Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Impress » vložit video » 1. 7. 2020 12:49:26

MP4 formát není podporovaný. V nápovědě máte uvedeny podporované formáty - jde mimo jiné o to, co umožňuje operační systéme. Musíte najít nějaký převodník a převést na některý podporovaný formát.

#2 Re: Calc » Kontigenční tabulka - nedostupný výběr pojmenované oblasti - VYŘEŠENO » 23. 6. 2020 06:32:11

Ano máte pravdu :     Tato volba je spojena s nabídkou : LIST > POJMENOVANÉ OBLASTI A VÝRAZY.     Vy jste si púvodně pojmenoval databázovou strukturu z menu : DATA > DEFINOVAT OBLAST (která je určena pro podobné účely ale v rámci psáce s databázemi které se volají od jinud). Ale nemyslím, že je ro pro Vás podstatné - stejně dobře se dá zadat přímo úsek aniž by byl pojmenován.

#3 Re: Calc » Jak vytvořit graf hodnot ve stejnou hodinu za 1 měsíc - VYŘEŠENO » 20. 6. 2020 20:19:14

regine napsal(a)

Mám odečet teplot (z teplotního dataloggeru) v jednohodinových intervalech (24 hodnot za den) po dobu 1 měsíce.
Dva sloupce A = čas, B = teplota. Počet řádků 720 (24x30).
Potřebuji graf, srovnávající teploty v odměřenou hodinu za 30 dní.
30 křivek vynesených po 1 hodině na ose X.
Osa X hodiny (24 hodin) a osa Y je teplota.
PLS, jak na to? Před-připravit nějaké seskupení? Napsat nějaké makro (LibreOfice Basic téměř neumím) s cyklem?...


     Vaše řešení je na správné cestě, ale asi si neuvědomujete své původní zadání. Jak jste psal potřebujete v jednohodinových intervalech (24 hodnot za den) po dobu 1 měsíce. .
     V tom okamžiku potřebujete uspořádání 2D - 24 sloupců, a počet řádků shodný s počtem dnů v měsíci (min 28 a max 31). To co jsem popisoval ráno je právě metoda kterou vytvoříte uspořádání 2D. Myslím že i to makro které uvádíte vyžaduje úsek - konkrétně popsaný jako "W71:AD120" - tedy když takový úsek posuneme do A1 je to úsek A1:H50 - tedy 8 sloupců a 50 řádků. Toto je tabulka 2D kterou potřebujete vytvořit, jen by měla mít 25 sloupců (1 + 24) a rozsah řádků podle počtu dnů v měsíci (28 - 31).


     Když byste pustil makro do takového sloupce tak se asi slušného grafu nedočkáte. 720 řádků je moc. Musel byste dělat graf pro jednotlivý den. To je snadnější tak že vyberete 1 den (24 řádků) a čas použijete pro osu "X", teplotu pro osu "Y" - budete muset nejspíš přepsat na jiný typ grafů - dá se to udělat. Potom musíte udělat 28 - 31 grafů pro každý den.
     Ale příprava tabulky je výhodnější - dá se rozebrat na 24 grafů, které mohou vyhodnocovat teplotu v různých dnes a ve stejné hodině. Také můžete udělat průměr pro každou hodinu dne (z celého měsíce) a tu zadávat jako údaj pro korelaci. Tady jde právě o to co chcete z grafu vytěžit.

#4 Re: Calc » Jak vytvořit graf hodnot ve stejnou hodinu za 1 měsíc - VYŘEŠENO » 20. 6. 2020 07:15:32

regine napsal(a)

Mám odečet teplot (z teplotního dataloggeru) v jednohodinových intervalech (24 hodnot za den) po dobu 1 měsíce.
Dva sloupce A = čas, B = teplota. Počet řádků 720 (24x30).
Potřebuji graf, srovnávající teploty v odměřenou hodinu za 30 dní.
Osa X hodiny (24 hodin) a Y teplota.
PLS, jak na to? Před-připravit nějaké seskupení? ....

     Podle zadání máte pouze dva sloupce, čas a teplota. Nyní je potřeba vědět, zda je tam také datum. To je často spojeno s časem. Report dataloggeru může být proveden různě. Například datum na samostatném řádku a vlastní data už jen čas a hodnota.
     Viděl jsem něco podobného u průmyslového lisu kde byla pouze hlavička ze které se dal odečíst údaj o dni. Ostatní byly už jen časy po cyklech (necelé minutě) a nejméně 3 zaznamenávané parametry z D/A převodníků. V případě nestabilních stavů tam vyskočilo více dat z jiných čidel. Stroj běžel v nepřetržitém provozu a restart raportu byl až třeba po několika dnech (ačkoliv to bylo proti technologickému postupu). Byl to souhrn z čidel za celou linku mimo vstupního šneku. Prostě hrůza. Na začátku jsme ani nevěděli co hledat.


     Takže pokud je Váš popis úplný nemáte v reportu údaje o datumu, ale může jít také o více souběžných komparací různých čidel - takový graf už je opravdu složitý. Nejprve asi bude nutné uvést co mají grafy znázornit (například extrémní hodnoty, hodnoty typické pro určitý čas apod.).
     To se dá dovodit pouze tak, že se najde čas buď 00:00, nebo 24:00 (při formátu HH:MM) a tak se najde začátek dne. Vlastní úprava pro vytvoření grafu předpokládá rozprostřít hodiny jednotlivých dnů do osy "X", jednotlivé dny do osy "Y". Je to typické 2D uspořádání původního datového údaje z 1D.
     Problém je v tom, že objem dat je stejný jako při nestrukturovaném výpisu. Tabulka bude sice dobře orientována, ale dat je to mnoho i když se na to díváme jako na jediný logger.


     Řešením je kontingenční tabulka která by měla být vybavena pouze popisem sloupců. Sloupce by měly obsahovat údaj YYMMDD + HH (minuta není potřebná a je možné uvést co nejkratší formu datumu - možná jenom den, protože měsíc a rok může být uveden v záhlaví grafu DD+HH).
     Z tabulky pokusně vyseparovat to co nás zajímá. To jste neuvedl, ale vždy se má něco demonstrovat, například extrémy. Z toho se dá dovodit například delší sledovaný úsek jako průměr. Například po 4 hodinách, nebo jen třeba začátek směn (6.00, 14.00, 22.00).


     Následně podle analýzy vytvořit jednotlivé grafy. Obecně by to mohlo být 30 grafů s 24 – mi položkami (nadepsané hodiny a zobrazené hodnoty), nebo 24 grafů (stejná hodina) po 30-ti položkách (dnech).


POSTUP ÚPRAV na formát 2D.
     Naimportujeme report do Calcu (sloupec A hodina, sloupec B teplota). Do pomocného sloupce C, vložíme nejprve pořadové číslo.  To uděláme nejlépe jako vzorec „=ROW()". Pokud report obsahuje nějaké záhlaví – které je na prvním řádku uděláme číslování od druhého takto „=ROW()-1". Následně hned vzorce zkopírujeme a vložíme zpět jen jako čísla. (Nyní už můžeme například řadit podle potřeby a k původnímu uspořádání se vrátíme právě podle sloupce „C".)
     Nyní sice můžeme seřadit soubor podle jednotlivých hodin, ale nás zajímá nejprve datum. Potřebujeme oddělit jednotlivé dny nejlépe jedním, nebo dvěma prázdnými řádky.


     Postup : Do sloupce D a E (popřípadě F – když bychom chtěli 2 řádky mezi dny). Zadáme vzorec :
ve sloupci D pro příslušný řádek – například 2.

