze každé přisoudit např. 100 řádků (nebo třeba 1000) a mezitím nechat volný prostor tzn. napč. na řádku 101 bude =list2.A1 atd.

#3 Re: Calc » Podmíněné formátování CALC, více podmínek najednou. VYŘEŠENO » 8. 4. 2021 10:36:27

barevnej napsal(a)

Jeden obrázek více než tisíc slov smile
https://www.ranam.cz/FOTKY_FORUM/4.png

Funguje krásně. "Anna" tam není proto není nic obarveného. Doplněte tam větu s textem "Anna". Což?


možná vás uspokojí tento vzorec, ale nějak jsem myslel že je to jasné:

 OR(ISNUMBER(SEARCH($A$1;A4));ISNUMBER(SEARCH($B$1;A4));ISNUMBER(SEARCH($C$1;A4));ISNUMBER(SEARCH($D$1;A4));ISNUMBER(SEARCH($E$1;A4)))

#5 Re: Calc » Podmíněné formátování CALC, více podmínek najednou. VYŘEŠENO » 8. 4. 2021 10:21:12

místo "hodnota buňky" zvolit "vzorec je"


edit: stejně to ale není řešení pro stovky jmen, maximálně nějaké nižší desítky

#6 Re: Calc » Podmíněné formátování CALC, více podmínek najednou. VYŘEŠENO » 8. 4. 2021 09:18:26

To je složitější, napadá mne akorát takto: OR(ISNUMBER(SEARCH($A$1;A4));ISNUMBER(SEARCH($B$1;A4))), ale tady by opravdu bylo lepší si napsat skript, který data jednorázově projede a obarví.

#7 Re: Calc » Podmíněné formátování CALC, více podmínek najednou. VYŘEŠENO » 8. 4. 2021 07:28:26

to LP: zkusil jsem s Match. Je to určitě lepší. Funguje např: ISNUMBER(MATCH(A1;$G$1:$G$10;0)) kde ve sloupci G jsou hledaná jména. V případě N/A to prostě není číslo takže výsledek Isnumber je nula. Funguje krásně, určitě to je elegantnější :-)

#8 Re: Calc » Podmíněné formátování CALC, více podmínek najednou. VYŘEŠENO » 8. 4. 2021 07:21:19

to kamlan: relativní vzorec zadaný do formuláře podmíněného formátování a aplikovaný na pole buněk (např. A1:A1000) se chová stejně jako rozšířený vzorec, tedy v A1 platí OR(A1="Jana";A1="Franta";A1="Tomáš") a v A2 automaticky platí: OR(A2="Jana";A2="Franta";A2="Tomáš") atd. Bohužel to nelze "zkontrolovat" tak jak u normálního vzorce, pouze lze sledovat funkčnost / nefunkčnost.

#9 Re: Calc » Podmíněné formátování CALC, více podmínek najednou. VYŘEŠENO » 7. 4. 2021 12:47:16

vzorec je: OR(A1="Jana";A1="Franta";A1="Tomáš")


Můžu poprosit o nastínění důvodu proč chcete "opticky" hodnotit databázi o 100tisíci položkách?

#10 Re: Calc » Převod času HH:MM:SS na vteřiny [VYŘEŠENO] » 17. 3. 2021 11:33:58

časové údaje by měly být vždy v jednotkách den. Tzn. převod na číslo velikosti sekund bude jednoduše *24*60*60.

#11 Re: Calc » Jak vymazat sloupce v tabulce z navzájem provázaných hodnot, VYŘEŠENO » 10. 2. 2021 14:52:56

Lze kopírovat CTRL+C a "vložit jinak" (kontextová nabídka po stisku pravým tlačítkem, nebo kombinace CTRL+SHIFT+V případně klávesa INSERT) tam si zaškrtnete co chcete vložit (typicky horní tři volby a případně formáty), volbu si Calc zapomatuje, takže napříště už nemusíte znovu ťukat co chcete "vložit jinak".


EDIT: takto lze vložit oblast i na sebe samu, čímž zrušíte původní zdrojová data (vzorce) a nahradíte za hodnoty. Ale lepší je si to zkopírovat na druhý list ...


