Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Calc » Kontigenční tabulka - nedostupný výběr pojmenované oblasti - VYŘEŠENO » 22. 6. 2020 19:04:51

regine
Odpovědí: 1

1. Označil jsem oblast s daty a pojmenoval.
2. Menu - Data > Kontingenční tabulka > Vytvořit ...
3. V okně Výběr zdroje se nabízí 3 možnosti
4. Potřebný 2. řádek s Pojmenovaná oblast je zašedlý, nedostupný.
Co dělám špatně?
Menu - Data > Vybrat oblast - pojmenovanou oblast nabídne a označí.
THX za radu.
Pochopil jsem, že musím pojmenovat jiným způsobem:
menu List > Pojmenované pojmenované oblasti a výrazy
Předtím jsem použil Data > Definovat oblast.

#2 Re: Calc » Jak vytvořit graf hodnot ve stejnou hodinu za 1 měsíc - VYŘEŠENO » 22. 6. 2020 18:51:21

Pro zajímavost prvotní výsledek zde.
1. Generována kontingenční tabulka, kde řádky=dny, sloupce=hodiny dne (1-24)
2. Použito výše uvedené makro, upravené na rozsah kontingenční tabulky a popis.
Zbývá hraní si s vylepšením zobrazení. THX za pomoc.

#3 Re: Calc » Jak vytvořit graf hodnot ve stejnou hodinu za 1 měsíc - VYŘEŠENO » 20. 6. 2020 14:44:56

Díky. Už jsem hledal na netu. Například zde, pomocí makra. Jde mi o diskusi, zda jdu správnou cestou.
Nebo raději tabulku exportovat do databáte LO Base Database, kterou jsem ještě nikdy nepoužil. Kdysi jsem pracoval s SQL databázemi jako IBM-Informix. A zda z databáze je možné vytvořit graf (jednodušeji). V IBM-Informixu na to byl GUI-generátor.

#4 Calc » Jak vytvořit graf hodnot ve stejnou hodinu za 1 měsíc - VYŘEŠENO » 20. 6. 2020 00:48:01

regine
Odpovědí: 4

Mám odečet teplot (z teplotního dataloggeru) v jednohodinových intervalech (24 hodnot za den) po dobu 1 měsíce.
Dva sloupce A = čas, B = teplota. Počet řádků 720 (24x30).
Potřebuji graf, srovnávající teploty v odměřenou hodinu za 30 dní.
30 křivek vynesených po 1 hodině na ose X.
Osa X hodiny (24 hodin) a osa Y je teplota.
PLS, jak na to? Před-připravit nějaké seskupení? Napsat nějaké makro (LibreOfice Basic téměř neumím) s cyklem?
___
Uvedeno jako zjednodušující příklad k pochopení problému. Tabulka měření je rozsáhlejší (počet řádků měření, tedy dnů). Vytvářet klasicky pomocí "Chart Wizard" po jednotlivých dnech (křivkách) "Add" by bylo nelidské.
___
Doplněno: snímek tabulky Ve sloupcích jsem už vytvořil POMOCNÉ hodnoty, které jsou C=datum, D=čas a E=pořadová hodina dne.
pro čas jsem použil > =RIGHT(B2;8)
pro datum jsem stvořil > =MID(B2;4;2)&"."&LEFT(B2;2)&"."&MID(B2;7;4)

#5 Writer » Slovník překlepú - lze již doplňovat? » 29. 5. 2020 06:17:32

regine
Odpovědí: 1

Hledal jsem na netu, zda lze do slovníku překlepů ve Writer doplňovat databázi o nová slova. Dotazů hodně, odpověď vyhýbavá, či žádná. Ptám se, co kdyby.
Nemuselo by jít přímo z prostředí LO. I přístup do databáze třeba přes Base, Valentine MariaDB/MySQL, ...