=Max(D1:E1) + 1

Dále do sloupce E vzorec který testuje následující řádek a v případě, že najde hodnotu 00:00 (respektive 24:00 – tedy první hodinu dne) tak přidá číslo řádku. Před každým novým dnem se tak vytvoří vedle sebe dvě čísla, která nakonec spojíme do jednoho sloupce (hodnoty z „E" přidáme za hodnoty v D a seřadíme sloupec podle D. Tím vzniknou mezery mezi dny.

IF(A3 = 00:00;D1+1,"")

     Nyní máme rozdělení pouze naznačené tak, že tam kde má vzniknout prázdný řádek je záznam ve sloupci E. To je choulostivé a musíme nejprve Sloupce D a E zkopírovat a vložit zpět jen jako čísla (zde se může snadno stát chyba – proto máme ještě ve sloupci C původní pořadí ke kterému se můžeme vždy vrátit).
     Následně seřadíme k sobě pouze čísla ze sloupce E (pozor systém nabízí seřezaní celého souboru – to se stát nesmí). Takto seřazení hodnoty z E vystřihneme a vložíme na konec sloupce D.
     Vybereme celý datový úsek (předpokládáme od 2. řádku) a seřadíme podle sloupce D vzestupně. Teprve nyní nám vznikly skutečně řádky mezi jednotlivými dny. Měli bychom zkontrolovat, zda jsou původní hodnoty sloupce C ve vzestupném řazení. Pokud je zde nějaký problém, začneme od začátku. Pokud je vše v pořádku můžeme pomocné sloupce C...E smazat (ale raději si sloupce C ponechte pro všechny případy možných oprav.


     Zbývá transponovat jednotlivé dny do řádků. To uděláme také pomocí vzorců :
Nejprve přidáme do sloupce D relativní číslování. Začneme od druhého řádku. Cílem je zjistit kolik dní má který měsíc. Podle toho doplníme manuálně potřebný počet řádků tak aby na každý měsíc vycházelo 31 + 1 řádek - například za únorem (28 dní) bude 5 prázdných řádků, jindy jen dva, nebo žádný – pokud má měsíc 31 dnů. 
     Do uvolněného sloupce E zadáme vzorec který vykopírujeme do 31 řádků :

=IF(A2 = "";"";B2)

Tento vzorec je ve sloupci a kvůli transpozici musíme všech 31 vzorců vybrat a pomocí F4 (Pro LibreOffice) udělat z relativních adres adresy absolutní :

=IF($A$2 = "";"";$B$2)
…..
=IF($A$32 = "";"";$B$32)

     Teprve nyní sloupec vystřihneme a vložíme s volbou transponovat (dialog vložit jinak). Transponovaná řádek musí být nejlépe na řádku prvního údaje. Zkontrolujeme zda jsou hodnoty ze sloupce v řádku. Když vzorce fungují správně odstraníme ze vzorce dolary – tím vytvoříme relativní adresy které můžeme kopírovat do dalších řádků. Odstranění je možné tak, že celý úsek vzorců máme vybraný a pomocí F4 se proklikáme až k čistě relativní podobě. Jinou možností je dialog Najít a nahradit – na vybraném úseku řádku zadáme najít dolar ($) a nahradit (nic).


     Teprve nyní můžeme celý řádek (31 hodnot) zkopírovat a postupně vložit do stejného sloupce a prvního řádku dne (hodina 00:00, nebo 24:00). Když máme všechny dny vykopírované do řádků, musíme celý úsek od řádku 2 do řádku XY zkopírovat a vložit jen jako čísla.
     Posledním úkonem je seřazení podle :
1. - sloupec E
2. - sloupec C
     Máme hotovou tabulku 2D a proto můžeme smazat sloupce A:C. Doplníme hlavičkové údaje (kterými bude asi hodina). Přidáme podle potřeby sloupec A kam zadáme den. To může být problém. Často víme jen to, kterým dnem report začínal, nebo končil.

     Vypadá to složitě, ale není to tak hrozné když se zamyslíte nad každým krokem. Je možné udělat instruktážní Calc který by demonstroval StepByStep postup pomocí maker a komentů. Také se k tomu chystám, ale má to hodně variant tak to odkládám.
     Spíš bych pomohl tak, že vytvořím makro, které proces provede bez ukecaných komentářů a celkem rychle. Musel bych ale vidět skutečný raport jinak to nedám dohromady. Pokud budete mít zájem postněte sem vzor, nebo mi to pošlete privátně na email uvedený hned pod těmito řádky.


PS vlastní graf neřeším ale předpokládám použití grafu z volby VLOŽIT > GRAF nejspíš "čárový", nebo plošný.

#5 Re: Calc » Calc zápatí - odkaz an buňku » 16. 6. 2020 13:42:33

tkalisch napsal(a)

Dá se vložit do zápatí odkat na buňku v listu? V nabídce mám jen číslá stránek, datum, čas, atd..
Díky.

     Tohle asi nemá řešení i když vím o makru které do zápatí přidává určitý text původně určený pro "ProgressBar". Ale nejde na to kliknout. Takže možná to lze upravit, ale stejně to postrádá nějaký efekt. Není mi moc zřejmé k čemu by to bylo dobré.


     Pokud by to mělo navádět na nějaké klíčové místo (buňku) - tak proč? Aby se na ni dalo rychle najet, nebo přímo klikout a hop tam? Na to by lépe vyhovovalo makro zavedené do lišty nástrojů. Potom by se s každým listem aktivovala buď jiná lišta, nebo by byla vystavena jedna společná. Kliknutím na ikonu by se docílilo stejného efektu. Bohu žel mne nic lepšího nenapadá.
     Běžně se pro takové účely dělají tlačítka, roletky a podobně, ale do zápatí listů? A kolika? - všech které podle potřeby otevřete? Já to vidím bledě.

#6 Re: Chyba v programu » Nahradit Vše nenahradí všechny kombinace » 31. 5. 2020 06:26:33

kamlan v příspěvku #3 napsal(a)

Pro tu arabštinu skutečně může mít smysl zkoušet nahradit třeba jen počáteční nebo koncové formy písmen, nebo třeba vyhledávat podle počátečních forem apod. Ale říkal jsem si, jestli někoho nenapadne nějaký pěkný příklad z "latinky" kdy bude počítáno s tím že to nahradí skutečně vše a bude nežádoucí, když to [navzdory očekávání ze slůvka VŠE] nenahradí vše, ale nahradí to jen něco :-).

Nevím jestli je to správná kolonka (Chyba programu). Spíš by to mělo být například v kolonce co se jinam nehodí, nebo jiné vhodnější. To co uvádíte je rozšířená funkcionalita - nikoliv chyba programu.


    S tou kombinatorikou máte pravdu. Bez rozlišení druhu jde o "varianty" ať už jde o kombinace, či variace "s" nebo "bez" opakování, nebo permutace.


    V každém případě je to zralé spíš na vícenásobný výběr který by se musel dělat případ od případu, což v rámci představy volby dialogu znamená "najít další". Teprve zde lze udělat výběr pro správnou náhradu, která by se měla rozbalit (možná i s uvedením toho - kterého významu). Kliknutím na správnou volbu by došlo k náhradě a program by šel automaticky na další nález.
    Pokud by to bylo provedeno jako dávka najednou, bylo by potřebné na konci vytvořit raport který by měl mít vlastnost kontextu změněného slova (nejbližší slova před a za, nebo celou větu - pokud arabština obsahuje "frázovací logiku jako anglina ap."). Pak by zde měla být další vlastnost - schopnost kliknout a skočit na komentovaný případ. To by mohlo znamenat, například tolik, že byl nalezen jenom jeden hledaný příznak a mohlo by jít o chybu textu, nebo chybu makra.