EDIT 2: úplně nejlepší je ale vytvořit si na druhém listě "tiskovou variantu". Tzn. na prvním listě máte přehledný výpočet a na druhém listě graficky pěknou verzi, která se ale vzorci odkazuje na první list, takže máte výstupní ceník neustále k dispozici na základě změny ve "zdrojovém ceníku" na prvním listě. (Samozřejmě předpokládám že klientům neposíláte zdroj v excelu (calcu), v tom případě to nelze než vaším uvedeným způsobem)

#13 Re: Calc » Součin celých sloupců » 27. 1. 2021 08:28:22

Přidáte způsobem "vložit řádek pod/nad" nebo přidáte způsobem že vyplníte následující řádek hodnotami?

Myslím že v prvním případě (při vložení řádku pod/nad) neexistuje způsob jak mít takový řádek již vyplněn vzorcem. Je nutno jej ručně dokopírovat.

Ve druhém případě (doplnění následujícího řádku hodnotami - například pátý řádek) stačí mít nachystaný vzorec =D5*F5.

#14 Re: Calc » vzorec "oddeliť číslo od textu" » 10. 1. 2021 19:27:44

ještě by šlo obecnějí pomocí regulárního výrazu (nutno povolit v možnostech) a pro případ kdy není mezera nebo jsou ještě jiné jednotky:
=VALUE(LEFT(A1;SEARCH("[:alpha:]|[:space:]";A1)-1))

#15 Re: Calc » vzorec "oddeliť číslo od textu" » 10. 1. 2021 19:06:14

možností je více:
=VALUE(LEFT(A1;LEN(A1)-9))
=VALUE(LEFT(A1;SEARCH(" ";A1)))
=VALUE(SUBSTITUTE(A1;" Milimetr";"")
a nebo příkaz Data -> Text do sloupců ... a zadat mezeru jako dělící znak.

dvojtečka se lehce odstraní vzorcem: =SUBSTITUTE(A1;":";"")
a nebo prostě Najít/Nahradit ...

#16 Re: Calc » rozhození formátování při přenosu tabulky přes schránku VYŘEŠENO » 3. 1. 2021 12:49:33

Zkuste to ještě jednou :-). Otevře se políčko s předmětem a pole s textem. Políčko s předmětem lze editovat.

#17 Re: Calc » rozhození formátování při přenosu tabulky přes schránku VYŘEŠENO » 2. 1. 2021 10:53:04

Lze kopírovat list - tím se přesune celý obsah listu včetně formátu sloupců, relativní odkazy většinou přestanou fungovat (přesunou se na list stejně relativně vzdálený). List lze kopírovat (vložit) i do jiného souboru se stejným efektem. Původní data je pak nutné vymazat, nebo si tímto způsobem přenášet jen "šablonu" bez dat.

Kopírování se provádí z kontextového menu kliknutím pravým tlačítkem na název listu.

#18 Re: Calc » Nahrazení konců řádky v buňce » 14. 12. 2020 17:37:49

nebo mnohem jednodušeji vzorcem: =LEFT(A1;SEARCH(CHAR(10);A1)-1)


ještě edit: =VALUE(LEFT(A1;SEARCH(CHAR(10);A1)-1))

#19 Re: Calc » Nahrazení konců řádky v buňce » 14. 12. 2020 17:30:06

Takto?

Sub Main

doc = thisComponent
list = doc.getCurrentController.getActiveSheet()
MyString = list.GetCellRangeByName("A1").String
StringToFind = chr(10)
Position = InStr(MyString, StringToFind)-1
MyString = Left(MyString, Position)
MyValue = Val(MyString)
list.GetCellRangeByName("B1").Value = MyValue

End Sub

#20 Re: Calc » vyhledávání/porovnávání více hodnot - VYŘEŠENO » 10. 12. 2020 15:11:14

Toto bych asi řešil rozšířeným filtrm. Bokem si napíšete název sloupce (rep. názvy sloupců) dle kterých se bude filtrovat a pod ně položky které mají být vyfiltrované, pak označíte všechna data a zadáte rozšířený filtr, vyberete svůj bokem definovaný filtr a v rozšířených možnostech zadáte že chcete kopírovat bokem (nejlépe na nějaký čistý list), tam můžete mít nahoře nachystané sumy nebo jiné vyhodnocení. No a když filtr odklepnete tak se na tom čistém listě objeví vaše tabulka pouze s údaji, které tam chcete mít. Nachystané vzorce vám hned řeknou kolik těch dat je a případně další statistické výstupy dle zadání.

