Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Calc » VYŘEŠENO: Makro: název tlačítka jako parametr do makra » 2. 1. 2017 13:08:53

Díky za rady. Vyzkouším #2 i #3.
Zatím jsem se to rozhodl řešit jednodušší variantou, tedy externí makro, které bude volat hlavní makro a předá mu požadované hodnoty dle příspěvku #2.

#2 Calc » VYŘEŠENO: Makro: název tlačítka jako parametr do makra » 31. 12. 2016 20:11:47

martan1484
Odpovědí: 5

Mám v listu několik tlačítek, která budou spouštět makra. Ta makra dělají všechna prakticky totéž, takže bych rád kód využil jen jednou a rozlišil to jen na základě do nějaké proměnné předaných parametrů.
Je možné nějak do makra předat název tlačítka, které bylo stisknuto?
Děkuji.

Pokud bude potřeba, mohu dodat později (zítra) příslušný dokument.

#3 Calc » Načítání dat z XLSX makrem » 20. 12. 2016 10:40:40

martan1484
Odpovědí: 1

Mám několik souborů XLSX, které potřebuji načíst do jednoho listu v LOO Calc. Na toto jsem si vytvořil makro, které toto všechno dělá a dělá to správně.
Ale - při otevření každého XLSX se mě Clac ptá, zda přepočítat vzorce. Já to nechci a ideálně aby na tuto otázku odpovědělo rovnou makro.
Souborů totiž může být relativně dost, řekněme do 100, a pokaždé to odklikávat se mi tedy nehce.
Část kódu co otevírá dokument:

dim args(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args(0).Name = "ReadOnly" 'nastaví otevření souboru jen pro čtení
	args(0).Value = "True"
	args(1).Name = "Hidden"
	args(1).Value = "True"
doc2 = StarDesktop.loadComponentFromURL(soubor,"_hidden",0,args()) 'otevře soubor 

Napadla mě 2 řešení, bohužel ani jedno nevím jak do makra zakomponovat, pokud to jde:
1) nějakým parametrem v bloku args(),
2) předáním nějaké hodnoty do onoho vyskočivšího dialogu.

Můžete mi prosím poradit?
Děkuji.

#4 Calc » makro - Sort - metoda nenalezena VYŘEŠENO » 16. 3. 2016 13:35:29

martan1484
Odpovědí: 1

Prosím o pomoc. Mám makro, které ma seřadit data ve dvou sloupcích podle druhého z nich. Makro proběhne až do řádku, na kterém je "sort". Zde nahlásí chybu: "Vlastnost nebo metoda nenalezena: sort".
Nejsem schopen odhalit chybu.

Kód:

Sub Seradit(PocetCilu as Integer)

	dim TridPodle(0) as New com.sun.star.util.SortField
	dim serad(1) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
	oblast = thisComponent.Sheets(6).getCellByPosition(0,0,1,PocetCilu-1).RangeAddress	
	
	TridPodle(0).Field = 1
	TridPodle(0).SortAscending = true
	TridPodle(0).FieldType = com.sun.star.util.SortFieldType.ALPHANUMERIC
	
	serad(0).Name = "SortFields"
	serad(0).Value = TridPodle()
	serad(1).Name = "ContainsHeader"
	serad(1).Value = False
	
	oblast.sort(serad())

End Sub	

LO je verze 4.4.7.2, běží na Win7.

#5 Re: Calc » Tisk PDF - chyba u StoreToURL » 2. 10. 2015 11:41:50

Tak zdá se, že problém byl v začlenění procedury samotného exportu do PDF do cyklu.
Zkusil jsem dát vlastní tisk do samostatného makra a cyklus zvlášť. Z cyklu pak byla volána procedura exportu do PDF.
Předpokládám, že docházelo prostě jen k zahlcení nějaké paměti nebo něco podobného.