Nyní ke kombinatorické představě :
     Ta musí vycházet ze známe definice Pascalova trojúhelníku. Asi to znáte, tak jen stručně pro připomenutí.
1. řádek, n => n^0(= součet řádku ve formě variací bez opakování)
2. řádek, n => n^1(= součet řádku ve formě variací bez opakování)
3. řádek, n => n^2(= součet řádku ve formě variací bez opakování)
4. řádek, n => n^3(= součet řádku ve formě variací bez opakování)
5. řádek, n => n^4(= součet řádku ve formě variací bez opakování)
----------------------------------------------------------------------------
     Například 1. řádek je vždy 1 (někdy se vůbec neuvádí), druhý řádek má dva výrazy v podobě počtu kombinací C(1;0) | C(1;1). Pro 5. řádek je to už C(4;0) | C(4;1) | C(4;2) | C(4;3) | C(4;4) konkrétně :
1 | 4 | 6 | 4 | 1 => v součtu 16 = 2^4.
     Konkrétně každý řádek Pascalova trojúhelníku je dán počtem "n" = všech možných, a "sloupce" (jsou dány) počtem všech různých tříd od nulté až k n-té. Přestože se ve sloupcích vyskytují jen "čisté" kombinace (bez opakování - to je stejně definiční nesmysl), jejich numerický součet je dán výrazem pro variace. Zápisy kombinací jsou prováděny standardně binomem (v závorce bez zlomkové čáry - jako "n" nad "k"). To se dá nahradit automaticky jen výsledkem (nejčastěji), nebo já v tomto případě uvádím v podobě vzorce pro tabulkové procesory.
----------------------------------------------------------------------------
     Problém je v tom, že obecné varianty jsou dány jednak variacemi "čistých kombinací", a pak také permutacemi čistých kombinací jako souhrn od n(1)^0 do n^(x)0. Varianty ale nemusí obsahovat všechny různé permutace ani variace. Jen třeba některé. Bohu žel musíme také uvažovat o pojmech s opakováním. To když by se hledala možnost například AAA, BBB, ABB, BAB, BBA, AAB, ABA, BAA pro třetí třídy prvků A,B. Ve Vašem případě záleží na tom, zda je něco z toho pro arabštinu relevantní. Pak by se zahrnuly pouze relevantní tvary.
----------------------------------------------------------------------------
     Z technického pohledu jde o zadání nejspíš 3. tříd pomocí regulárních výrazů takto : Prefix(CaseSensitive = PCS), jeden, nebo několik znaků) : Sufix(CaseSensitive = SCS), jeden, nebo několik znaků) : a jakýkoliv text(CaseNonSensitive libovolný počet znaků a více různých, CNS_1, CNS_2....) :
PCS + CNS
CNS + SCS
PCS + CNS + SCS,
     nebo také vícenásobné řetězení například ještě se středním členem (CNS_2..), nebo jen (CS_2..) :
PCS + CNS_1 + CNS_2 + SCS, nebo
PCS + CNS_2 + CNS_1 + SCS a podobně.
----------------------------------------------------------------------------
     Pokud znáte dobře možnosti stačí je soustředit intuitivně do jednoho inkrementálního vyhledávání. Ovšem pro zadání takového komplikovaného výrazu se musí vytvořit patřičný dialog. Ten může být volitelně nastavený na dávku, nebo jednotlivá potvrzování. Nespíš se třemi dalšími volbami : ANO (nahradit), NE(přeskočit) a ZRU3IT (pro vložení záložky ke které se později vrátíte).
     Také je možné například barevně označit jednotlivé segmenty, nebo vypsat hned do textu všechny možnosti relevance plus záložku, nebo poznámku.


     Pokud to chcete udělat opravdu dobře nemůže to být jenom automatická náhrada bez dalšího opatření kterým by se dalo dodatečně (a rychle) dát jinou variantu, nebo význam ap. Takže můj názor je ten, že by to neměly být v žádném případě automatické opravy, nebo dokončování.


Omlouvám se za mentorování, ale dostal jsem dojem, že Vy sám si nejste jist formou té nové funkcionality, respektive prostředky které je nutné použít. Pokud byste potřeboval makro pro iterace inkrementálního hledání (samozřejmě na jediný průchod) popište laicky co má dělat. Pokud víte přesně co lze, vystačíte s explicitním Select..Case.

#7 Re: Chyba v programu » Nahradit Vše nenahradí všechny kombinace » 30. 5. 2020 20:52:49

Celkem nerozumím ani věcně ani formálně. Víte jistě jestli mluvíte o kombinacích, nebo variacích? Omluvte mne za nemístnou přednášku, ale kombinace jsou dány jako C(n;k) a variace jako k!C(n+k).


    Nechápu - má se zobrazit plná možnost kombinací, nebo variací pro výběr toho správného řešení? Jistě není možné použít první další (relativě z generátoru následující) variantu od té testované. Navíc ve finéle může být více správných "variant" které lingvisticky odlišuje třeba tón nebo úšklebek.


    Také nechápu jestli s tím potřebujete pomoci, nebo informujete, že jste vyřešil něco, co jiní nechápu :-( - omluva uniká mi smysl příspěvku. Pokud byste potřeboval spustit všechny možné varianty udělám to - je to pro mne snadné.

#8 Re: Chyba v programu » Chyba CTRL+V a CTRL+C při vkládání výstřižku ve Writeru VYŘEŠENO » 30. 5. 2020 20:35:41

Ten problém je složitější. Vymazat obsah schránky může být smrtící při běhu programu. Tady si musíme představit co se vlastně ve schránce udržuje a o jakou "paměť" jde.
     V rámci paměti jde obecně o operační paměť (OP), diskovou mezipaměť a paměť "stránkovací". Operační paměť udržuje obecně vše co si má pamatovat. Jsou tam ale zejména proměnné. Dále OP udžuje nejen přímo proměnné, ale například odkazy na objekty BLOB a podobně. Tohle souvisí dost úzce s operačním systémem.


     Existují rutiny, které mažou paměť. Jde vlastně o uvolnění kapacity nikoliv o vymazání. Kdysi jsem se s tím pral a celkem bez úspěchu - skončil jsem u přetečení a zaseknutí (pádu) systému. Zde to souvisí například s tím kolik kroků zpět si má systém pamatovat a jak velký objem je na objekt. To se dá nastavit.
     Nakonec jsem došel ke zkušenosti, že při dokončení operace vynuluji obsah. Například velký obsah array místo přepisu nuluji. Přeadstava Array() = 200 kB, proto nežli ji přepíšu udělám vynulování. Používám paralelní prázdnou array. naplněnou array a(z,y) například změnim a = b(0,0). V kódu to nedává moc smyslu pokud nevíte k čemu se to dobré.
     Nejhorší je vrstvení různých proměnných - nejspíš "string". Lze je přepsat za běhu, ale když jde o "život", tak proměnnou dříve vynuluji před tím nežli ji znovu naplním.
     V některých případech je nutné nastavit čas pro doběhnutí dříve spuštěné rutiny. Tady jde o to jestli je zapnuté OpenCL. OpenCL by mělo mít schopnost provádět paralelní operace. Když ne může se stát že nový příkaz přebije původní. To se dá jen empiricky dohledat - navíc je to asi u každého HW různé.


