Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Writer » jak se zbavit stínovaných závorek po kopírování textu? » 6. 11. 2022 08:02:37

Podle obsahu Vašeho popisu lze usoudit, že jste zkušený uživatel.


     Otestoval jsem Váš postup a nic jako označení výběru (závorkami, nebo jinak) jsem nezjistil (to se dalo očekávat). Jediná možnost jak zjistit oč jde by byla ukázka souboru. To by ale nemuselo fungovat. Jedná se pravděpodobně o nějaké specifické nastavení.
     Předpokládám, že nejde o zdroje z MSO, nebo jiné kancelářské aplikace, což by problém z části vysvětlovalo. Proto usuzuji, že jde o specifický styl zadaný buď z menu, nebo makrem.
     To prakticky vylučuje možnost popsaný jev zopakovat na jiném stroji. Nejspíš se k původu a důvodu dopracujete tak, že se zamyslíte nad tím, zda nepoužíváte nějaké rozšíření, nebo zda jste v minulosti podobnou funkcionalitu nepoužíval. Bude to nejspíš spojeno s klávesovou zkratkou Ctrl+C, nebo se znakem, který je v těsné blízkosti písmena „C" – tedy nejspíš Ctrl+(Alt, nebo X, nebo D, F, G, V, a nebo mezerník).


     Ohraničení textu pokud vím nemá žádné praktické využití mimo případů „Citací" v rámci akademických, nebo jiných podobných pracích. Já jsem kdysi hranatými závorkami ve zdrojovém textu označoval pole odkazů za výrazem – tedy vysvětlivek, FootNote, EndNote, zástupných znaků a podobně. To je někdy potřebné, pokud je nutné odkázat (nebo citovat) více různých zdrojů ke stejné záležitosti. Výraz který je potřeba vybavit odkazy by mohl být ověšen různými poli jako vánoční stromeček (horní a dolní indexy ... před a za výrazem). Právě potom je vhodné vytvořit závorku místo indexů.


     LibreOffice nemá ve výbavě „vkládání citací" (ačkoliv kdysi tuto funkci mělo). K tomu se dnes používají poznámky pod čarou a na konci (FootNote a EndNote). Ty jsou ale standardně vybaveny volitelným indexem, respektive stylem. Aby se ve zdrojovém textu kolem výběru objevily závorky, je nutné makro.
     Proto se domnívám, že používáte nějaké rozšíření kde se to nechá nastavit. Může to být například „Alt. Najít a nahradit". Některá rozšíření umí citace (problém je v mnoha různých citačních normách – jsou jich desítky). Například každá fakulta, nebo dokonce katedra předepisuje svou oblíbenou citační normu. Z takového důvodu LO zřejmě pokus s citacemi vzdalo.


     To, že se projev vyskytuje pouze někdy bude mít nejspíš příčinu s nějakou předvolbou, nebo chybnou aktivací (funkcionality, nebo makra).


     Pokud na nic nepřijdete, můžeme se ještě podívat na ukázku v sešitě. Pokud to není nějak choulostivé, postněte to sem, popřípadě jen na můj email uvedený pod tímto textem.

#2 Re: Draw » Mizející vodítka/objekt během přesunu objektu » 31. 10. 2022 10:33:01

Já používám Draw jen zřídka. Mnohem častěji pracuji s obrázky ve Writer, nebo Calc, ale nejčastěji používám podobné postupy pro vytvoření dialogů. Zvykl jsem si myš nepoužívat. většinou jen při umístění prvního prvku (kresby). Následně už se řídím téměř výhradně souřadnicemi (volba umístění). Zarovnat objekty myší nelze zcela přesně. Lepší, i když pomalejší je přesouvání kurzorovými klávesami, což je také nastavitelné, ale lepší je udělat si poznámky a souřadnice (i rozměry) dopočítávat.


     Podíval jsem se tedy na Draw a zjistil jsem, že u mne chvilku trvá, nežli se vodítka skutečně zapnou. Pokud přesouvám objekt bez vodítek (pouze vysvícené úchopové body) a následně zapnu volbu "vodítka", ten původní objekt na vodítka nereaguje. Teprve když jsem po zapnutí vodítek vložil nový obrázek, ten už reagoval a ten původní také. Ale žádné zaváhání ztrátu vodítek nezpůsobilo. Dokud držím tlačítko, jsou vodítka viditelná.
     Já mám na tomto stroji verzi : 7.3.6.2 (x64) / LibreOffice Community pod W7. Ale myslím, že to nedělá ani OS, ani LO. Míval jsem podobný problém s myší. Nemohl jsem zabránit samovolným proklikům a někdy nabrala objekt a bez toho, abych to navolil. Práce se vzorci byla někdy peklem, ale z ničeho nic to přestalo. Prostě si myš dělala co chtěla. Nakonec jsem koupil za stovku pro jistotu 2 nové myši (používám více strojů často současně) a od té doby je klid. Myši nejsou nesmrtelné - mají také nějakou životnost.

#3 Re: Calc » Automatický filtr ještě jednou » 25. 10. 2022 18:08:05

Já si Váš dotaz již nevybavuji, ale automatický filtr (byť třeba 200 sloupců) tak má jak správně uvádíte použité filtry barevně označeny. Celkem nechápu co myslíte tou barvou řádků - nejdná se Vám náhodou o seskupení?
     Vím, že je možné vyfiltrovat řádky a tyto obarvit (například žlutě a naráz). Následně nastavíte jiný filtr a opět všechny zobrazené řádky můžete obarvit - například modře. Takže celkem váhám, co máte na mysli. Obarvené řádky zůstanou ve filtrovaném rozsahu. Já bych doporučoval obarvovat jen určité sloupce, ale to je už jiná záležitost.

#4 Re: Writer » globalne zmeny v dokumente - Vyriesene » 25. 10. 2022 17:49:10

Neuvádíte zda používáte Apache OpenOffice, nebo LibreOffice. Uvedu nastavení pro LibreOffice postup :
FORMÁT > ODSTAVEC > ROZESTUPY (nad odstavcem a pod odstavcem) to platí i pro nadpisy. Dále můžete použít také styl nadpisů jako je číslování, nebo odsazení a velikost podle úrovně nadpisu a tak dál.
     Také si můžete udělat šablonu ke specifickým účelům nejlépe ze vzoru. Často je potřeba nastavit různé styly stránek (úvodní, běžná, nečíslovaná) a mnoho dalšího. U Apache OpenOffice je to podobné, ale je to asi pod jinými volbami. Doporučuji používat nejnovější LibreOffice, kde jsou tyto záležitosti celkem vychytané. Dříve byly některé problémy - jako třeba se změnou číslování stránek a podobně.

