Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Calc » bublinková nápověda - VYŘEŠENÉ » 30. 4. 2021 14:36:58

Viděl bych to na chybu nových verzí LO. Nápověda k zapisovanému vzorci nefunguje v 7.1 ani 7.2. V 6.4 je funkční.

Opraveno : v 7.2 je funkční v 7.1.3 ne.

#2 Re: Calc » Převod času HH:MM:SS na vteřiny [VYŘEŠENO] » 19. 3. 2021 09:36:13

pro zobrazení stačí použít formát buňky S uzavřené v hranatých závorkách [] (nelze to zde zapsat)

#3 Re: Instalace » vzhled ikon - VYŘEŠENO » 19. 3. 2021 09:26:11

formuláře bohužel nejsou optimalizované pro všechny jazyky. Ve formuláři Možnosti-LibreOffice-Zobrazení je potřeba zvětšit šířku okna, aby se objevila nabídka pro výběr stylů ikon.

#4 Re: Chyba v programu » Chyba v LO 7.1 - VYŘEŠENO » 1. 2. 2021 12:57:13

mělo by se jednat o tuto chybu, která je již v novější verzi opravená.
Bug 139074 - CRASH on Paste from clipboard into dialog or other floating window, paste to document canvas is fine; Windows only?

#5 Re: Writer » Nejde otevřít žádný mnou vytvořený textový ani r - Vyřešeno » 8. 1. 2021 14:07:02

je možné, že se vám Libre na nějakém souboru "kousl". Zkuste se podívat přes správce úloh na spuštěné úlohy/procesy a příp. LibreOffice ukončete. Nebo pouze restartujte počítač.

#6 Re: Calc » Jak kopírovat vzorec buňky v celém sešitu jako u excelu » 18. 12. 2020 09:03:15

doplním, že pro rozkopírování není nutné táhnout myší (viz 1. metoda od neutr), ale lze 2x kliknout na čtvereček v pravém dolním rohu vybrané buňky a rozkopírování směrem dolů se provede automaticky (pozor - po první prázdnou buňku). Je to tedy stejné jako v Excelu.

#7 Re: Calc » vyhledávání/porovnávání více hodnot - VYŘEŠENO » 10. 12. 2020 17:19:32

ad 1. pokud máte povolené regulární výrazy, můžete zkusit zadat vyhledat požadovanou množinu znaků, např. =COUNTIF(A1:A365;"[DN]")
ad 2. zkuste pomocí countifs, kde zadáte více oblastí a podmínek, např. =COUNTIFS(A1:A365;"D";B1:B365;"D")+COUNTIFS(A1:A365;"N";B1:B365;"N")

#8 Re: Calc » Načtení webové stránky z URL do Stringu (v Calcu) » 4. 12. 2020 11:32:58

Jak psal ludviktrnka, vzorec např. webservice("https://www.seznam.cz") vrátí kod stránky a dále si můžete vzorci nebo makrem ten vrácený text prohledat a vytáhnout potřebnou informaci. Jestli vám vzorec vrací chybu, máte ho asi špatně zapsaný nebo složený. Dejte sem kdyžtak příklad jedné adresy.

#9 Re: Draw » Tisk Etiket- Štítků » 24. 7. 2020 14:51:38

není to úplně "user friendly", ale dá se to. Předpokládám, že chcete tisknou stejnou etiketu z grafického podkladu (obrázku).
1. spusťte Writer a vyberte Nový -> Štítky
2. na záložce Štítky asi nemusíte nic nastavovat
3. na záložce Formát si nastavte velikost stránky a rozteče šítků (toto je důležité a poněkud složitější, vizualizace není úplně ideální)
4. na záložce Možnosti zaškrtněte volbu Synchronizovat obsahy (důležité)
5. potvrďte tlačítko Nový dokument.
Nyní na prvním vygenerovaném štítku můžete provádět úpravy. Vložte si tam potřebnou etiketu.
S potvrzením volby Nový dokument se někde zobrazí panel s volbou Synchronizovat štítky. Kliknutím na tuto volbu se do všech štíků synchronizuje obsah z toho prvního.

#10 Re: Calc » desetinná tečka - převod na čárku u čísla VYŘEŠENO nejde » 17. 4. 2020 14:45:24

Určitě si můžete pomoci alespoň tak, že si v té tabulce vyberete/označíte pouze ty sloupce, ve kterých chcete tu tečku nahradit a použijete standardní Najít a nahradit nad tím výběrem (je přednastaveno). Nemusíte pak řešit, že by se tečky nahrazovaly i v jiných sloupcích.

#11 Re: Calc » Filtr a přenos jeho zadání - VYŘEŠENO. » 12. 2. 2020 16:55:37

pokud filtrujete pouze existující hodnoty, můžete použít rozšířený filtr (např. i v kombinaci s Platností buněk). Filtrovanou hodnotu pak můžete použít např. pro filtr na dalších listech, příp. do jiných vzorců.