     Problém paměti souvisí s OS. Takže postupy pro Win nemusí fungovat pro Linux a opačně. K tomu se váže navíc výkon systému (rychlost MotherBoardu, procesoru a OP, respektive rychlost zápisu na disk....). Problémem pro AOO, LO je to, že musí fungovat na všech různých systémech. Proto dochází k nečekaným jevům. Problém uvolňování OP je dost složitá záležitost. Proto si myslím, že je lepší jít problému "naproti", nežli ho "lámat přes koleno".

#9 Re: Writer » Slovník překlepú - lze již doplňovat? » 30. 5. 2020 19:54:15

regine napsal(a)

Hledal jsem na netu, zde lze do slovníku překlepů ve Writer doplňovat databázi o nová slova. Dotazů hodně, odpověď vyhýbavá, či žádná. Ptám se, co kdyby.
Nemuselo by jít přímo z prostředí LO. I přístup do databáze třeba přes Base, Valentine MariaDB/MySQL, ...

     Do databáze překlepů lze doplňovat nové tvary vždy když ta - která aplikace nabízí automatické opravy. Jde to konkrétně u všech aplikací mimo "math" a "Base".


     Je tam několik ale....
A) - Nevím jestli každá různá z kancelářských aplikací používá stejnou databázi.
B) - Každá taková databáze má omezený počet hesel. Bývalo to 1000 hesel, ale LO umožňuje více.   Nicméně kolik je otázkou - bude to omezené.
C) - Jedná se o systémový nástroj který je možné obejít makrem, takže i Base může mít svoji databázi oprav. Nebude to asi úplně automatické (dělalo by to problémy - zpomalení a podobně), ale je to schůdné a kompromisní řešení.


   Omezení velikosti databáze souvisí s rychlostí testu. Musíte si uvědomit, že každé čerstvě dopsané slovo projde databází - a rozhodne se zda měnit, či nikoliv. To souvisí s více HW parametry. prostě program nesmí při zapnuté funkci zpomalovat běžné psaní. Proto je lepší udělat opravu až po dopsání. Pak už to nejsou automatické opravy, ale je to schůdné řešení.

#10 Re: Writer » V OpenOffice writer zmizí zobrazení panelu nástrojů - VYŘEŠENO » 26. 5. 2020 08:07:52

jirasek1944 napsal(a)

Již několikrát se mi stalo, že vlivem chybného stisknutí některých ikon na Panelu nástrojů mi zmizel celý vrchní řádek Panelu nástrojů a nebo oba řádky Penalu nástrojů. Vždy se mi podařilo je po nesčíslném zkoušení všeho možného obnovit. Potřebuji však, zda exixtuje nějaký návod, jak toto jednoduše provést.
Níže přikládám adresu PrintScrean obrazovky :

https://uloz.to/file/TnY1QgqDUUu9/dokum … stroju-png

     Lze tedy předpokládat, že Váš výrok ..že jsem patrně někdy označil zavřít panel, což mohlo i způsobit zmizení lišty Panelu nástrojů... je řešením původně zadaného Potřebuji však, zda exixtuje nějaký návod, jak toto jednoduše provést.?
     Potom byste měl asi označit za vyřešené. Když nic jiného, tak budete vědět, jak rychle lištu vrátit a jak ji uzamknout, respektive co nechat zapnuté a co ne. Pro lišty nástrojů asi není jiné volby nežli na dvě kliknutí. Uzamčení pro jistotu zaručuje že musíte 3x kliknout za sebou respektive stejnou chybu "dvojkliku" dvakrát opakovat (třeba i po několika dnech).


     Existuje ještě jiné řešení : - Ovládací lišty přesunout na jiné místo. Například dolů kde sice také hrozí omyl, ale mnohem méně nežli nahoře pod hlavní nabídkou kde se dají očekávat nechtěné prokliky které mohou mít zřejmě jen 2 příčiny. Buď nesprávně nastavená myš, nebo zvyk klepnout dvakrát za sebou na totéž jak je tomu u dialogů, nebo při volání souborů z plochy (na liště stačí kliknout jednou).


Přeji úspěch :-)

#11 Re: Calc » Referencia na bunku v podmienenom formátovaní - "VYŘEŠENO" » 25. 5. 2020 13:35:25

Ano tohle jsem si myslel. Ale uvádím ještě varianty které se Vám mohou hodit :
Původně jsem to špatně pochopil - omlouvám se.


     Úprava tohoto vzorce je možná, ale potřebuji k tomu znát na jakou buňku odkazuje ADDRESS(1;COLUMN();4);1;"") [vždy jen buňka A1, nebo buňka ze stejného řádku a sloupce A, nebo o buňku která je předchozí (stojíme v b5 a zajímá nás B4)]
AND(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1;COLUMN();4);1;"")&ROW())=1;$A1:$A3="utorok")
     Místo toho vzorce ADDRESS() je možné zadat absolutní adresování $A$1. Tedy pokud by se vždy odkazovalo na A1 - což si podle ukázky nemyslím.
     Pokud by to bylo na buňku ze stejného řádku (s velkou pravděpodobností požadovaná úprava) ve sloupci A potom by to vypadalo takto $A1 - při nastevení prvního případu byste měl nalinkovat aktuální řádek. Například začneme v buňce B1 pro buňku $A1 plus pro buňku C1, D1, .... totéž. Do ostatních řádků se to už jen nakopíruje jako formát.
     Mohlo by to být také pro buňku která předchází ve stejném sloupci. Potom bych doporučoval stejný postup, jen se musí začít až od druhé buňky. Například pro B2 ... B1, C2....C1. To se použije v podmínce IF(B1=1;True,False), IF(C1=1;True,False)...


     Podle toho co uvádíte chápu že jde o nějaký kalendář - nejspíš pracovní směnový. Tam bych ale používal úplně něco jiného. Předpisem dne je datum v klasické podobě, ale může být i ve formátu například "26.05.2020 út", nebo jen ve formátu "út". To je ve skutečnosti číslo, a tak bychom se dotazovali v podmínce OR na WORKDAY číslo 3 přibližně takto pro buňky v řádku 1 OR(WORKDAY(A1) = 3;Druhá podmínka).
     Ovšem jinak by to bylo pokud byste trval na textu OR(A1 = "útorok";druhá podmínka). Je to na vás. Možná že stále správně nechápu co potřebujete, ale už jste uvedl, že řešení máte.

#12 Re: Writer » V OpenOffice writer zmizí zobrazení panelu nástrojů - VYŘEŠENO » 25. 5. 2020 05:54:07

Pane Jirásek máte problém se „Standardní lištou".
     Když Vám zmizí, stačí zavolat ZOBRAZIT > PANELY NÁSTROJŮ > vybrat STANDARDNÍ. Musí být vybrána (má kolem sebe jakoby rámeček který znamená aktivní volbu).


     Nevím jakým zázrakem se Vám ji podaří vypnout. V předchozím Vašem příspěvku jste téměř jistě proklikával z "chtěné" nápovědy do "nechtěného" štětečku formátu. U této lišty to tak snadné není. Musí se vypnout přímo z lišty buď rozbalením tří šedivých teček na každém začátku lišty, nebo naopak šipkou na konci lišty. Další možností je jen z nabídky ZOBRAZIT > PANELY NÁSTROJŮ > vybrat STANDARDNÍ a klepnout na ni, čimž zmizí. Nic z toho není na jeden klik.
     Přes to doporučuji uzamčení umístění této lišty zavoláním jedné z těchto možností – lépe té druhé (rozbalení šipky na konci). Když se nabídka rozbalí, uvidíte nabíkdu ZAMKNOUT UMÍSTĚNÍ. Pod ní je jako poslední nabídka ZAVŘÍT PANEL kterou asi nějakým omylem vždy stisknete. Pokud budete mít zamčené umístění, musel byste kliknout 3x aby se vám tuto lištu podařilo vypnout.


