Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 20. 7. 2010 13:32:09

Tommy
Člen
Registrace: 8. 1. 2009
Příspěvků: 6

Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

Omlouvám se za zcela začátečnické dotazy, ale nevím si rady se dvěma věcmi:
1. Jak vypnout automatické číslování odstavců? (Pokud některý odstavec začíná nějakým číslem - třeba datem - má Oo tendenci sám od sebe číslovat také nasledující odstavce. Je to otravné, ale nevím, kde to vypnout)
2. Jak zrušit odstavce v celém dokumentu či v označeném bloku?

Offline

#2 21. 7. 2010 14:43:36

redakce
správce webu
Místo Opava
Registrace: 15. 9. 2008
Příspěvků: 288
Web

Re: Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

Nerozumím ani jednomu dotazu.

1) Napíšete 20.7.2010, stisknete Enter a vytvoří se 21.7.2010? Jaká verze OOo?

2) Čeho chcete dosáhnout? Co myslíte slovem "odstavec"? Konec řádku, měkké zalomení řádku, blok textu?


Vlastimil Ott
správce webu, redakce

Offline

#3 22. 7. 2010 09:33:48

Tommy
Člen
Registrace: 8. 1. 2009
Příspěvků: 6

Re: Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

1. Jo, přesně tak. Napíšu na začátku řádku např. "15. července" plus nějaký text, stisknu enter a samo od sebe se na začátku nového řádku (odstavce) objeví "16." Verze je to 3.2.1.
2. Odstavcem myslím část textu, která je od dalšího textu oddělená stiskem klávesy enter.

Offline

#4 25. 7. 2010 17:03:43

Roman Toman
Člen
Registrace: 19. 7. 2008
Příspěvků: 300

Re: Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

Nevypnete to nijako. A mimochodom, zle ste popísal problém.
Váš popis mal byť, že vám automaticky spustí číslovanie odstavcov, a nie že vám automaticky opakuje dátum na začiatku každého nového odstavca. To writer, aj keď je to výborný program, zabudované nemá.

Vždy keď začnete riadok číslom, tak Writer predpokladá, že chcete číslovať odseky. To isté sa stane keď začnete odstavec znakom "-". Writer predpokladá, že chcete robiť odrážky a automaticky začne nový odstavec odrážkou. Pre oba prípady platí postup uvedený nižšie.

Predpokladám, že číslom začínajúci odstavec vo vašom prípade bol výnimkou a nasledujúci odstavec už číslom nezačínal. Jednoduchou pomocou je po klávese <ENTER> stlačiť kombináciu <CTRL><Z>. Týmto zrušíte automatické pridanie čísla pre nový odstavec a zároveň aj pre predchádzajúci.

Druhou možnosťou je to, že za číslo nedáte medzeru. Potom sa autimatické číslovanie nezapne.

napr. namiesto

15.července <enter>
16.

napíšte to isté bez tej červenej veci.

15.července <enter>

K vášmu druhému dotazu: zapínanie a vypínanie odrážok, alebo číslovanie sa realizuje pomocou týchto dvoch tlačidiel:

VypZapCis.png

Editoval Roman Toman (25. 7. 2010 17:28:26)


Win 10 PRO 64, LibreOffice

Pokiaľ to vyriešilo váš problém označte prosím svoj príspevok ako VYRIEŠENÝ.
Ako označiť vyriešenú tému

Offline

#5 26. 7. 2010 07:41:10

Tommy
Člen
Registrace: 8. 1. 2009
Příspěvků: 6

Re: Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

Děkuju za odpověď.
Mimochodem - nemyslím, že bych špatně popsal problém, naopak mám za to, že Vy jste špatně četl :-). Nepsal jsem nic o opakování datumu, ale jasně jsem se ptal, jak vypnout automatické číslování odstavců, které se samo od sebe zapíná  n a p ř i k l a d  při psaní datumu. Je to ostatně uvedeno i v názvu tématu.
A druhý dotaz se netýkal vypínání odrážek a číslování odstavců, ale zrušení odstavců v celém dokumentu nebo bloku textu.

Offline

#6 26. 7. 2010 10:33:40

j-pastierik
Člen
Registrace: 15. 11. 2004
Příspěvků: 761

Re: Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

Ako chcete odseky zrušiť? Úplne vymazať "Enter", vložiť namiesto neho medzeru alebo zalomenie odseku (Shift+Enter)?