#5 Re: Calc » Kopírování vzorců » 22. 10. 2022 10:22:50

Otestujte tento vzorový sešit Vložit řádky vzorcem


     Na první pohled dost banální problém u zkušeného uživatele, kterým byste podle všeho měl být. Evidentně by se mělo jednat o kopírování za pomoci absolutních adres. Zde je otázkou proč to děláte tažením za pravý dolní roh buňky.
     To je spíš řečnická otázka. Myslím, že jsem pochopil Vaši potřebu. V měřítku stovek, nebo tisíců položek to už vůbec jednoduché není. Navíc se domnívám, že v dnešní turbulentní době musíte upravovat data (ceny, nabídky, poptávky, nebo něco podobného) velice často. Jednoduše to po jednotlivé položce asi nejde zvládnout.


     Upřímně je to spíš na makro. Vzorce postačí do počtu několika málo tisíc položek, i když se jedná také o to jak výkonný stroj máte k dispozici. O nové pracovní stanici se dá pochybovat, a starší by to asi snesla i když by ji na to byla škoda. Průměrnému stroji stačí makra.
     Nicméně vím, že ne všichni uživatelé baží po makrech, která to vyřeší na jediné kliknutí. Je to jednoduše proto, že vzorcům rozumí, ale makrům ne. Takže chtějí mít kontrolu nad tím co stroj dělá.


     Proto jsem si dovolil domyslet, co nebylo vyjádřeno. Pokud by toho bylo více, nežli potřebujete, bude tam nejméně to, co jste popsal. Vytvořil jsem postup vzorci. Snad Vám to pomůže.

#6 Re: Calc » vyhledání nejbližšího předchozího záznamu - VYŘEŠENO » 21. 10. 2022 14:41:44

gucky napsal(a)

Pro neutr:
Přestože moje zadání nebylo jasně čitelné, trefil jste řešení napoprvé správně, takže v pohodě. I z minima jste vytěžil maximum.
Jestli tedy ještě čtete tento dovětek, pak bych měl dotaz - viděl jsem nějaké příspěvky, do kterých tazatel vložil i kousek tabulky.
Jak to udělat?


     To je obrázek, který se automaticky otevírá viz Test bb kódů ve FluxBB


     Podle odkazu pod editačním oknem tag img, nebo shodně kódy BBCcode.
     Ale podívejte se na některý automaticky otevřený obrázek. Přihlaste se a stiskněte u takového příspěvku "Citovat". Dostanete kód a adresu odkud to autor tagoval. Myslím si, že to jde i jinak, nežli je popisováno.
     Ale ani obrázek tabulky neodhalí chybu formátu buňky, takže raději vždy posílejte vzor - ukázku v Calc (a podobně). Nemusí obsahovat "ostrá data", ale popis, nebo chyba tam musí být popsána co nejúplněji. Už jen třeba proto, že když pošlete obrázek, řešitel si musí podle toho postavit sešit - to je často opruz. I když to umím rychle dík tajnůstkářským bezmozkům, ale štve mne to vždy.

#7 Re: Calc » vyhledání nejbližšího předchozího záznamu - VYŘEŠENO » 14. 10. 2022 15:34:53

Já Vás chápu. Raději napíšu proč : Když to uděláte správně, dá se zadání zkopírovat do Calcu úspěšně a bez manuálních úprav. Konkrétně vkládáte s volbou VLOŽIT JINAK > Neformátovaný text. Takto jsem to také udělal a hned si byl jistý tou chybou sloučeného pořadí a jména. V Calcu pak lze bez dalšího ověřit řešení. Podobných řešení se většinou nachází více, ale řešení se musí ověřit v Calcu v každém případě. Už jsem se v minulosti také sekl – psal jsem z paměti a byla tam chyba.


     Nyní se pokuste pochopit řešitele (nyní mne). Musím ověřovat řešení v Calcu. Když zadání není bezchybné, musím dohledávat a domýšlet oč se jedná. Snadno se stane, že zadavatel nakonec napíše, že chtěl trošku něco jiného, nebo řešení nechodí. Když mám k dispozici Calc jako vzor, jsem schopen okamžitě vyloučit možné chyby. Na straně autorů jsou častými chybami nesprávně formátovaná data. Například čísla natažená z CSV ve formátu „Text", což bývá často chybně navolený filtr, separátor a podobně.
     Docela zákeřná je chyba, kdy je předvolen formát „Booleovská hodnota". Vzorce dávají výsledek nejčastěji „0". Stane se to například chybně zadanou funkcí IF, nebo jinou podobnou. Vykopírují se vzorce s chybou, když je smažete zůstává formát buňky a ten kdo netuší o co jde je zralý na Chocholouška.


     To, že existují nevalidní hodnoty zjistí řešitel až ze vzoru (Calcu) nikoliv z vykopírovaných vzorců. Zadavatel si pak myslí bůh ví co a vede se jalová debata. Uvedu poslední podobný případ viz Přesun hodnot z několika sloupců pod jeden (VYŘEŠENO). Udělal jsem vzor a poměrně detailně popsal co, jak a proč. Autor označil za vyřešené, ale za pár hodin dopsal, že se mu nedaří poslední krok – převod text na vzorce. Uvedl, že používá LO verzi 7.4.1.2 / LibreOffice Community na MAC OS. Já používám verzi 7.3.6.2 (x64) WIN 7. Takže chyba může být v novější verzi LO, nebo také na stroji MAC.
     Požádal jsem o vzor toho co mu nejde. Nejspíš se ztratil při postupu Vzorec > text (vzorec například =A1) se musí aktivovat zase jako vzorec a nakonec doporučuji i výsledek z tohoto vzorce uchovat ve formátu textu. Nejspíš chybně aplikoval převod vzorec na vzorec místo vzorec na text a následně na vzorec a zase potom na text.
     Uvedl jsem další možnosti a existuje ještě jedna – převod z textu na RTF (nativní formát vzorců), ale to by asi dopadlo špatně. Takže nevím zase nic. Autor mlčí a já se mohu jen domnívat co se stalo. Ale Mac se nemusí chovat jak Windows, Linux a verze  LO 7.4.1.2 může obsahovat chybu.


     Pokud by v tom Vašem zadání nebyla nejasnost s těmi sloupci, dostal byste vzorec na tabuli (podobně jako zadání) a bylo by hotovo. Dík té banalitě jsem pokládal za nutné udělat ukázku – znáte pořekadlo, že ďábel se skrývá v detailu.
     Nemáte asi ani představu kolikrát jsem byl kritizován za dotěrné otázky a kolikrát jsem řešil (a nejen já) zadání, které nakonec autor upřesnil – jen bych ještě potřeboval… a všechno bylo jinak. Často se jedná o lidi s dobrým vzděláním, kteří si myslí, že umí problém explicitně specifikovat – a prdlajs – no a pak se většinou urazí a odmlčí.