     Vidím že máte zapnutou lištu "Hypertextových odkazů" a "Kresba". Napadá mne jenom jedna možnost. Totiž to, že máte nastavenu klávesovou zkratku která Standardní lištu vypíná. Teprve potom by bylo jasné, že se to může stát na jediné kliknutí. Taková funkce není v AOO předem definována a tak se musíte podívat na všechny své nastavení klávesové zkratky takto :
1) NÁSTROJE > PŘIZPŮSOBIT> karta KLÁVESNICE.
2) V horním okně máte nabídky "klávesových zkratek". Ty musíte pečlivě projít až narazíte na tu, která říká něco o vypnutí nástrojové lišty s názvem STANDARD.
3) Tuto zkratku odstranit: Vybraná položka musí být vybraná (vymodřená) > tlačítko ODSTRANIT.


      Když o tom tak přemýšlím, je možné že používáte více klávesnici nežli myš. (Možná proto, že máte notebook bez klasické myši – jen touch pad. Dříve bylo standardní znalostí ovládat vše jen z klávesnice pomocí klávesových zkratek.) Potom by nebylo velkým divem ani nechtěné prokliknutí na „touch padu", ani chybné volání klávesových zkratek.

UPOZORNĚNÍ : Prosím Vás vždy uvádějte na konci svého příspěvku že používáte APACHE OPEN OFFICE. Dostanete možná méně odpovědí, ale budou k věci. Většina lidí odpovídá postupem pro Libre Office !!! Vy pak většinou popsaný postup nenajdete!


POZNÁMKA :
     Předem se omlouvám, ale domnívám se, že Váš „nick" jirásek1944, nebo také jen jirásek44 vyjadřuje Váš ročník narození. Se vší úctou klobouk dolů. Já jsem proti Vám o 10 let mladší, ale na počítači pracuji asi 25 let.
     Proto si dovoluji předvídat potíže se kterými se potýkáte. Nyní to jsou zřejmě chybné návyky při ovládání počítače – nejspíš „noťasu". Následující doporučení nesouvisí přímo s tématem, ale myslím, že by Vám pomohlo ke správnému ovládání.
     Doporučil bych zejména kvůli očím propojit s počítačem televizi pomocí kabelu HDMI. Já používám často jen noťas, ale na stolním počítači používám právě místo monitoru rezervní televizi.
     V obou případech používám ještě bezdrátovou klávesnici a myš. To umožňuje sedět kde se vám zachce (nemusíte udržovat stále stejnou pozici) – mám potíže s páteří. Vás to navíc přinutí změnit nesprávné návyky a postupy. Nyní zřejmě děláte některé věci neuvědoměle – naučeným grifem.

#13 Re: Calc » Referencia na bunku v podmienenom formátovaní - "VYŘEŠENO" » 24. 5. 2020 11:45:04

jednodušeji to jde takto :
1) - Napíšeme například odkaz do G65 na formátovanou buňku (například =A1)
2) - Zkopírujeme buňku A1 do paměti.
3) - postavíme se do buňky G65 > zadáme VLOŽIT JINAK > v dialogu vyškrtneme vše co obsahuje a ponecháme jenom FORMÁT.
4) - OK vložit a je to.


     Jiný postup. Pokud je to konstantní hodnota (nebo si zvykneme na temnto postup) tak stačí jenom Ctrl+C a v cílové buňce Ctrl+V. Tím se vloží vše včetně formátů. Lze tak dodatečně dopsat odkaz =A1. Formáty jsou tam nastaveny - o nic složitého nejde.

#14 Re: Writer » Jak řešíte problém s dokumenty doručenými a částečně tisknutelnými? » 24. 5. 2020 04:50:00

regine úprava z 24.5.2020 napsal(a)

Často obdržím dokumenty (návrhy, rozhodnutí, smlouvy) od státní správy, firem.
1. nejde tisk
2. od určitého místa obsah v tisku vynechán (dnes jen část uprostřed odstavce)
3. celá stránka uprostřed dokumentu vynechána
4. nedokončený tisk
Nejde o obsahově náročné dokumenty, pár stránek, dnešních jen 5 stránek čistého textu (bez tabulek, obrázků). Vyřešil jsem exportem do PDF a tisk na 100%.
Zobrazit řídící znaky Ctrl+F10 nepomáhá.
Lze přenést obsah do jednoduché editoru a dát do nového dokumentu. Jenže dnes se všechno zdobí okrasným formátováním a obnovovat formátování je k ....
Je nějaké makro pro kontrolu "netisknutelného kódu"?
doplněno o osvětlení pojmu okrasným formátování > odskoky odstavců násobných úrovní, text do rámečku, více druhů fontů, podbarvení, přerušené automatické číslování odrážek (to spíše autor nevěděl, co dělá) ... Přitom se jedná většinou o běžný "úřednický" text.
K 1. bodu - nejde tisk ve Writer, ale jde tisknout třeba přes on-line Google Docs.

     Tímto upřesněním jenom potvrzujete že příčinou jsou spíš jen nástroje pro zákaz tisku. Jak uvádíte "K bodu 1.", nebo poznámkou "Vyřešil jsem exportem do PDF a tisk na 100%", nebo "Lze přenést obsah do jednoduché editoru a dát do nového dokumentu".
     Google ale jistě plain text nemusí akceptovat ochranu nastavenou ve Writer. Jednoduše ignorují vše mimo vlastního textového obsahu. Totéž může platit pro PDF. Má jistou logiku :


     Pokud je ochrana provedena jen proti pozměňování tak editorům stačí zajistit aby aby nešlo tisknout originál. V případě že se objeví tisk který je podezřelý z manipulace lze úředně dohledat kdo tiskl zfalšovaný dokument a z čeho. Jakmile není dokument tištěn z originálního formátu ztrácí validitu. Pak je jedno jaký je zdrojový formát pro tisk. Dá se porovnat a zjistit, že tisk není shodný s originálem. K důkazu o falšování to stačí.
     Může být zdrojem MS Word, nebo LibreOffice. Na tom nezáleží. LibreOffice akceptuje plně původní ochrany z Wordu. Mimo toho například GB migrovala ve státní správě plně na LO, ale jsou i jiné státy které pracují na bázi LO.


     Právě například okrasné prvky - rámečky, kapitálky a podobně ukazují na to, že zdrojem tisku nebyl originál. Elektronický podpis lze zkopírovat, a proto není plnohodnotnou zárukou originality. Je to spíš důkaz, že jde o snahu falšovat obsah dokumentu.
     Zdrojový dokument může obsahovat i skrytý text, nebo text zašifrovaný překrytý jakoby logickým obsahem. Jakmile příjemce zjistí "estetický nesoulad" ví že má něco udělat aby viděl skutečný obsah. Samozřejmě úřední dokumenty interního a externího charakteru mají přísná pravidla. Ovšem úřednická neschopnost nemá mezí a tak je možné, že někdo přepisuje dříve vytvořený dokument původně určený k jinému účelu.


     Určitě nelze tvrdit, že by LO neumělo vytisknout své vlastní dokumenty, nebo že by špatně načítalo Word. Je to naopak - LO plně respektuje všechny ochranné prvky jak své vlastní, tak načtené z MS Wordu.