#6 Writer » Jak řešíte problém s dokumenty doručenými a částečně tisknutelnými? » 23. 5. 2020 09:00:02

regine
Odpovědí: 2

Často obdržím dokumenty (návrhy, rozhodnutí, smlouvy) od státní správy, firem.
1. nejde tisk
2. od určitého místa obsah v tisku vynechán (dnes jen část uprostřed odstavce)
3. celá stránka uprostřed dokumentu vynechána
4. nedokončený tisk
Nejde o obsahově náročné dokumenty, pár stránek, dnešních jen 5 stránek čistého textu (bez tabulek, obrázků). Vyřešil jsem exportem do PDF a tisk na 100%.
Zobrazit řídící znaky Ctrl+F10 nepomáhá.
Lze přenést obsah do jednoduché editoru a dát do nového dokumentu. Jenže dnes se všechno zdobí okrasným formátováním a obnovovat formátování je k ....
Je nějaké makro pro kontrolu "netisknutelného kódu"?
doplněno o osvětlení pojmu okrasným formátování > odskoky odstavců násobných úrovní, text do rámečku, více druhů fontů, podbarvení, přerušené automatické číslování odrážek (to spíše autor nevěděl, co dělá) ... Přitom se jedná většinou o běžný "úřednický" text.
K 1. bodu - nejde tisk ve Writer, ale jde tisknout třeba přes on-line Google Docs.

#8 Writer » Vložit obsah z internet.stránky > ale obrázky zmenšit na šířku listu » 29. 4. 2020 15:17:27

regine
Odpovědí: 5

Lze vložit zkopírovaný obsah z internetového prohlížeče do dokumentu, aby obrázky byly zmenšeny na danou velikost? Stačilo by zmenšit na velikost nepřesahující velikost dokumentu nebo šířku stránky.
Nejsem optimista, na netu jsem nic nenašel.
Doplněno po příspěvku od neutr.
Zpravidla se jedná o návody k různým zařízením. Autorské právo neporušuji, neb návod vytištěný mnohojazyčně mám a je k mé potřebě. Důvodem je, že si mohu ve Write udělat jen výňatek; případně překlad do češtiny. Asi víte, jaký balast odstraním. Popis mé činnosti:
- na internetové stránce označím oblast s textem a obrázky
- Ctrl+C
- Ctrl+V ve Write
- spousta obrázků má rozměr mimo stránku A4
- pracně obrázek po obrázku zmenšuji
Naposledy návod pro teplotní datalogger - zapisovač, titěrná nečitelná písmenka, český překlad zestručněný a zkomolené technické pojmy vůči verzi v angličtině.

#9 Re: Calc » desetinná tečka - převod na čárku u čísla VYŘEŠENO nejde » 17. 4. 2020 11:24:08

Díky. Jsem nyní uspokojený, že nejde problém s desetinným znakem řešit elegantněji.

#10 Calc » desetinná tečka - převod na čárku u čísla VYŘEŠENO nejde » 16. 4. 2020 19:58:54

regine
Odpovědí: 5

Jak jinak (inteligentněji) převést desetinné tečky na desetinné čárky (český formát zápisu čísla)?
Provádím vyhledáním teček a nahrazení čárkami (nahraď vše/Find & Replace All). Což není moc vhodné, pokud obsáhlá tabulka obsahuje i údaje, u kterých se tečka nesmí měnit.
Našel jsem i doporučení změnit nastavení oddělovače nebo v celém operačním systému (brrrr).
Často se uvedený anglo-americký zápis čísel vyskytuje u výstupních údajů z měřících přístrojů.

#11 Re: Writer » 'Režim návrhu' občas nedostupný, Writer 'Ovládací prvky' - VYŘEŠENO » 14. 4. 2020 19:37:41

Tím "V panelu návrh formuláře kliknu ..." myslíte HLAVNÍ NABÍDKU > FORMULÁŘ (mezi TABULKA a NÁSTROJE)?
O uvedené možnosti jsem nevěděl FORMULÁŘ -> Režim návrhu.
THX - Vyzkouším a budu informovat.