Sub TiskCyklus
	
	doc = ThisComponent
	
	rok = doc.sheets(0).getCellRangeByName("D1").Value

	if SoNe = 6 then
		k = 8
		else
			k = 6
		endif	
	
	for i = 5 to k
		select case i
			case 5
				j = "PD"
			case 6
				j = "SN"
			case 7
				j = "So"
			case 8
				j = "Ne"
			end select	
		Tisk2pdf	
		next i
End Sub		
		
Sub Tisk2pdf						

	doc = thisComponent
	adresa = ConvertToURL("Z:\Nezval\Vlaky_Pozn\"+rok+"\"+act+"_"+j+".pdf")
	list = doc.sheets(i)	
	
	dim podminka_filtru (0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	podminka_filtru (0).Name = "Selection"
	podminka_filtru (0).Value = list	

	dim podminka_exportu (1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	podminka_exportu (0).Name = "FilterName"
	podminka_exportu (0).Value = "calc_pdf_Export" ' pro Writer pak writer_pdf_Export
	podminka_exportu (1).Name = "FilterData"
	podminka_exportu (1).Value = podminka_filtru 'jen list se ZJŘ
	
	thisComponent.storeToURL(adresa,podminka_exportu())
		
End Sub

#7 Calc » Tisk PDF - chyba u StoreToURL » 2. 10. 2015 08:45:58

martan1484
Odpovědí: 4

Ahoj,
mám problém. Vytvořil jsem makro podle seriálu "Malá makra" na export listu do PDF. Používám to, když chci opakovaně vytvářet PDF a zároveň měnit data (aby každé výsledné PDF obsahovalo jiná data, ale vzor byl vždy stejný).

Kód:

Dim act as integer
Dim SoNe as integer

Sub TiskPoznamek

        doc = thisComponent 'vybere aktivní sešit
        
        min = doc.Sheets(0).getCellRangeByName("K29").Value
        max = doc.Sheets(0).getCellRangeByName("K30").Value
        
        SoNe = msgbox("Tisknout i samostatně So a Ne?",4,"SOBOTA + NEDĚLE")

        For act = min to max
                doc.sheets(2).getCellRangeByName("A1").Value = act 'zadá hodnotu z proměnné act do buňky A1
                Tisk2pdf
        Next act
        
        Beep()
        print ("Hotovo")
        
End Sub

Sub Tisk2pdf
        
        doc = ThisComponent
        
        rok = doc.sheets(0).getCellRangeByName("D1").Value

        if SoNe = 6 then
                k = 8
                else
                        k = 6
                endif   
        
        for i = 5 to k
                select case i
                        case 5
                                j = "PD"
                        case 6
                                j = "SN"
                        case 7
                                j = "So"
                        case 8
                                j = "Ne"
                        end select                             
                adresa = ConvertToURL("Z:\Nezval\Vlaky_Pozn\"+rok+"\"+act+"_"+j+".pdf")
                list = doc.sheets(i)     
                
                dim podminka_filtru (0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
                podminka_filtru (0).Name = "Selection"
                podminka_filtru (0).Value = list        
        
                dim podminka_exportu (1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

                podminka_exportu (0).Name = "FilterName"
                podminka_exportu (0).Value = "calc_pdf_Export" ' pro Writer pak writer_pdf_Export
                podminka_exportu (1).Name = "FilterData"
                podminka_exportu (1).Value = podminka_filtru 'jen list se ZJŘ
        
                thisComponent.storeToURL(adresa,podminka_exportu())
                next i
                
End Sub

Při druhém kole, se mi zasekne na řádku

thisComponent.storeToURL(adresa,podminka_exportu())

chybou.

Chyba:
SnipImage.JPG

Prosím o pomoc.

Martin

#8 Calc » Export PDF do zásoby » 20. 2. 2015 15:01:47

martan1484
Odpovědí: 3

Vytvořil jsem si makro, které tiskne určitou oblast buněk opakovaně do PDF vždy s jinými hodnotami. Pokud mám tedy 10 různých hodnot, tiskne se 10 souborů PDF. Následně pak tyto soubory slučuji.
Je nějaká možnost provést export "do zásoby" a následně vyplivnout 1 velké PDF s 10 listy?
Děkuji za odpověď.