#15 Re: Calc » Zalohovani dat-VYRESENO-nelze:( » 23. 5. 2020 20:55:04

Stačí klepnout na záhlaví sloupce "B" (tam kde je to písmenko) a zavoláme nejlépe kontextovým menu (pravé myšítko) VLOŽIT SLOUPEC (PŘED). To je vše.

#16 Re: Writer » Writer - práce s tabulkami VYŘEŠENO » 23. 5. 2020 20:43:16

gucky napsal(a)

.....
Rada 1b/ mi nefunguje. Označím vyplněnou tabulku, dám Vyjmout. Tabulka nezmizí, jen její obsah.
Pak jdu za ni, dám Vložit. Objeví se kopie tabulky, ta původní nezmizí, takže ji musím odmáznout jako při COPY.


K bodu 2:
I Calc mne napadl, ale někdy věc zkompikuje. Např. když tabulka je vlastně nějaký formulář. Ve Writeru navrhnu jeho kostru pomocí např. 5 sloupců. Pak jeho vzhled upravuju slučováním nedo dělením buněk.
A pakzjistím, že potřebuju jeden řádek rozdělit na např. 11 sloupců. V Calcu by to bylo dle mně náročné. Ve Writer to jde líp.
Aspoň myslím.


Nicméně jestli to chápu, šířky sloupců tabulky ve Writeru musím nastavit step by step pro každý sloupec.

     K bodu 1b) - Musíte tabulku "obklopit" výběrem a pak ji vystříhnete. Když je na začátku stránky tak Ctrl+A, Ctrl+X a může být plná jakkoliv, odřádkovat, a vložit za odřádkování. (Dříve bylo nutné nejprve Ctrl+Shift+A, ale možná je to jinde - třeba v AOO - raději to dělám stále stejně).
     Když už je i něco za tabulkou tak by ten postup také neměl vadit. Jen se to po odřádkování vše vloží o řádek dolů. Nicméně lze to udělat tak že se postavíte do tabulky, vystříhnete obsah a pak kurzor v první buňce + Enter. Následně vložit zpět obsah a je hotovo.


     K bodu 2b) - Tabulku z Calcu normálně rozdělíte stejně jako když ji tam vložíte z Writer. Je jedno jestli je to tabulka z RTF, nebo HTML.


     Váš dovětek "jestli to chápu...." pro vložení tabulek z Calc neplatí. Šířky nastavíte v Calcu podle potřeby, respektive podle předstvy Vaší štábní kultury. Tedy pokud předem víte co chcete a máte představu jak to udělat.
     Protože pokud nemáte představu tak budete nejprve laborovat a pak není lepší postup nežli sloupec po sloupci. Je to vlastně metoda "hraní si". Pokud konstruujete naostro a nemáte moc času tak to postavte v Calku včetně formátů a na celkovou šířku nekoukejte. Po vyhotovení to vložte jako HTML - a ono se to poměrně scvrkne. Tedy je možné že to bude chtít nějak doladit, ale v žádném případě přestavěním šířek sloupců.


     Já osobně vytvářím i velmi složité makrem generované formuláře. Musím si nejprve udělat šablonu která má vše přiměřené. Tuto dělám napoprvé v Calcu > vložím pomocí RTF a pak upravuji buňku po buňce. Někdy tam jsou automaticky plněná pole a může tam být třeba nějaká podmínka, skrývání a já nevím co ještě. Když je hotovo převedu to na makropříkazy a je to fofr včetně vyplňování dat.

#17 Re: Writer » Writer - práce s tabulkami VYŘEŠENO » 23. 5. 2020 15:59:11

1a) Vložit tabulku. Ihned po vložení bez toho aby se dělala jakákoliv úprava stojíme v první buňce nahoře vlevo. Nyní musíme udělat Enter aby se tabulka posunula o řádek dolů. Až tam něco uděláme, nebude to fungovat – Enter zvětší výšku řádku.

1b) Jiný postup : Vybereme celou tabulku, vystřihneme ji, odřádkujeme a vložíme za odřádkování (při kopírování musíte následně mazat původní tabulku – takhle je to jedním vrzem).


2a) Ano tento postup lze realizovat jen systematicky. Lze to udělat tak že postavíte počet sloupců o jeden větší nežli potřebujete. To bude vždy ten poslední sloupec.  Při tom doporučuji nejprve tabulku zmenšit (zleva, zprava nebo obojí)aby se dala případně natáhnout vlevo, nebo vpravo. Jde o to že zmenšujeme na konci úprav. Když postupujeme zleva, zmenšíme pravou stranu a opačně.


     Postavíme se tak aby horizontální pravítko bylo těsně nad tabulkou.
Postavíme se do první buňky zleva, nebo zprava. Dál postupujeme stejným směrem do pravé strany, nebo levé. Když se podíváte na měřítko (například druhý sloupec) uvidíte že kuželka (přesýpací hodiny) stojí na rozměru kde tato buňka začíná.


     Zavoláme VELIKOST (nejlépe z kontextu) – vybereme šířku sloupce a tu upravíme na potřebnou. Přesuneme se do třetího sloupce a postupujeme dokud se nedopracujeme do konce. Při tom dáváme vždy pozor aby buňka za tou upravovanou měla „dost masa" pro ubrání.


     Na konci by měly být 2 buňky (sloupce) z nichž ten poslední smažeme. Nyní finálně zmenšíme nebo zvětšíme šířku tabulky aby seděl i poslední sloupec.


     Následně umístíme správně tabulku nabídka (hlavní menu, nebo kontext) VLASTNOSTI TABULKY > TABULKA > ZAROVNÁNÍ.


2b). Uděláme vše v Calcu. Dáváme pozor, abychom dodrželi šířku pracovní plochy Writeru (implicitně 17 cm). Šířky sloupců Calcu nastavíme podle potřeby a měli bychom se vejít do Writeru. Můžeme zde udělat celou tabulku včetně obsahu ale bez většiny formátů.
     Můžeme zde i sloučit buňky, Používat jen výchozí barvu (černou), přenese se například tučné písmo, ale velikost je ve Writer standardně 12 ať je v Calku co chce. Stejně tak font – ten si to vezme z Writeru a hotovo.
      Důležité je tabulku v Calcu zkopírovat a do Writeru vložit s volbou > VLOŽIT JINAK > DALŠÍ MOŽNOSTI > FORMÁT RTF. Já používám tento způsob nejraději.


2c) Stejný postup jako v případě 2b) jen vložíme jako HTML (HyperText Mark Langue). Tato volba je nejlepší. Umí formáty a když je tabulka větší přizpůsobí ji šířce Writeru.


     Ostatní volby jsou také možné mimo DDE. Vkládají se sice obrázky, ale když je tabulka správně udělaná (není potřeba dodatečně upravovat) tak se dá přizpůsobit souměrným zvětšením/zmenšením.
      Technicky lze ještě vložit objekt Calcu, zde je možné za běhu upravovat data tabulky v Calcu, ale má to své mouchy. Toto nedoporučuji.

#18 Re: Writer » Jak řešíte problém s dokumenty doručenými a částečně tisknutelnými? » 23. 5. 2020 10:31:19

Tento problém pochází možná z dokumentů Microsoft Word, ale podle mne to je něco jiného.


     Problém bude někde mezi novějšími formáty - zejména bych tipoval z balíku Office 365. To by znamenalo nekompatibilitu, která by se dala očekávat. Asi by to chtělo poslat ukázku toho co si myslíte že jsou okrasné formáty.