#12 Writer » 'Režim návrhu' občas nedostupný, Writer 'Ovládací prvky' - VYŘEŠENO » 14. 4. 2020 16:02:59

regine
Odpovědí: 2

V panelu Návrh formuláře kliknu na ikonu Otevřít v režim návrhu a někdy se stává, že nejsou dostupné ikony v okně Ovládací prvky formuláře, jsou zašedlé. Musím Writer zavřít a opakovat.
PLS. Můžete někdo sdělit přesný postup či odkázat na návod, jak postupovat krok za krokem?
___
Je podmínkou mít otevřeny všechny tři nástroje - Navigace, Návrh formuláře a Ovládací prvky formuláře?
___
Užívám velmi zřídka, nezkušenost. Asi nejsem sám, kdo s Režimem návrhu má problém.
https://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?id=4202
Doplněno:
LibreOffice 6.2.8.2 v systému Ubuntu
ZOBRAZIT > NÁSTROJOVÉ LIŠTY

#13 Re: Writer » Vložit obrázek na řádek - VYŘEŠENO » 7. 2. 2020 15:08:03

Nová verze OK! smile
Ale... náhodou ponechán vložený obrázek označený při úpravě velikostí a dán pokyn k vložení dalšího obrázku, což vyvolalo chybu.

#14 Re: Writer » Vložit obrázek na řádek - VYŘEŠENO » 5. 2. 2020 21:09:32

Skvělé!!! big_smile Až dnes náhodou shlédnuto. FUNGUJE! Díky.

#15 Re: Writer » Vložit obrázek na řádek - VYŘEŠENO » 4. 2. 2020 19:41:33

To: kamlan
Díky. Částečně ulehčí vkládání.
Pro INFO: Pokud vložit na řádek, parametr:

obj.VertOrient=1

#16 Writer » Vložit obrázek na řádek - VYŘEŠENO » 4. 2. 2020 07:43:36

regine
Odpovědí: 14

Jak vložit malý obrázek (ikona) za písmeno na řádek (kotvit na písmo) v místě kurzoru?
Můj dosavadní postup:
1. Obrázek se mi vloží 'divoce' mimo místo, kde je kurzor.
2. Následně obrázek doslova nahodile se snažím umístit na požadované místo v textu.
3. Provedu ve vlastnostech obrázku:
Typ - Ukotvení - Ke znaku
Možnosti - Zamknout (Umístění a Velikost)
4. Konečně jsem u cíle.
PLS, lze vkládat malé obrázky do textu v místě kurzoru nějak šikovněji (smart)?
__________
Matně si vzpomínám, že na internetu bylo před lety diskutováno (anglické forum) s výsledkem a nějakým řešením, že jsou dvě možnosti:
A. vkládat jako objekt
B. vytvořit makro
Nyní nemohu dohledat.
__________
Že musí být jednodušší možnost, je vidět například na návodech k výrobkům. Nebo užívají placený Adobe Acrobat nebo zadara LaTeX?

#17 Re: Writer » PDF export zabezp. povolit kopírování dat - zákaz nefunkční - VYŘEŠENO » 27. 1. 2020 17:47:06

Nakonec jsem našel onen skript. Třeba někomu pomůže.
1. Instalovat ověřený a rozšířený program 'ghostscript'
2. V terminálu spustit příkaz:
gs -o vystup.pdf -dNoOutputFonts -sDEVICE=pdfwrite vstup.pdf
___
gs - program
vstup.pdf - připravený PDF soubor k zákazu kopírování textu (obsahu)
vystup.pdf - výstupní PDF dokument, v něm není umožněno hledání a kopírování obsahu
ZDROJ:
https://stackoverflow.com/questions/287 … 4#28798374

#18 Re: Writer » PDF export zabezp. povolit kopírování dat - zákaz nefunkční - VYŘEŠENO » 27. 1. 2020 16:52:27

Chyba z mé strany. Nepochopil jsem, že funkce zákazu kopírování se vztahuje na objekty (obrázky), ale textu se netýká.
Je nějaká možnost zákazu textu? Na internetu popisují různé způsoby, ale jsou nejednoduché (obfuscated - vkládání průhledné vrstvy, konverze fontů do 'paths'), .... Pokud jde o programy, existují, ale jsou placené.
Vím, že na mém bývalém pracovišti před desítkou let, jsme měli nějaký skript využívající program 'ghostscript'.