#8 Re: Draw » Nastavení barvy kóty » 14. 10. 2022 10:43:33

Pokud vyčkáte další verze LO možná to bude v pořádku. Pokud ne (někdy se chyby táhnou i přes několik aktualizací), potom by Vám pomohlo makro. Pokud umíte pracovat s makry tak se podívejte na poslední můj příspěvek Makra NoMori Japonsko, něco by mohlo být také v souboru OOME 40 (odkaz ve stejném příspěvku).
     Pokud tam nic nenajdete, nebo s makry neumíte udělám Vám něco vhodného. Já používám více knihoven a na Draw je asi nejlepší stařičká knihovna Denyho Brewera, ale něco se jistě najde i na netu v různých fórech.

#9 Re: Calc » vyhledání nejbližšího předchozího záznamu - VYŘEŠENO » 14. 10. 2022 09:42:09

Otestujte toto Vyhledání nejbližšího předchozího záznamu.
     Tedy musel jsem to trošku upravit a také Vás nemohu pochválit za způsob zadání. Pokud potřebujete pomoc tak byste měl dodat vzor se kterým se dá pracovat a ne že ho já budu stavět podle rozházeného textu.


     Musel jsem přidat sloupec, protože Vy tam máte pořadové číslo a jméno spolu ve sloupci "A" - to je neschůdné pro přímé vyhledávání. Viz „11 Karel" se nedá najít – ve skutečnosti bych měl hledat „5 Karel". Musel bych číslo oddělit řetězci a vzorec by byl 2x větší.
     Také jste ne zcela dobře upřesnil hodnotu ze sloupce (původně "C"), nyní "D". Takže snad je v pořádku řešení, které načítá poslední předchozí záznam.

#10 Re: Calc » ukotvení grafu - VYŘEŠENO » 13. 10. 2022 15:23:58

To je dáno umístěním kotvy. Když kliknete na vnější rámeček grafu a kliknete na prvé myšítko dostanete kontextovou nabídku kde je nabídka UKOTVIT. Možnost je k buňce, nebo ke stránce. Ve spojení s buňka máme navíc možnost přizpůsobit se velikosti buňky.
     Potenciálně graf není spojený rozměrem tabulky, takže se chová nezávisle na změně. Možností je například připnout graf k poslední buňce tabulky a potom se bude posouvat s tabulkou. Docílit takového efektu kdy graf leží vedle tabulky asi lze, ale při změně kotvy (ze stránky na buňku) se vybere nejblíže odpovídají levému hornímu rohu a hotovo.


     Takže řešením je zřejmě jenom připojení grafu k buňce vedle Nadpisu tabulky. Tabulky je potom nutné aktualizovat PŘIDÁNÍM, nebo UBRÁNÍM celých řádků. V takovém případě se bude graf posouvat s hlavičkou tabulky.

#11 Re: Jak propagovat OpenOffice | LibreOffice? » Propagace trošku jinak » 13. 10. 2022 09:12:03

Posílám odkaz na přeložená makra OOME 4.0 (Původní autor A. Pitonyak) upravená v lednu 2022. Úpravu provádělo několik autorů z Německa. Mezitím ale vyšla další aktualizece této práce a bude tomu tak i nadále. Takže alespoň pro zájemce s malými, nebo žádnými zkušenostmi je doslovný překlad zde OOME 40


Současně posílám odkaz na ZIP archiv s obsahem Japonských maker "No Mori", což je mnohem obsažnější zdroj. Není určen přímo začátečníkům. Překládal jsem pouze japonštinu (nikoliv angličtinu) i když se při tom objeví někdy překlad původně anglického textu. Po rozbalení archivu ZIP se objeví složka s mnoha sešity Writer, do kterých jsem makra opůvodně v HTML převedl do Writeru a IDE (basicu). Archiv je zde Makra NoMori Japonsko.

#12 Re: Calc » Přesun hodnot z několika sloupců pod jeden (VYŘEŠENO) » 12. 10. 2022 14:20:19

Myslím, že tam by se chyba stát neměla. Pokud máte vybraný celý sloupe "J" (J1:J148) - zadáte nahradit "=" za "=" tak zadejte tlačítkem NAHRADIT VŠE. U mne na verzi: 7.3.6.2 (x64) WIN7 / LibreOffice Community
Build ID: c28ca90fd6e1a19e189fc16c05f8f8924961e12e to chodí a chodilo to u všech předchozích verzí LO i AOO. problém by to možná mohl být u Linuxu, ale pokud vím, ani tam mi nikdo nic takového nehlásil.
     Asi bych potřeboval vidět ten soubor. Ten trik s "Najdi a nahraď" se dá dost obtížně nahradit. Nejspíš makrem. Ještě maličkost : Možná používáte rozšíření Alt_Najít_Nahradit - použijte originální dialog.
     Pokud nic z toho, otestujte načíst a Vložit jinak - další možnosti vzorce (Pod pravým myšítkem). Je to jiný dialog. Nyní tedy budete měnit Text za Vzorce (což vypadá nelogicky, ale je to tak). primární vzorce měníme na Text a tento zpětně na vzorec, který opět po načtení měnime na text. Dávejte pozor, abyste neztratil orientaci.


PS :
Ještě mne napadlo, že při použití dialogu Vložit Jinak - další možnosti - vzorce vždy aktuální stav musíte načíst do paměti a potom vložit jinak s provolbou, tedy nejprve Ctrl+C a následně Vložit jinak .... U toho prvého dialogu by toto být nemuselo - tedy dialog Ctrl+H (nebo ÚPRAVY > NAJÍT A NAHRADIT).

#13 Re: Calc » Přesun hodnot z několika sloupců pod jeden (VYŘEŠENO) » 12. 10. 2022 07:23:17

Tady je ukázka Řešení material do channable.


     Je zde popsán postup ve 3 krocích, ale když máte připravený vzorec je to otázkou minuty. Samozřejmě postup lze udělat podobně jinými vzorci. Problém je jen s tím určením řádku a sloupce, tedy MODULO a INT, bez kterých se jiné řešení také neobejde.
     Pokud tedy máte jinak provedenou tabulku, musíte tomuto vzorec přizpůsobit. Proto jsem to podrobně rozepsal. Snad si s případnou úpravou poradíte. Přeji úspěch.

#14 Re: Calc » Přesun hodnot z několika sloupců pod jeden (VYŘEŠENO) » 11. 10. 2022 14:53:59

Problém v tom nevidím. Spíš mne napadá otázka za jakým účelem se toto uspořádání dělá. Logičtější by bylo uspořádání podle jednotlivých druhů, ačkoliv tuto podobu Lze snadno jako výsledek v jediném sloupci seřadit a dostaneme jednotlivé druhy pod sebe.