#12 Re: Writer » Nový oddíl na stejné stránce » 12. 12. 2019 16:05:04

to neutr: netvrdím, že to nejde bez pomocného objektu, ale ukazuji, jak to lze udělat jiným způsobem. Sekce se tímto postupem do stránky vloží automaticky.

#13 Re: Writer » Nový oddíl na stejné stránce » 12. 12. 2019 09:40:10

Další možností je použít formátování sloupců (menu Formát - Sloupce), lze i na již na napsaný text.

#14 Re: Calc » Výpis hodnot vzorců? » 29. 11. 2019 11:35:55

zobrazit ve vzorci hodnoty místo odkazů bohužel nijak jednoduše nelze.

@ kamlan : předpokládám, že Trambus nechce dát úředníkovi zdrojový soubor (pokud ano, nemusel by se tady asi řešit tento dotaz)

#15 Re: Calc » Výpis hodnot vzorců? » 29. 11. 2019 09:27:56

na výpis vzorce lze použít funkci FORMULA. Jestli to bude dostatečné nevím, protože se dotyčný s vámi dále může přít o to, že to není opis vzorce, který dává ten výsledek, ale že jste si to tam napsal.

#16 Re: Calc » Výpis položek a přiřazení údajů - VYŘEŠENO » 24. 11. 2019 18:25:11

problém je ta závorka na konci kodu. Buď ji nahraďte jiným znakem, příp. ji vynechte nebo je nutné v Calcu změnit nastavení výpočtů v Nástroje -> Možnosti -> LibreOffice Calc -> Výpočty. Zde přepněte radiobutton na jinou volbu než 'Povolit regulární výrazy ve vzorcích', doporučuji 'Povolit zástupné znaky ve vzorcích'.

#17 Re: Calc » Makra z excelu » 18. 11. 2019 09:27:36

v LibreOffice 6.3.3.1 mi to makro v souboru 'Tabulka slev.xlsm' normálně funguje bez jakýchkoliv úprav. Je samozřejmě potřeba mít v LO nastavená povolená makra alespoň na střední zabezpečení v Nástroje -> Možnosti -> LibreeOffice -> Zabezpečení -> Zabezpečení maker. A dále v Nástroje -> Možnosti -> Načíst/Uložit -> Vlastnosti VBA povolte všechny možnosti.

#18 Re: Calc » Makra z excelu » 16. 11. 2019 09:02:11

jestli v tom excelovém sešitě máte již funkční makro (píšete"kopíruju"), je možné, že to makro bude funkční i v openoffice (možná spíš v libreoffice). Mohlo by stačit ho odkomentovat a přidat na začátek makra text 'Option VBASupport 1', což je povolení zpracování maker ve VisualBasicu.

viz : https://help.libreoffice.org/6.3/cs/tex … _id3145090

#19 Re: Calc » Sdílení tabulky Calc - VYŘEŠENO » 14. 11. 2019 11:16:22

je to popsané v nápovědě, příp. si to můžete zkusit (k vyhodnocení dochází až při ukládání souboru, je tedy dobré ukládat častěji).

Nápověda:

Ukládání sdíleného sešitu

Uživatel A uloží sdílený dokument: Mohou nastat následující situace:

    Dokument nebyl změněn a uložen jiným uživatelem od té doby, než uživatel A otevřel tento dokument.

    Dokument je uložen

    Dokument byl změněn a uložen jiným uživatelem dříve, než uživatel A tento dokument otevřel.

    Pokud se změny vzájemně nevylučují, dokument je uložen.

    Pokud dojde ke konfliktu změn, otevře se dialog Řešení Konfliktů. Uživatel A se musí rozhodnout pro konflikt, jehož verze bude zachována. "Zachovat Moji" nebo "Zachovat jinou". Dokument je uložen po vyřešení konfliktu. Zatímco uživatel A řeší konflikt, žádný další uživatel není schopen uložit sdílený dokument.

    Jiný uživatel se pokouší uložit sdílený dokument a řešit konflikt ve stejný okamžik.

    Uživatel A vidí zprávu, že připojení se zpracovává. Uživatel A může zvolit příkaz buď zrušení, nebo dočasné uložení, nebo zkusit uložit dokument o chvilku později.

Uloží-li uživatel úspěšně sdílený sešit, dokument bude znovu nahrán po provedení příkazu uložení. V sešitu se objeví nejnovější verze všech změn, které byly uloženy všemi uživateli. Provede-li jiný uživatel změny, zobrazí se zpráva, ve které stojí, že "cizí změny byly přidány".

#20 Re: Calc » Sdílení tabulky Calc - VYŘEŠENO » 14. 11. 2019 10:04:31

Nástroje -> Sdílet sešit a povolit sdílení s dalšími uživateli.