#19 Re: Writer » PDF export zabezp. povolit kopírování dat - zákaz nefunkční - VYŘEŠENO » 27. 1. 2020 08:16:52

neutr napsal(a)

SOUBOR > EXPORTOVAT do > EXPORTOVAT DO PDF > karta ZABEZPEČENÍ > tlačítko NASTAVIT HESLA > V dialogu nastavit heslo pro oprávnění ... Zde zrušíme to co chceme a potvrdíme export.

Díky.
Dělám stejně, ale pokud otevřu například v nejpoužívanějším Adobe Reader, nadále mohu označit text a kopírovat.

#21 Writer » PDF export zabezp. povolit kopírování dat - zákaz nefunkční - VYŘEŠENO » 26. 1. 2020 12:16:39

regine
Odpovědí: 7

LO verze 6.2.8.2 Writer má umožnit vyexportovaný dokument do PDF ochránit před kopírováním obsahu.
Možnosti PDF - záložka zabezpečení - Obsah - nezatrhnu 'Povolit kopírování obsahu'
Přesto lze z otevřeného dokumentu v Adobe Reader text označit a kopírovat.
Je nutno ještě něco nastavit nebo jde o bug?
THX

Můžete mi případně navrhnout jinou možnost, jak zabránit kopírování obsahu?

#22 Re: Chyba v programu » LO klávesová zkratka "Vložit neformátovaný text" nejde modifikovat ve » 14. 1. 2014 17:57:41

Dokončím popis konkrétně projevu chyby. Postupuji tak, jak výše uvádím pro Linux.:
...
Buton OK, je hotovo.
... a teď.
Do otevřeného listu chci "Vložit neformátovaný text" Ctrl+Alt+V, ale vloží se jen @, což je běžně vkládáno jako Alt+V.
Pro kontrolu otevřu znovu okno "Přizpůsobit" - záložka "Klávesnice".
Ano, vše je nastaveno jak požaduji.
V levém horním poli "Klávesové zkratky" je v řádku pro Ctrl+Alt+V uvedeno "Vložit neformátovaný text".
A u Ctrl+Alt+Shift+V není nic přiřazeno.
Samozřejmě jsem zkoušel možné kombinace pořadí stisku kláves Ctrl a Alt.
DODATEK - "Vložit neformátovaný text" se velmi hojně užívá. Zejména u "slabších" uživatelů je vítané přednastavení, protože jsou vzteklí, když se jim mění formátování originálu. Náhradně užívám Alt+Shift+V, je funkční, ale nekoresponduje s "MS-Office Word".

#23 Chyba v programu » LO klávesová zkratka "Vložit neformátovaný text" nejde modifikovat ve » 11. 1. 2014 15:18:58

regine
Odpovědí: 4

V distribuci Ubuntu-Linux u LibreOffice 4.1.4.2 (české) má čtyřhmat (!!!???) Ctrl+Alt+Shift+V význam "Vložit neformátovaný text".
Pokud chci jednotně změnit na jednodušší trojhmat Ctrl+Alt+V jako u MS-Office 2010 provedl jsem dále popsané, ale funkční.
Ve verzi LO pro MS-Windows (u mne konkrétně Vista) změnu klávesové zkratky Ctrl+Alt+Shift+V nelze provést.
_________________________________________________________
PROVEDENO A FUNKČNÍ V LINUX, LibreOffice 4.1.4.2 (české):
Nástroje -> Přizpůsobit -> záložka Klávesnice -> Klávesové zkratky:
Nejprve butonem Smazat dohledané Ctrl+Alt+Shift+V - Vložit neformátovaný text
Následně dole ve dvou polích (listboxech) vybráno:
Kategorie=Upravit, Funkce=Vložit neformátovaný text
nalistovat v Klávesové zkratky položku Ctrl+Alt+V a zmáčknout buton Změnit.
Buton OK, je hotovo. Funkční.

Zápatí

Používáme FluxBB