     Nicméně pokud to potřebujete, tak postup by měl být následující :
A) Pod jednotlivé sloupce B až E vytvoříme kopie s absolutními odkzazy. například pro B2 by to byl odkaz v buňce nejlépe B26 v této podobě =$B$2.
B) Odkazy zkopírujeme podle rozsahu směrem dolů ve všech sloupcích.
C) Kopii tabulky vystříhneme a začátek vložíme do sloupce "I" (I1:L23).
D) Nyní vystříhneme sloupec "J", vložíme pod sloupec "I" a pokračujeme s ostatními sloupci kopie.
E) V případě potřeby sloupec "I" zkopírujeme a vložíme jen jako "Text"


     Připadá mi, že jde spíš jen o to ukázat možnosti "Reddit", nežli skutečný problém jak je banální. problém lze řešit jakýmkoliv zkopírováním a manuální úpravou složení sloupců.
     Pokud by šlo o to "neskládat" sloupce, ale vytvořit hned jeden sloupec, postačuje vzorec IFS S podmínkou na Modulo a INT 23. Tedy začneme od "I1", ale nadpis tabulky dočasně odstraníme.
Potom =IFS(AND(INT(ROW()/23)=0;MOD(ROW();23) >= 0; "=E" & ROW(); ...pokračujeme AND(INT(ROW()/23)=0;MOD(ROW();23) >= 0; "=F" & ROW() až na počet 5ádky x sloupce a funkci uzavřeme ")"
     Nakonec celý sloupec načteme do paměti, vložíme zpět jako text. Následně vyhledáme pomocí dialogu najít a nahradit "=" (pro oba případy stejně, tedy najít "=" a nahradit "="). Jakmile potvrdíme, z textu se vytvoří vzorce a načtou a vznikne výsledek.
     Místo "=E" & ROW() je možné vložit jinou funkci například "=" & ADDRESS(sloupec = Column()-8 + INT(Row()/23); řádek = MODULO(ROW;23),4,0), nebo podobně "Index", nebo také OFFSET". Pokud to nezvládnete postněne vzor. Není korektní něco chtít na základě obrázku, který bych musel jako řešitel převádět na Calc.

#15 Chyba v programu » Pád LO při volání knihoven Basic » 5. 9. 2022 07:31:32

neutr
Odpovědí: 0

Narazil jsem na problém u LO verze 5.3.5 kdy jsem se chystal smazat knihovny v Basic. Problém nastal při testování maker která instalují makra do externích dokumentů, nebo do nadřazené knihovny "Moje Standard".
     Nastal pád při testování a po obnově jsem chtěl knihovnu nejprve znovu instalovat bez výsledku. Testoval jsem obsahy knihoven ve volbě Basic > Organizátor > Knihovny a v ten moment to opět spadlo.
     Několikrát jsem postup v LO 5.3.5 po opravě instalace opakoval. V prvním případě se mi podařilo knihovnu prohlédnout a smazat. Bohu - žel u každé další operace LO spadlo. Nakonec jsem přeinstaloval na verzi LO 5.4. Zde jsem se nedostal ani k tomu abych mohl kliknout na položku "Knihovny". LO vyletělo už na volbě "Organizátor" viz. Pád LO
     Ještě budu dál testovat, ale mám W7, které může být také jednou z příčin. Takže bylo by vhodné otestovat postup na jiných operačních systémech. V případě zájmu pošlu soubor, kterým jsem chybu vytvořil.


Děkuji

#16 Re: Calc » Kopírování a vkládání pomocí makra (VYŘEŠENO) » 27. 8. 2022 17:34:02

Ano, to je správné - pochopil jste, že existují odkazy, které se automaticky, nebo manuálně aktualizují. Takže v mnoha případech nic tahat makrem z jiných sešitů nemusíte. Stačí zadat aktualizaci nejspíš ÚPRAVY > odkazy na externí soubory kde se dá nastavit dost věcí kolem odkazů.
     Potom vystačíte s makry v sešitu. I když je to šikovné, tak mnoho odkazů může značně zpomalit zejména načítání dokumentu - ale stojí to za to, pokud nepadá sešit.
     Někdy přece jenom makro budete potřebovat a jde Vám o to naučit se jak to vyřešit. Posílám vzorový příklad makra, které je postavené na UNO příkazech, ale ne vše je v UNO. Volaný sešit je ve StarBasicu i když v UNO odpovídající kód určitě existuje. Já jsem to nikdy nepotřeboval, tak to nemám a hledat na netu se mi nechce.

sub UNO_NactiZexterniho
'Tohle je psaný kód
oDoc = StarDesktop.loadComponentFromUrl("private:factory/scalc","_blank",0,Array())
oDoc.Title = "Můj název"
oSheet = oDoc.sheets.getbyIndex(0)
oSheet.getCellByPosition(1,0).setFormula(ROW() + 4)
oSheet.getCellRangeByPosition(0,0,1,6).FillAuto(com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_BOTTOM,1)
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document1   = ThisComponent.CurrentController.Frame
document2   = oDoc.CurrentController.Frame 'TADY SPRÁVNĚ PŘEPSAT z ThisComponent na otevřený sešit - nyní  oDoc
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$B$5"
dispatcher.executeDispatch(document2, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document2, ".uno:Copy", "", 0, Array())
rem ----------------------------------------------------------------------
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$'List1'.$B$278"
dispatcher.executeDispatch(document1, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document1, ".uno:Paste", "", 0, Array())
end sub

#17 Re: Calc » Kopírování a vkládání pomocí makra (VYŘEŠENO) » 27. 8. 2022 09:02:17

Otestujte následující kód :

Sub VlozitZexterniho

'Pouze LibreOffice, pro OpenOffice použití: Copy sheet to document. 
'Vložit všechny listy ze zdrojového dokumentu do cílového dokumentu.
util = createUnoService("org.universolibre.EasyDev")
source = createUnoStruct("org.universolibre.EasyDev.CellRangeAddress")
target = createUnoStruct("org.universolibre.EasyDev.CellRangeAddress")

doc = ThisComponent
source.Doc = doc

new_doc = util.newDoc("")
target.Doc = new_doc

util.sheetInsertFromDoc(source, target, -1, False)
End Sub

     Já jsem to ani nezkoušel, protože používám vlastní postupy. Tohle je ale poměrně snadné, pokud potřebujete tahat z externího sešitu do uno nahrávek. Ještě lepší by to asi bylo jako funkce která plní proměnnou. Tohle je ucelený kód i když vkládá list z volaného sešitu. To stačí pro nahrávku makra záznamníkem.
     Zavoláte vložení listu z externího a potom už je vše jen v rámci stejného (původního) sešitu, kde se dá použít nahrávání a potom list klidně smažte. Pokud je to vždy stejné místo a názvy (tak jak je to u Vás často), Tak na to ani nemusíte sahat a hned zůstane pouze výsledek.