Případně lze takto použít kontingenční tabulku ale tam to zadání filtru není tak pohodlné.

Pokud si oblast filtru pojmenujete, nabídne se Vám a nebudete muste fitr pokaždé označovat. A stejně tak cílové místo.

#21 Re: Calc » Změna záporné částky na kaldnou » 9. 12. 2020 15:33:51

Tomu nerozumím. Základem je že v některém sloupečku musíte mít hodnotu faktury která se nijak nemění. Pak s tím můžete dělat cokoli. Tzn. v jiných sloupcích máte vyhodnocování - například dlužné faktury reagující na vyplnění data úhrady.

#22 Re: Calc » Změna záporné částky na kaldnou » 9. 12. 2020 15:13:01

Taková funkce neexistuje. Resp. funkce by musela čerpat hodnotu z jiné buňky, kde bude fakturovaná částka dejmo tomu X28 a pak bude vzorec v A28 vypadat =IF(D28;X28;-X28)

#23 Re: Calc » Načtení webové stránky z URL do Stringu (v Calcu) » 3. 12. 2020 23:56:40

webservice by vám měl vrátit kód stránky např.: webservice("https://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?id=5880") většinou je to v této podobě nepoužitelné. Použije se to spíše na nějaké webové dotazy jako např. takto: webservice("http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt?date=10.06.2016") vrátí slušně strukturovaný text (nikoli html) s devizovými kurzy z 10.6.2016.

#24 Re: Calc » přechod win7 > win10 - VYŘEŠENO » 31. 10. 2020 15:38:02

... načítám jen vlastní dialog na vyplnění kurzu ČNB

DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
dlg=createUnoDialog(DialogLibraries.Standard.kurz)

Ano s těmi funkcemi přistupujícími k listům je to asi blbost, funkce (coby vzorce v buňce) by měly pracovat pouze s vlastními argumenty, jinak nemohou být stabilní, to už je mi v podstatě jasné. To ovšem tedy nyní mé funkce splňují, jde pouze o složitější matematické úkony, který by zabraly moc sloupců.

Téma uzvavírám, děkuji pánové za podnětnou diskuzi, stabilita LO zejména na WIN10 není vůbec samozřejmostí.

#25 Re: Calc » přechod win7 > win10 - VYŘEŠENO » 31. 10. 2020 13:37:13

Asi je to ještě trochu složitější. Mám ručně psané funkce které jsou součástí sešitu, takže pokud se sešit při otvírání přepočítává (nevím) tak se v tom Libre hrabe hned po startu (ale ty funkce jsou poměrně jednoduché). Nicméně závěr je že se mi nakonec podařilo na LO 7.03. rozjet i ten původní soubor. Do Win jsem doinstaloval C++ (nevím zda to mohlo mít přímý vliv, ale nyní to tedy běží). Vyžaduje to drobné úpravy kódu aby to běželo korektně (zmíněné convertToURL a nějaké né moc pochopitelné drobnosti i v oblasti vzorců (např. buňky potenciálně vyplněné kontingenční tabulkou se tváří jako neprázdné, zatímco doteď jsem je vyhodnocoval jako prázdné). Také mám nějaká makra vázaná na vzdálené databáze, nicméně spouští se tlačítkem ... Vypadá to tak, že hlavním problémem bylo spíše dotáhnout nastavení LO a W10, samotná makra se nyní jeví sice s drobnými chybami, ale běžně laditelnými aniž by padal LO.
Každopádně však děkuji. Určitě jsem tomu neuškodil, když jsem ten mastodontní soubor trochu pročistil v rámci hledání chyb.
Zda LO schazolvalo Libre nebo Win se asi nedozvím, spíše bych řekl že LO když nenašel prostředky pro běh maker. (jiné jednoduší soubory s makry však běžely ... - tož nevím).
Aby to nebylo tak jednoduché, úplně stejné chování mi již dříve předvedl soubor kde byla v sešitu ručně vytvořená funkce, která sumírovala hodnoty ze všech předchozích listů (cyklus přes všechny předchozí listy), několikrát to bylo v pohodě a pak při jednom pokusu o otevření to prostě během otvírání spadlo a stejně při dalších pokusech (to bylo LO6 na W7), shodilo to celé LO. Z toho jsem usoudil že i v tomto případě bude chyba především v mých makrech a nenapadlo mne hledat příčiny i jinde.

Zápatí

Používáme FluxBB