#21 Re: Calc » Výpis položek a přiřazení údajů - VYŘEŠENO » 14. 11. 2019 07:04:47

zkontrolujte si, jestli ty položky nemáte zadané na listu A_1 na řádku s číslem vyšším než 261 (příp. si opravte vzorec).

#22 Re: Calc » Opakování údajů sloupců na jednotlivých listech » 12. 11. 2019 17:48:23

Dobrý den, asi by to chtělo dopřesnit požadavek - máte na mysli ukotvení a obsah několika řádků (1 příp. více, tedy jakýsi nadpis sloupců) ve sloupci A - D na první stránce a opakování těchto na dalších stránkách nebo ukotvení a obsah celých sloupců ze stránky 1? Budou pod 'nadpisy' nějaká data? Je možné, že data přesáhnou velikost stránky?

#23 Re: Calc » výpis a spočítání duplicitních údajů » 12. 11. 2019 13:10:24

s literaturou asi bude potíž. Myslím, že si budete muset vystačit s návody z tohoto webu nebo příspěvky z fora, příp. pak s tím, co najdete jinde na internetu.

Ještě se zamyslete nad listem s daty. Pokud je odněkud neimportujete nebo nekopírujete, není úplně standardní vyplňovat nebo opravovat 3 údaje, které identifikují stejný výrobek (dá se lehce vytvořit chyba). Rozumnější by v případě manuálního zadávání bylo vyplnit např. pouze údaj ve sloupci A a ostatní informace (B a C) by se mohly plnit automaticky vzorcem z nějakého číselníku součástek.

#24 Re: Calc » výpis a spočítání duplicitních údajů » 11. 11. 2019 14:38:53

níže je makro, které jsem kdysi někde našel a používám ho. Aktivaci makra vidím ideálně při přístupu na list s KT. Makro si tedy uložte do vašeho souboru, otevřete si list s KT a v menu zvolte List -> Události listu. V zobrazeném formuláři přiřaďte makro 'DBRanges_And_Pilots' k události 'Aktivovat dokument' (spuštění makra tak proběhne při přístupu na list s KT).

REM ***** BASIC *****

Sub refresh_DBRanges_And_Pilots
  rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document  as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
document  = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
 rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:CalculateHard", "", 0, Array())
    oDBRangesEnum = thisComponent.DatabaseRanges.createEnumeration()
    oSheetsEnum = thisComponent.Sheets.createEnumeration()
    refresh_All_DataPilots(oSheetsEnum)
 rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:CalculateHard", "", 0, Array())
End Sub
  Sub refresh_All_DataPilots(oSheetsEnum)
    while oSheetsEnum.hasMoreElements()
     oSheet = oSheetsEnum.nextElement()
     oDPEnum = oSheet.DataPilotTables.createEnumeration()
     refresh_Enumeration(oDPEnum)
    wend
  End Sub

  Sub refresh_Enumeration(oEnum)
    while oEnum.hasMoreElements()
     oNext = oEnum.nextElement()
     oNext.refresh()
    wend
  End Sub

#25 Re: Calc » výpis a spočítání duplicitních údajů » 11. 11. 2019 11:31:22

řešení s kontingenční tabulkou (KT):
- doplňte si na řádek 1 popis sloupců (např. Kod, Nazev, Popis), následně
- vyberte např. buňku A1 a zvolte v menu Data -> Kontingenční tabulka -> Vložit nebo upravit (podle verze LO)
- potvrďte volbu 'Současný výběr'
- v zobrazeném okně přetáhněte postupně z pravé strany pole Nazev a Popis v tomto pořadí do prostoru 'Pole řádků' pod sebe
- dále přetáhněte pole Název do prostoru 'Datová pole' a dvakát na něj klikněte. V sobrazeném formuláři vyberte funkci 'Počet'
- formulář 'Rozvržení kontingenční tabulky' ukončete tlačítkem 'OK'.
Vytvoří se nový list ('Kontingenční tabu ....'). Na ní jsou zobrazená požadovaná data.
Dále je potřeba ještě rozšířit rozsah, ze kterého se budou data zpracovávat. V listu 'Kontingenční tabu ....' klikněte pravým tlačítkem myši do prostoru s daty KT (např. A1) a zvolte 'Vlastnosti'. Zobrazí se stejný formulář, jako při vytváření KT. Kliknutím na + otevřete volbu 'Zdroj a cíl' a v poli 'Výběr' opravte poslední hodnotu řádku na např. 100000 (záleží, kolik řádků přepokládáte na listu s daty).
Dále ještě kliknutím na + otevřete volbu 'Možnosti' a zde zaškrtněte volbu 'Ignorovat prázdné řádky'.
Potvrďte tlačítkem 'OK' a máte hotovo.

Po přidání dat do Listu1 je nutné KT aktualizovat opět kliknutím pravým tlačítkem do prostoru KT a volbou 'Obnovit' nebo se to dá zajistit makrem.

Zápatí

Používáme FluxBB