     Doufám, že to nedopadne jako posledně, kdy jste testoval a ani nečetl, co jsem k tomu připsal. PS ... jinak byste na to přišel asi hned a nedivil se proč nemáte žádný obsah (když jste nevybíral úsek) když jste měl kurzor v prázdné buňce a podobně ty proměnné SC, SR, EC, ER u kterých je přiřazení například "SC = .startColumn" a podobně. Ani byste se potom nedivil proč nejdou hodnoty "hezky za sebou".
     Tohle už není přímo okamžitá potřeba specifikovaného problému, ale učení se - práce s makry. Tady už musíte najít sám souvislosti a ne se nejdřív bezhlavě pouštět do testování a pak se divit. Postup musí být opačný zanyslet se co kód reprezentuje a následně testovat zda je to pravda.PS
     Radeji hned napovím jak makro upravit :
new_doc = util.newDoc("") sem patří do závorek adresa URL.
util.sheetInsertFromDoc(source, target, -1, False) sem místo -1 vložta číslo které zjistíte na libovolném místě v sešitě pomocí =SHEET(A1) kde může být libovolná buňka z listu ve kterém stojíte. List se vloží ma pozici, kterou má právě list ve kterém stojíte (váš list se posune). Pokud tam přidáte číslo o jednu větší, postaví se vložený list za ten ve kterém stojíte.
     Když tam ponecháte -1 bude na první pozici a to se také dobře hodí, ale ne když máte tolik listů, že na první list nevidíte, což by Vám při nahrávání trochu vadilo.


Přeji úspěch

#18 Re: Calc » Export oblast do textového PHP (VYŘEŠENO) » 24. 8. 2022 12:48:30

Otestujte toto :

Sub DejMatici
Dim oCell As Object 
oCell = ThisComponent.CurrentController.getSelection() 
With oCell.RangeAddress 
SH = .Sheet 
SC = .StartColumn 
SR = .StartRow
EC = .EndColumn 
ER = .EndRow
End With 
oSheet = ThisComponent.Sheets(SH)
Dim Vypis as string
Vypis = Vypis & "<?php" + Chr(10) + Chr(13) 
For i = SC To EC
For j = SR To ER
IF j = ER Then
Vypis = Vypis & oSheet.getCellByPosition(i, j).String + Chr(10)
Else
Vypis = Vypis & oSheet.getCellByPosition(i, j).String + Chr(9)
End If
Next j
Next i
Vypis = Vypis + Chr(13) & "?>"
Ulozit_PHP(Vypis)
End Sub

sub Ulozit_PHP(ByVal Vypis as string)
sVar = ConvertFromUrl(ThisComponent.URL)
iVar = Len(svar)
sTimer = Timer()
For i = iVar To 1 step -1
IF Mid(svar,i,1) = "/" or Mid(svar,i,1) = "\" then
sVal = left(sVar,i)
Exit For
end If
next i
MyUrl = ConvertToUrl(sVal & "stav.php")	
Dim arg(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
arg(0).Name = "Hidden" 
arg(0).Value = True
oWName = ConvertToUrl(Nahrady)															
TestDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL( "private:factory/swriter", "_blank", 0, arg())															
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = TestDoc.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "URL"
args1(0).Value = MyUrl
args1(1).Name = "FilterName"
args1(1).Value = "Text"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SaveAs", "", 0, args1())
Dim oText As Object																	
  		oText = TestDoc.getText()															
		oText.insertString(oText.getStart(),Vypis, false)	
TestDoc.Store()
TestDoc.dispose	
end sub

PS

     Funguje to na vybraný úsek v Calcu otevírá i zavárá se to skrytě. Když tak si to vybavte MsgBoxem, že je hotovo, nebo zakomentujte následující řádky například pomocí REM
REM arg(0).Name = "Hidden"
REM arg(0).Value = True
     Nebo například také aby se sešit php sám nezavíral - asi to znáte omlouvám se.
REM TestDoc.dispose

#19 Re: Writer » Vysvětlivky » 5. 8. 2022 18:47:25

Poslal jsem Vám lepší zdroj, nežli používáte v současnosti. Je to sice ve Wordu .xlsx, ale s tím můžeme pracovat bez problémů a je to na úplně jiné úrovni, nežli to co používáte Vy.

#20 Re: Writer » Vysvětlivky » 3. 8. 2022 16:20:02

Ano tohle je logické a zřejmě naprosto nejlepší řešení. Nevím zda lze zaměnit čísla odstavců za vysvětlivky, protože v jednom odstavci může být více vysvětlivek, a nebo žádná - jak uvádíte. Ovšem dovedu si představit, že jednotlivé odstavce mají souhrn všech vysvětlivek, který ač je to odstavec, může být ještě strukturovaný pomocí tabelátorů a zalomení řádků (stále to bude jeden odstavec). Také je mi jasné, že ne všechny odstavce v textu budou číslované.
     Takže začínáme jednotlivou knihou ve formátu .txt. Předpokládám, že struktury názvů Kniha > hlavy > kapitoly lze snadno vytvořit manuálně. Další strukturou jsou již odstavce se značkou hlavy a kapitoly. Tyto lze už vytvořit makrem jako vysvětlivky, které rozpozná odstavce (nemusí se spoléhat na původní textové označení veršů).
     Problém je v tom, že nyní nesouhlasí počet původních vysvětlivek s počtem odstavců a proto se musí texty vysvětlivek sloučit podle odstavců (někdy více nežli jedna, jindy žádná). Jednotlivé texty vysvětlivek bude potřeba vybavit automatickým načtením hlavy a kapitoly (k tomu se ještě vrátím). Tyto jsou potom základem, do kterého se načte zbytek ze sloučených původních textů. Takže mezi těmito "odstavci textů" vložím navíc prázdný řádek (součást odstavce, nikoliv nový prázdný odstavec).
     Po této úpravě je potřeba vydat result o počtu odstavců, zřejmě stačí vypsat ty úvodní identifikátory tedy Kniha > Hlava > Kapitola > číslo odstavce pod nadpisem „Kniha vysvětlivky".
     Tento výpis by měl být stejný jako pole vysvětlivek ve zdrojovém dokumentu, ale s tím, že ho lze vyjmout a soustředěné texty vysvětlivek ".txt" do těchto odstavců rozdělit. To bych udělal jako samostatný soubor ".odt" v podstatě tak jak vypadal motivační zdroj jen s tím, že obsah se nijak neopravuje - jenom načte identifikátory do nezávislého sešitu a proloží se prázdným řádkem. Zde bude asi nutné manuální vyplnění sloučených textů původních vysvětlivek. Má to výhodu alespoň v tom, že jméno souboru bude systému známé a po provedení doplnění bude makro nastaveno přímo na tento soubor ze kterého se vysvětlivky zdrojového dokumentu doplní.