     To co popisujete nemusí být jen "okrasným formátováním". To by bylo možné odstranit například úpravou importních filtrů. To je pracné řešení ale určitě "legální". Dokumenty mohou mít pro některé objekty nastaven zákaz tisku, nebo i jinou ochranu. Potom už to je za hranicí "legality".


MOJE DOPORUČENÍ :
     Nejprve by se mělo prozkoumat zda není proveden některý ze způsobů zákazu tisku (druh) a ochrany dokumentu.


1.) Najít ty pasáže které se nevytiskly v originále a naklikat zda se nejedná o objekty.
2.) Prohlédnout si pole, zda nemají nějakou podmínku, která by mohla určité skupině povolit tisk.


     Když se dají najít objekty - tedy nejspíš rámce, sekce, nebo i pole, tak se musíte podívat zda nemají zákaz tisku. Například sekce se načítají z externích dokumentů a ty mohou být například podmíněné, nebo obsahují primárně zákaz tisku. Možná půjde tento zákaz jednoduše povolit.
     Existuje například možnost tisku pro "read-only", ale nikoliv pro "adjust" - aby nikdo nemohl tisknout zfalšovaný dokument. Existují i jiné triky.
     Přes určitou část, nebo celou stránku lze nastavit objekt který je průhledný (transparentní) a při tisku není na stránce žádný text. Dělá se to tak, že se udělá text na pozadí a na popředí je zdánlivě ozdobné pozadí stránky - například firemní logo. Tiskárna pak načte samozřejmě jenom tu kamufláž.
     Teoreticky lze vyřadit některé klávesy - například pro tisk systémovou službou. To by ale u Linuxu nemělo fungovat - pokud tam není script pro všechny různé operační systémy.


     Bylo by dobré detailně prohlédnout speciální pole Ctrl+F2 > všechny karty a také SOUBOR > VLASTNOSTI > všechny karty. Zejména ZABEZPEČENÍ a také VLASTNÍ VLASTNOSTI. Zde jsou data, která mohou načítat makra. Takže pokud nemáte správné údaje na kartě OBECNÉ - nedostanete právo tisknout a podobně. To se týká prakticky všech karet. Například na kartě VLASTNÍ VLASTNOSTI mohou být vynuceny údaje - jako například licence a podobně, ale může to být něco úplně "bez souvislostí". Stačí že to tam je, nebo není. Totéž se týká karty POPIS.
     Správně by takové makro mělo být odkázáno v dialogu. Umístění makra by mělo být v dokumentu, ale může být třeba na síti - mimo síť to bude blokovat vždy. Ovšem jen "mělo by být" - vůbec nemusí. Může být v zamčené knihovně, respektive ve skryté knihovně.


     Takže udělat diagnostické makro je celkem zbytečné. Například lze otestovat "property" objektů včetně vlastního dokumentu. To může být protokol se stovkami položek kterým ani rozumět nebudete, natož abyste pochopil co způsobuje blokaci.


     Poradím "z nouze" pirátský postup - ale to může být opravdu za hranou. Pokud se text normálně zobrazuje na monitoru, stačí postavit stránku na výšku aby byla celá vidět a nascreenovat postupně všechny. Po ořezání je to možné vložit jako obrázek do prázdného dokumentu - vytisknout a tvářit se jakoby nic (důkaz smazat).
     Může existovat i blokování klávesy PrSr spolu s nabídkou "tiskni". Nic se neděje, vezměte externí fotoaparát (například telefon na stojánku aby měl stálou pozici) o ofoťte obrazovku. Potřebujete dobré rozlišení.
     Teoreticky jste schopen screeny prohnat přes OCR a z něj dostat normální editovatelný text. Ovšem to už je opravdu drsný a pracný postup který má hodnotu paragrafu v Trestním zákoníku "pozměňování (veřejné) listiny".


     Takže musíte poctivě projít vše co jsem uvedl. Možná to není úplně všechno ale teď hned mne nic víc nenapadá. při tom stále existuje varianta že je to jen chyba filtru - to je podle Vašeho popisu domnělá příčina, ale já z toho čtu, něco jiného. Přes to tuto variantu úplně nezavrhuji.

#19 Re: Další součásti » MAKRO pro ukazatel průběhu - VYŘEŠENO » 22. 5. 2020 20:24:43

Vypadá to na systematický popis práce s makry. To je chvályhodné. Snad Vám to vydrží a dočkáme se i jiných podobných návodů.
     Jen málokdo je toho schopen a ne všichni schopní jsou také ochotní. Dříve zde bylo více velice dobrých autorů, ale to bylo v době kdy redakce měla k dispozici nějaké, byť skromné prostředky na zapalacení autorů. Dnes je situace asi mnohem otbtížnější.

#20 Re: Writer » Štěteček formátu - VYŘEŠENO » 22. 5. 2020 19:57:03

Já si myslím, že to může být chybné stisknutí ikony štětečku. Znám možná i důvod. nejprve bych uvedl ještě jinou možnost. Co by to mohlo být musíte testovat Vy sám.
     Mimo špatně nastavené myši je možné předpokládat, že Vy jste si zvykl běžně 2x za sebou kliknout. To je běžný způsob volání ikon na ploše (desktop). Pokud jste si na to zvykl tak to možná děláte automaticky - bez uvědomování si že to děláte špatně.


     Ikona štětečku je u Libre Office hned pod hlavní nabídkou FORMULÁŘ. Pokud máte špatně nastavenou reakci myši snadno se stane, že nechtě prokliknete REŽIM NÁVRHU, nebo PRŮVODCI OVLÁDACÍMI PRVKY. Kliknutí může být při nesprávném nastavení rychlosti nastat proklik prakticky okamžitě. To se projevuje ale i jinde - například při práci s prohlížečem. měl byste vědět jestli se Vám stává že kliknete někam do stránky a vyskočí něco jiného - často reklama. Je to dost otravné.
     Je tedy otázka zda pracujete často s "formulářem". Dále také zda nepozorujete nechtěné přepínání v jiných aplikacích. Mně to dělá IrDa klávesnice - respektive myš. Když to přestavím tak to vydrží tak dva dny a pak se to zase přestaví do nechtěného módu.


     Je možné, že ikona štětečku je pod jinou nabídkou. Souvisí to s tím zda máte standardní uživatelské rozhraní nebo něco jiného. Prostě ta nabídka nad štětečkem vede k tomu že se prokliknete nechtíc na štěteček.


     Je zajímavé, že u Apache OpenOffice je ikona štětečku přímo pod nápovědou. Takže bych tipoval že zde by se Vám to stávalo poměrně velice často. Štěteček formátu je tam totiž překryt nabídkou NÁPOVĚDA OPEN OFFICE. Pokud by to bylo takto, doporučuji naučit se volat nápovědu pomocí klávesy F1. Je to rychlejší a vyhnete se nechtěnému prokliku.


     V obou případech lze postupovat tak, že štěteček vypnete na správné nástrojové liště. Má to ale zádrhel - místo štětečku se tam objeví jiná ikona a problém jenom změní nechtěnou funkci.

#21 Re: Calc » Hodnota combou v dialogu - "VYŘEŠENO" » 19. 5. 2020 10:43:40

Tady je návrh který zdaleka není "dobrý" testovací databáze v2.     Normálně bych to zamknul, ale jsem úplně vyšťavenej z probému formátů buněk databáze > formát prvku formuláře > zpět původní buňka databáze.
     Když se mi daří uložit správně hodnotu z dialogu do databáze, tak se mi to nedaří opačně načíst správně do dialogu. Tohle mne skutečně dává zabrat. Musím vymyslet jak to udělat správně. Když by to šlo vše do textu tak by to bylo optimální, ale není to správné. Datum by mělo mít formát datum.