Offline

#7 26. 7. 2010 10:44:26

j-pastierik
Člen
Registrace: 15. 11. 2004
Příspěvků: 761

Re: Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

K Prvej otázke - toto sa dá nastaviť cez menu "Nástroje | Nastavenie automatických opráv". V otvorenom okne "Automatické opravy" na záložke "Voľby" zrušte zaškrtnutie políčka "Použiť číslovanie - symbol". Týmto dosiahnete aj to, že OO.o nebude automaticky považovať pomlčku za odrážku...

To R. Toman: Tommy popísal problém presne, akurát v druhej otázke nešpecifikuje, ako chce "zrušiť odsek".

Offline

#8 26. 7. 2010 11:38:08

Tommy
Člen
Registrace: 8. 1. 2009
Příspěvků: 6

Re: Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

Díky za odpověď na problém č. 1, přesně to jsem potřeboval vědět. Hledal jsem to všude možně, ale "Automatické opravy" mě nenapadly.
K problému č. 2: "Odstavcem" rozumím text oddělený od dalšího textu stiskem klávesy "Enter", viz shora příspěvek č. 3. Namísto "Enter" chci vložit mezeru. Jde mi kupříkladu o případy, kdy kopíruji text z těla e-mailu, který je z neznámých důvodů rozdělen systémem "co řádek, to enter". Rušit entrování ručně pomocí "Backspace" či "Delete" je hloupé a zdlouhavé, leč nezjistil jsem, jak to obejít...

Editoval Tommy (26. 7. 2010 11:43:08)

Offline

#9 26. 7. 2010 13:17:44

j-pastierik
Člen
Registrace: 15. 11. 2004
Příspěvků: 761

Re: Jak vypnout číslování odstavců a jak zrušit odstavce v dokumentu

Dá sa to pomocou makra, tu je zdrojový text z rozšírenia pre formátovanie textu, ktoré bude zverejnené na OpenOffice.cz. Pozor, makro zatiaľ vloží namiesto "enter" dve medzery.

REM Makro pre zámenu koncov odstavcov (CR a LF) za medzeru (odstráni znaky CR a LF z textu)
REM Makro funguje iba v označenom (vybranom) texte
Sub Zrusenie_Odstavcov
' Na konci odstavcov je kombinácia znakov CR+LF,
' na konci riadkov (shift+enter) iba znak LF.
' Preto zrušenie odstavcov spočíva vlastne v odstránení znakov CR a nahradení znakov LF za medzeru.
dim dokument, vyber as object
dim vyber_ktory, dlzka_riadku, i as long

dim pocet_LF as long
dim riadok as string
dim znak, CR, LF, slovo as string
dim zamena as boolean

pocet_LF=0
CR=chr(&H0D)
LF=chr(&H0A)

slovo="Pozor, funkcia nastaví formátovanie odstavcov podľa posledného z nich!"+CR+CR
slovo=slovo+"                                    Naozaj ju chcete spustiť?"+CR+CR
ooo=msgbox(slovo,4,"Zrušenie odstavcov")

if ooo=6 then
  ' STlačené tlačidlo "ÁNO"

  Dokument=ThisComponent
  vyber=dokument.getCurrentSelection() ' aktualny vyber
  vyber_pocet=vyber.getCount() ' Pocet vyberov

  for vyber_ktory=0 to vyber_pocet-1
   riadok = vyber.getByIndex(vyber_ktory).getString() ' riadok z vyberu
   dlzka_riadku=len(riadok)
   zamena=false
 
   rem pre vsetky znaky riadku
   for i=1 to dlzka_riadku
    znak=mid(riadok,i,1) ' spracovavame i-ty znak z riadku
    if instr(CR,znak)<>0 then
     ' znak je CR, odstránime ho (zatiaľ iba nahradíme medzerou, odstránenie v novej verzii)
     mid(riadok,i,1," ")
     dlzka_riadku=len(riadok)
     zamena=true
    endif
    if instr(LF,znak)<>0 then
     ' znak je LF, nahradíme ho medzerou
     mid(riadok,i,1," ")
     dlzka_riadku=len(riadok)
     pocet_LF=pocet_LF+1
     zamena=true
    endif
   next i
   if zamena then
    ' Zameníme starý text za nový, čím odstránime odstavec - ak bol
    vyber.getByIndex(vyber_ktory).setString(riadok)
   endif
  next vyber_ktory
endif
msgbox("Zrušených "+pocet_LF+" odstavcov",0,"Rušenie odstavcov")

End Sub

Offline

Zápatí