     Původní označení veršů ve formátu textu bych nechal na ruční smazání kvůli zpětné kontrole. Místo toho bych pod nadpis kapitol vložil čísla veršů v hranatých závorkách, oddělených čárkou, nebo středníkem a jednotlivě (původně tam byly sdružené odkazy například verš 3-5 a podobně). Tím by se tyto odkazy ocitly těsně pod názvem kapitoly a pod nimi ty původní – ty by se také po kontrole manuálně smazaly. Nové odkazy na verše by mohly být funkčními odkazy, ale vím, že v kapitolách mnoho veršů nebude a postačil by asi i jejich prostý výpis (možná se mýlím). Problém mezi klikacími a neklikacímy odkazy není veliký – byla by to jen pole odkazů na odstavec – nikoliv na kotvu vysvětlivky. To je spíš na Vás jak se to má udělat.


     Nejraději bych od Vás dostal vzor knihy s extrahovaným souborem původních vysvětlivek abych si mohl ověřit zejména strukturu osnovy a typické značky. Tedy zkratka knihy, zkratka pro hlavu (v rámci legislativy, respektive justice je obvyklé, že hlavy jsou nadepsány římskými čísly, ale zdroj uvádí arabská čísla – proto prosím potvrdit jakou zkratkou budou disponovat hlavy). Také bych potřeboval zkratky pro kapitoly (i když v originálním textu možná jsou – nevím). Čísla odstavců (veršů) bych preferoval arabskými číslicemi plus zkratku například v. 15.
     Potom by předpisy textů vysvětlivek mohly vypadat například takto Gn (první Mojžíšova – zkratky podle Hejčla – například kniha Gn obsahuje dalších 10 knih – nevím jak s tím – vynechat, nebo například Gn_1 až Gn_10?), hl. II (hlava druhá na rozdíl od Hejčla velkými římskými čísly?), dále kapitola 1 (což jsou arabské číslice nikoliv kapitol, ale jednotlivých knih Genesis). Takže potom by mělo následovat číslo verše.
     Takže nevím zda je lepší používat původní zkratky Dr. Hejčla. Například „Dějiny nebes a země (2, 4.-4, 26)", nebo podkapitolu „Prvotná nevinnost lidstva (2, 4.-2, 25)" a následně značení přepsat do čitelnější podoby například Gn2, hl. 4. kap. 2, v. 25, nebo na Gn2, IV, 2/25.
     Je zřejmé, že původní značení přímo váže obsah vysvětlivky, ale jako laik nerozeznám, že (2, 4.-2, 25) je podkapitolou (2, 4.-4, 26). To bude zřejmé až zběhlému uživateli, jinak je to chaos. Tohle nemohu nijak posuzovat, prosazovat a ani nechci. Potřebuji ale orientační značky jako předpisy pro vysvětlivky které budu zavádět jako speciální pole do obsahu knihy, jinak se to bude muset zadávat ručně.


     Každá kniha tak dostane zaváděcí makro pro zkratky (spustí se pouze jednou v každé knize), které budete muset ve smyslu zkratek definovat, jinak je budete zadávat vždy znovu ručně. To jsem viděl v poznámkách – „Nábožensko-mravní obsah Gn 1, 1.-2, 3 jest neocenitelný" – stránka 32 úplně předposlední řádek. Takže pole nebudou mít jen jednorázové určení. Toto zatím není podstatné, ale když už se to dělá, tak by to mělo být precizní do posledního detailu.
     Bohu žel se domnívám, že dodatečné vkládání (respektive změny a úpravy) mohou být obtížnější a pracnější nežli začít od úplného začátku. Tomuto se můžeme více, či méně úspěšně vyhýbat, ale vždy se něco najde s čím se nepočítalo.


     Já potřebuji zjistit kolik skutečných odstavců má kniha, protože těch bude asi více nežli veršů, které mají být číslovány jako vysvětlivky (toto je také Váš požadavek). Například pod nadpisem se budou vyskytovat původní odkazy na verše, které jsou odstavcem, ale nebudou číslovány jako vysvětlivky a takových případů může být více – zejména názvy kapitol v nativní podobě a mnoho dalších detailů.
     Zatím mám představu, že na začátku číslovaných odstavců bude série polí, která se načtou do paměti manuálně (vymodřením celé značky ze 4 polí) a spustí se jednotlivé makro, které tato pole smaže a místo nich vloží číslo vysvětlivky, jejíž obsah bude začínat textem z těchto polí nyní smazaných. Když se mi to podaří rozchodit pokusím se to celé vytvořit jako dávku – už bez manuálního zásahu – jenom spuštěním makra. Jednotlivé zpracování je nutné ověřit tak aby se dalo spolehnout na dávkové propojení všech vysvětlivek. Při těchto operacích je možné také generické naformátování číslovaného odstavce (pokud to nebudete chtít vytvářet samostatně v rámci osnovy – tedy v rámci stylu a formátu odstavce).


     Proto bych rád dostal jednu vzorovou knihu. Ta by měla obsahovat prvotní úpravu, tedy základní text .odt a text .odt vysvětlivek s naformátovanými názvy a řídícími zkratkami, kterým bych měl rozumět tak abych věděl, co každé číslo znamená. Nepochybuji, že bych se v Hejčlově systému ztratil. Ne všechny jeho značky vypadají stejně.
     Také by ten vzor měl obsahovat pokud možno všechny varianty možností. Testování se asi neobejde bez Vaší konzultace. Mám představu dost jasnou jak na to jít, ale určitě narazím na něco, co jsem neočekával takže těžko vůbec odhadnout jak dlouho mi to bude trvat. Mezivýsledky budu posílat na Váš email, protože tady by se zvětšil objem stránek s obsahem, který má význam jenom pro nás. Pochybuji, že by to někoho dalšího zajímalo. Už tak jsme na druhé stránce.


     S touto prací začnu až asi v pátek odpoledne, takže do té doby byste mohl popřemýšlet a poslat mi vzor nějaké vhodné, nebo spíš typické kapitoly s požadovanými úpravami.

#21 Re: Writer » Vysvětlivky » 3. 8. 2022 06:50:09

Petr_K napsal(a)

... Číslování průběžné proto není možné.
Postup pro makro:
1) Očíslovat verše hlavy hlavního souboru
2) Zkontrolovat odpovídající soubor vysvětlivek pro danou hlavu na počet vysvětlivek
3) Vkládat odpovídající texty vysvětlivek do hlavního souboru
...