     Vím že je to jen vzor a nikdo to přímo bez úprav asi používat nebude. Tak to zatím odkládám. Jenom předělávka formuláře úprav mi sežrala sobotu a ještě jsem to mnohokrát upravoval na různých místech.
     Nemám vůbec chuť něco vysvětlovat pomocí nápovědy. Takže něco z toho asi bude čas od času někdo používat. proto uvádím, že je to na pomalých makrech (například pro testy 100 otázek by to asi nestačilo) a celkem jsem sledoval aby se daly odlišit makra patřící určité funkci. Tím vzniká možnost opatrně odbourat nějakou funkcionalitu. proto je tam dost kódu navíc aj.

#22 Re: Calc » Hodnota combou v dialogu - "VYŘEŠENO" » 15. 5. 2020 17:14:22

tanner5 napsal(a)

.....Ohledně smlouvy atd, políčka se budou definovat dle typu dokladu, to by neměl být problém, ale tohle jsou poměrně citlivá data, která nechci posílat přímo, jsou to smlouvy o ubytování, hlášení pro cizineckou, pro úřady, ČSU atd... Ale de facto na všech těchto papírech jsou třeba data která jsou v databázi.

jinak databáze jako taková by měla být v budoucnu uzamčena proti vstupu uživatelů, případně úplně skryta.

     Ano formuláře pro státní správu jsou dané, ale jsou to xml formuláře, které je možné krmit přímo z Calcu. Tohle by neměl být problém i když každý formulář je jiný a nejdříve se musí správně naparsovat - a pak to můžete posílat epodatelnou. Pokud budete mít nějaké nestandardní formuláře - pro smlouvy a podobně tak to už asi umíte. Pouštím to ze zřetele.


     Vlastní zasbezpečení databáze je myslím podmínkou smluvních vztahů, takže nestačí jen slíbit. Někdo se může ptát a kontrolovat jak je to u Vás zajištěno. O víkendu bych měl mít volnější ruce a tak možná začnu s úplně novým formulářem. Vybavím to šifrováním pro datum narození které bude zavedeno jako to druhé ID - tuším poslední sloupec Id_osoba. Bude to buď na 6, 7, nebo 8 písmen a nikdo v tom datum nepozná. To se přilepí ke jménu v prvním sloupci - žádná starost o formát.


.....Zkuste se podívat na tento soubor a uvidíte, ale jsou mi divné pády, pracuji s ním a zatím nepadl... tedy pokud nemám zrovna nějaký nesmysl v makru s proměnnými. Ale jak říkám, komplet vše je stavěno a psáno nově jen v LOO.

     Tohle ani náhodou. Přepsat formulář tohoto rozsahu podle vzoru není práce na hodinu pro někoho kdo to umí. Povím proč to není pravda. Jedná se o nezaměnitelné znaky :


1) Ve Vašem dialogu je pouze písmo Calibri které používá Microsoft už léta, ale LO s načtením tohoto fontu mělo ještě před rokem potíže. Teď už snad potíže nejsou, nebo jen málo kdy se to projeví. Ale dobře by to vysvětlovalo proč padá dialog když mu dám nové prvky z LO.


2) Ovládací prvky v dialogu mají jen dvě karty - to jsem už uváděl - v novějším LO už jsou dlouho prvky se třemi kartami. Takže to co posíláte není postaveno na bázi LO - je to pořád ten stejný dialog od Microsoftu. Jen jsem si to stáhl a hned šel na jisto. Všimnul jsem si, že tam je pozměněno několik vnitřních názvů (podle kterých se prvek volá) - ale ne o moc. Většinou jsou tato jména o něco delší nežli byla v tom původním vzoru.


3) Celý problém s těmi OptionButtony spočívá v tom že jsou spřažené do přepínače a nemají možnost navolit trojstav. Logicky u trojstavu vyřazovat skupiny "čógrů" dost dobře nejde.
     (Ačkoliv v zadávacím dialogu jsou místo 2 OptionButtonů dva CheckBoxy které mají možnost trojího stavu - skutečná volba jen 2 stavy, a spřažené viditelně nejsou. Přes to zlobí také, za co možná může právě trojstav, nebo nefunkční spřažení.)
     Za pádem dialogu jsou skutečně ty dva OptionButtony. Možná je problém to přepsat v současných MSO protože tyto nejsou moc kompatibilní se svými staršími sourozenci. Stejně bych navrhl místo "čógr" přepínačů jeden list box kde by mohly být volby velice rozmanité. Nejen jeden, dva, či více pokojů, ale také s výhledem na moře, do lesa nebo do .....


     Takže skutečně jde pořád o stejný dialog spatlaný někdy před desítkou let - možná také z dílny pana Pavla Lasáka jako ten kalendářový plánovač. Ne nechci Vás kritizovat - spíš upozorňuji že se asi šíleně snažíte aby to bylo co nejdříve. To není dobré. Věřte mi že to po Vás pak někdo možná převezme a bude si muset projít stejnou kalvárií. Vás asi nemine odměna ve formě nějakého málo lichotivého přívlastku. Z dočasných řešení se často stávají řešení na "furt" (jak asi víte to je jednotka dočasnosti a podle všeho trvá nejméně 30 let).
     Já jenom proto abych ověřil funkčnost zamykám kódy které mají nehezké uspořádání a jsou často na pomalých makrech. Teprve po ověření doplňuji "zrychlení" a další věci kterým se říká obecně "ladění". Když totiž pustím "testovací verzi" s viditelným kódem - poptávající často přestane komunikovat a spokojí se s tím co dostal hlavně že to teď chodí. někdy mám důvod i jiný, ale to je málo kdy.

#23 Re: Calc » Hodnota combou v dialogu - "VYŘEŠENO" » 14. 5. 2020 22:13:08

Něco málo je tady : testovací databáze v1    Na listu2 jsou nějaké poznámky. Zase problémy a problémy. Je to jenom zadávací dialog. Ten načítací se musí předělat více - takže zatím končím. Je to na kompletní přepis dialogu. To je horší práce nežli postavit úplně nový. Takže to raději odložím protože ty vzory nejsou vůbec vhodné abych je pustil do světa. Špatně je list databáze, i oba dialogy. Ten snadnější je tento co posílám.

#24 Re: Writer » Odrážky a číslování - VYŘEŠENO » 13. 5. 2020 10:53:29

Tohle chce ukázku. Ofoťte obrazovku a pošlete to sem abychom viděli o jaký obdélníček jde. Budou to pravděpodobně zapnuté názvy polí. ZOBRAZIT > NÁZVY POLÍ - pokud jsou vybrané je to rušivý element. Stačí na ně kliknout a názvy polí by měly zmizet ačkoliv tam někdy zůstane šedivé svislítko.
     Běžně se musí tato pole nastavit - v osnově ale stčí vložit pole. Pokud o tom nic nevíte, je možné, že používáte cizí dokument kde toto bylo nastaveno původním autorem - ale jen hádám.


     Když pošlete obrázek (screen) poznáme co je to za potvoru. Takto jen hádám.

#25 Re: Writer » Psaní velkého písmene- VYŘEŠENO » 13. 5. 2020 10:43:32

Stačí i tohle : NÁSTROJE > AUTOMATICKÉ OPRAVY > PŘI PSANÍ přepisují například tečku která není koncem věty. Stačí tuto volbu odškrtnout tak aby tam nebyla zelená "fajfka" a hned to přestane :-)

Zápatí

Používáme FluxBB