#9 Calc » Výpočty v buňkách při běhu makra » 4. 6. 2014 12:15:09

martan1484
Odpovědí: 1

Ahoj,
když budu mít makro, které bude vpisovat do buněk čísla, pak s tím tabulka pomocí vzorců bude počítat a makro bude čekat na proběhnutí výpočtu a následně vytiskne (odešle na tiskárnu) oblast buněk které byly vypočteny na základě vstupních hodnot zadaných na začátku makra.
Bude to fungovat resp. může běžet makro a zároveň mohou probíhat výpočty na základě vzorců vepsaných do buněk?

Díky za odpověď.
M

#10 Re: Calc » Popisky dat do grafu » 1. 6. 2014 12:38:34

V práci používáme aplikaci SOCRET, kterou používají dopravní podniky v Brně, Praze a Ostravě a je hlavní a vlastně jedinou inspirací pro mou tabulku v Calcu. Je to aplikace na zpracování jízdních řádů, oběhů vozidel a spíše okrajově ekonomika (kolik km se najezdí).
Jinak vím o aplikacích M-line EDISON, SKELETON a Prytanis.

#11 Re: Calc » Popisky dat do grafu » 30. 5. 2014 19:14:04

Popisky os nejsou problém, jde spíš o to, aby každá datová řada měla v grafu viditelné i svoje hodnoty (časy) abych to nemusel luštit a odhadovat. Zatím jsem přišel na to, jak to dávat po jedné, ale hromadně?

#12 Calc » Popisky dat do grafu » 30. 5. 2014 16:03:32

martan1484
Odpovědí: 6

Ahoj,
jak lze vložit popisky dat do čárového grafu a to hromadně u všech čar v grafu?
Mám těch čar třeba 30, 300, 3000. Jedná se vlastně o grafikon dopravy (jízdní řád MHD v grafické podobě).
Díky.

#13 Calc » Podmíněné minimum a maximum - VYŘEŠENO » 3. 10. 2012 16:55:15

martan1484
Odpovědí: 1

Ahoj,
Doufám, že si to tu přečte někdo, komu se to bude hodit. Původně jsem chtěl položit dotaz, jak na to, ale nakonec jsem na to přišel sám.

Návod na odkazu http://wiki.openoffice.org/wiki/Documen … ing_Arrays sice funguje, nicméně pokud bude mít funkce IF při jejím nesplnění vracet hodnotu nižší při MIN nebo vyšší při MAX než očekávaná hodnota, pak celá funkce vrací vždy hodnotu jako při nesplněné podmínce.
Mě osobně funkce "MINIF" a "MAXIF" fungují jak mají, pokud v části fce. IF pro nesplněnou podmínku mám "" (prázdná buňka). Stále platí, že pak stejně vrací nulu, což zase lze ošetřit podmínkou v dalším sloupci nebo v nastavení sešitu.

Martin

_____________________________________________
Značím jako vyřešené


;o)

#14 Calc » Podmíněné MAX » 14. 1. 2011 11:20:36

martan1484
Odpovědí: 4

Ahoj,
existuje nějaká možnost, jak vyhledat nejvyšší hodnotu v buňkách podobně, jako funguje funkce SUMIF resp. SUMPRODUCT?
Jde mi o toto: Mám tabulku, v níž si eviduji výkony na kole (datum, čas, vzdálenost, rychlosti atd.). Tu následně „rozsekám" podle roků a měsíců a jedna ze sledovaných je nejvyšší rychlost za dané období.
V současné době používám kombinaci funkcí MAX a INDIRECT, která odkazuje přímo na oblast buněk, kde by se hledané hodnoty měly vyskytovat, nicméně toto řešení je nevyhovující z hlediska nepružnosti funkce INDIRECT - vyžaduje úpravu vzorce v případě vložení řádku.
Je možné tuto nepružnost nějak eliminovat?

Díky předem.

Martin

Zápatí

Používáme FluxBB