     Myslím, že tomuto problému rozumím. Hlavy vznikly jako dodatečná struktura, což znamená jediné. Nebyla určena jako strukturální typ nad kapitolami. Toto hodláte změnit a postavit hlavy na úroveň vyšší, nežli kapitoly.
     To není problém. Lze to udělat i makrem. To, co se mi na tom nezdá je skutečnost, že vysvětlivky na konci hlav budou často stejně objemné (nebo i mohutnější), nežli hlavní text. Takže například konec hlavy mezi dvěma verši stejné kapitoly budou odsazeny někdy i o několik stran. Je zřejmé, že texty vysvětlivek chcete zřejmě na konec knihy (píšete na konec "hlavního souboru").
     Pokud by texty byly na konci hlav - ve výsledku je to téměř stejně rušivé jako vysvětlivky na konci stránky. Technicky lze vytvořit na konci jednotlivých knih soubor podle hlav strukturovaných textů. Problém je potom s restartem číslování podle hlav. Problém lze řešit přibližně dvěma způsoby.


A)   Hlavy mohou mít podobu ad hoc jako originál. Tedy Zvýrazněný text na začátku určitého verše a nemusí být přímo součástí osnovy. Formálně by to byly například záložky, respektive položky rejstříku. Ve Writeru mimo FootNote (FN) a EndNote (EN) existují ještě nespecifikované položky  mezi křížovými odkazy. Nastavují se obtížněji nežli poznámky pod čarou, nebo vysvětlivky, ale nemají přímo vazbu na strukturu dokumentu, respektive formát odstavce. Totéž lze nasimulovat záložkami i jinak – vždy je to ale pracnější nežli specifikované FN a EN.
     Pokud se zavedou pouze položky rejstříku, tak rejstřík ve formě „obsah" vygeneruje pole které má možnost zpětného skoku na položku. Proto lze do struktury přidat tyto „nestrukturální" prvky přímo do osnovy podobně jako názvy. Tady by se nabízelo více možných variant provedení – tedy s podobou kompromisu.


B)   Hlavy regulérně označit jako vyšší úroveň názvu kapitol. Ačkoliv jsou na vyšší úrovni nežli vlastní kapitoly opticky mohou mít úplně jiné viditelné parametry. Například jako podtržená kurzíva v běžné velikosti písma, nebo i menší, začátek například vlevo bez odsazení a podobně. Potom by jiný styl písma a odsazení mezi dvěma verši bylo přijatelným rušivým fenoménem.


     V případě ad B) bychom neměli problém s obsahy vysvětlivek ani s číslováním. Problém je pouze v tom, že původní čísla FN, nebo EN se musí nastavit nejprve manuálně (originál je neobsahuje). Potom je to otázka existujících FN a EN, které budou také přečíslované. Tyto by bylo možné automatem přepsat, to je ale diskutabilní. EN budou potřebovat na začátku značení označení původní kapitoly a zřejmě i verše. Toto se musí (ne nutně) vkládat manuálně do začátku obsahu textů, které se vygenerují na konci knihy. Vlastní obsah se potom k tomuto označení pouze přilepí. To samozřejmě vyžaduje přípravu.
     Například čísla veršů v originále existují jako „perex" kapitoly. Nově by se měly číslovat verše, tedy odstavce hlavního textu přímo do hlavního textu. Takže kapitoly (nebo jen knihy) by mohly mít funkční odkazy na verše přesně podle vzoru, jen by se na ně dalo kliknout a sekundární použití by bylo v předpisu textu vysvětlivky.
     Dobrou zprávou je to, že jak čísla kapitol, tak čísla veršů je možné nastavit jako pole. Takže potom při zavedení vysvětlivky se na začátek vloží pole názvu kapitoly a za něj pole verše. Samozřejmě pole verše už může obsahovat i svou domovskou kapitolu – pak by stačilo vložit jen označení verše. Zde bych upozornil, že celý proces vkládání by teoreticky mohl obsahovat v textu už i označení verše pomocí makra, kterým by se texty vkládaly, nebo i přímo při zavádění EN jako kotvy. Samozřejmě na to v žádném případě nahrávaná makra UNO nepostačí.
     Také může být problém s číslováním veršů (odstavců). Jde o to, že označení verše potřebujeme upravit podle potřeb textů EN, ale proti tomu stojí potřeba zobrazovat nanejvýš arabským číslem bez dalšího. Do tohoto se pustím jedině na Vaše výslovné přání. Nebudu dělat motivační nabídky, bylo by jich moc a většina by byla k ničemu. Prosím zvažte vše a opravdu explicitně popište jak udělat strukturu a související značení.
     Vím, že mnoho věcí z výše uvedeného popisu lze vytvořit, ale nikdy jsem nic takového nedělal, takže budu muset testovat a ladit. Uvedu příklad problému : Pokud jsou značeny odstavce je potlačena struktura osnovy názvů. V důsledku to možná půjde vyřešit primárním zavedením struktury osnovy (názvy a jejich úrovněmi), ale je možné, že realizace bude mnohem obtížnější a budu to muset obejít.


     V případě ad A) předpokládám, že postavím celou strukturu na speciálních polích a přednastavené záležitosti pokud možno úplně vynechám. Takže popřemýšlejte co opravdu potřebujete. Často se stává, že po dokončení podle zadání autor napíše – „teď mne napadlo, že by bylo lepší …" a začíná se nové kolečko domluvy – ne-domluvy a to i opakovaně.
     Začněte konkrétní představou o struktuře, kterou musíte upravit a myslím, že od úplného začátku, tedy na „zelené louce". Je možné vytvořit makro, které podle příznaků strukturu vytvoří. Nevím sice zda se tak dá vytvořit úplně vše, co bude potřeba protože doposud potřebu neznám, ale myslím, že to lze vyřešit elegantně (a hlavně rychle) za určitých předpokladů, které bych následně upřesnil.

#22 Re: Writer » Vysvětlivky » 2. 8. 2022 09:54:58

Petr_K napsal(a)

... Problém je ale s vkládáním znaků (čísel) kotev, kde macro (.uno:InsertEndNote) čísluje automaticky, podle ThisComponent.Endnotes.Count. Zkoušel jsem oDoc=ThisComponent, ale oDoc.EndNotes.Count nelze přepsat, je jen pro čtení.
Jak zrušit to automatické číslování?.

     Nevím zda tomuto rozumím správně. Číslování odstavců v podobě "Count" je primární záležitostí a zrušit se nedá. Domnívám se, že chcete navazovat například dvě kapitoly (nebo jen odstavce?) za sebe a potřebujete aby číslování ve druhé kapitole (odstavci) navazovalo na číslování z první kapitoly (odstavce).
     Pokud máte správně nastavené texty (například celou knihu pod jedním číslováním, tak stačí vložit do stejného dokumentu druhý odstavec za první a čísla se automaticky přepočítají. Myslím, že bez problémů můžete vložit druhou kapitolu (odstavec) za první i s těmi FootNote a spustit stejné makro náhrady FootNote, za EndNote. Po nahrazení vyskočí za těmi původními ty nově přidané se správným číslováním, jenom tomu musí odpovídat také pomocný sešit. Takže když za zavedené texty přidáte ty nové budete mít vše bez problému.


     Vzhledem ke stylu práce se Vám vyplatí udělat celé kapitoly samostatně a pak je jednoduše nakopírovat pod sebe do stejného dokumentu. Předpokládám při tom, že používáte makro které skáče "jako koza", takže nevím zda jste odvodil správně úpravu makra pro vkládání textů – spíš počítám, že odtud pracujete manuálním vkládáním. Ani jedno z těch dvou řešení není optimalizované a riskujete, že Vám soubory spadnou a nebudete se k nim moci dostat. Musíte například duplicitně navolit ukládání (do dvou různých adresářů). Není o tom zda se to stane, ale spíš kdy se to stane.
     Ta Bible je i s vysvětlivkami více jak 1300 stran A5, ale jako by to bylo 1300 stran A4. Jde o velikost aplikovaného písma a podobně. Byly tady případy zejména seminárních prací, ale i nějaká bakalářka, kterým se podařil skutečně karambol takového rázu, že soubor ač zdánlivě plný obsahoval jen nějaké výplňové znaky a nepomohlo ani otevření v hexadecimálním editoru. Museli začít úplně od začátku.


     Potvrďte mi, postup StepByStep co má makro dělat a já navrhnu automatické bezpečné ukládání aby se Vám nestalo to nejhorší co se dá čekat. Ta poskytnutá makra jsou spíš odstrašující verze i když funkční. Náhrady kotev lze udělat i bez skákacího UNO kódu a taktéž plnění obsahů nemusí vizuálně otevírat pomocný soubor s obsahy. Má to určitou podmínku - soubor s obsahy se musí otevírat jako skrytý, protože stačí Vaše nedopatření (například nechtěné kliknutí na sešit) a vznikne chyba, kterou nemusíte hned zjistit. Jenomže Vy požadujete plnou kontrolu při otevřených obou sešitech - nejlepší cesta do pekla :-)

#23 Re: Writer » Vysvětlivky » 30. 7. 2022 18:59:56

Posílám první pokus. Není to úplně nejlepší. Trvá to dost dlouho a navíc to zřejmě autorovi vyhovovat nebude, ale demonstruje postup jako ukázku, že to jde. Stahujte zde Test plnění polí.
     Autor by měl podle toho upřesnit co ano, a co ne, nebo jinak. Posílám to spíš kvůli otestování na různých systémech LO, nebo také operačních. Pokud by byly problémy, popište prosím co nejlépe co a kde se vykutálelo.     Po stažení rozbalte soubor ZIP do adresáře kde můžete testovat makra. Nějaký popis je v hlavním souboru. Ja tam včetně své kopie a mimo toho soubor "_Pomocný", ze které se hlavní soubor plní.

#24 Re: Writer » Vysvětlivky » 30. 7. 2022 13:24:36

Děkuji. Tohle mi téměř stačí.
     Jenom detail. Stav Vašeho projektu je v nějaké podobě s úpravami, nebo lze vycházet přímo z toho, že se vloží EndNote a načte pomocný dokunment. Předpokládám že na původních místech zůstaly značky FootNote. Samozřejmě je to úplně jedno. Ale pokud Máte většinu v nějaké podobě, lze se přizpůsobit a dokončit v původním rozdělení (extrakci).


     Já jsem začal připravovat obecný vzor vyplněný pomocí Lorem Ipsum plus vybavený EndNote, které se načítají z externího dokumentu. Pokud budu znát Vaši současnou výchozí potřebu, byl bych schopen celkem rychle dodat řešení. Jen pro Vaši představu : Mám hotové makro, které načítá z externího dokumentu (jedno zda EndNote, či FootNote, a nebo třeba komentáře ap.) a vkládá je na místo. Takže pokud souhlasí počet značek s počtem odstavců pomocného dokumentu (třeba i prázdnými), naplní se základní dokument jediným kliknutím.
     K samotnému makru je potřeba udělat ještě soubory, které makro nesou - to je docela hodně práce - více nežli upatlat makro. Navíc se zabývám vytvořením pomocného sešitu z obsahu původních obsahů "note". Předpokládám, že tohle jste dělal manuálně.
     Finereader 7 vlastním také, ale koupil jsem si ho jako CD asi za 5 tisíc a tak víme, že umí právě třeba export do Wordu a dalších formátů. K tomu jsem dostal i speciál na PDF (tehdy to byla novinka, dnes je to běžná součást OCR).     Myslím, že bych ten mustr mohl mít hotový dnes, nebo zítra. Takže pokud úplně přesně nepopíšete co a v jaké fázi máte, postnu sem obecné řešení.

#25 Re: Writer » Vysvětlivky » 29. 7. 2022 10:27:35

Tak už jsem pochopil proč jsem dostal originál bez jakýchkoliv odkazů (vysvětlivek a podobně). Napadlo mne, že se bude jednat o specifickou publikaci a tak jsem začal hledat „Kralickou bibli". Odkazů jsem našel překvapivě mnoho. Něco mají společného. Žádná verze odkazy neobsahuje.
     V jedné verzi existují „štítky", které ale pouze podtrhnou text verše (odstavce). Probíhá také zřejmě aktuální kolektivní úprava knihy z roku 1615, na které pracuje kolektiv Wikipedie. Nejstarší verze je do fotokopií vložená verze z roku 1596, ale existují verze již z roku 1270, i když zřejmě nekompletní a často s chybami překladu. Takže za validní jsou pokládány zřejmě verze vydané „Jednotou bratrskou", zejména „Kralická bible".
     Na ukázku : Bible z roku 1596, Bible z roku 1613, Překlad bible z roku 1613, Bible Kralická, Nový překlad Kralické bible


     Myslím, že stačilo jednoduše napsat, že kniha neobsahuje žádné vysvětlivky, ani odkazy a autor je bude vytvářet. Oznámení v tomto smyslu by mne uvedlo do obrazu. Okamžitě bych to správně pochopil, že jde o vytvoření nových struktur z externích zdrojů.

Zápatí

Používáme FluxBB