Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 Re: Calc » Filtr a přenos jeho zadání - VYŘEŠENO. » 12. 2. 2020 16:55:37

pokud filtrujete pouze existující hodnoty, můžete použít rozšířený filtr (např. i v kombinaci s Platností buněk). Filtrovanou hodnotu pak můžete použít např. pro filtr na dalších listech, příp. do jiných vzorců.

#2 Re: Writer » Nový oddíl na stejné stránce » 12. 12. 2019 16:05:04

to neutr: netvrdím, že to nejde bez pomocného objektu, ale ukazuji, jak to lze udělat jiným způsobem. Sekce se tímto postupem do stránky vloží automaticky.

#3 Re: Writer » Nový oddíl na stejné stránce » 12. 12. 2019 09:40:10

Další možností je použít formátování sloupců (menu Formát - Sloupce), lze i na již na napsaný text.

#4 Re: Calc » Výpis hodnot vzorců? » 29. 11. 2019 11:35:55

zobrazit ve vzorci hodnoty místo odkazů bohužel nijak jednoduše nelze.

@ kamlan : předpokládám, že Trambus nechce dát úředníkovi zdrojový soubor (pokud ano, nemusel by se tady asi řešit tento dotaz)

#5 Re: Calc » Výpis hodnot vzorců? » 29. 11. 2019 09:27:56

na výpis vzorce lze použít funkci FORMULA. Jestli to bude dostatečné nevím, protože se dotyčný s vámi dále může přít o to, že to není opis vzorce, který dává ten výsledek, ale že jste si to tam napsal.

#6 Re: Calc » Výpis položek a přiřazení údajů - VYŘEŠENO » 24. 11. 2019 18:25:11

problém je ta závorka na konci kodu. Buď ji nahraďte jiným znakem, příp. ji vynechte nebo je nutné v Calcu změnit nastavení výpočtů v Nástroje -> Možnosti -> LibreOffice Calc -> Výpočty. Zde přepněte radiobutton na jinou volbu než 'Povolit regulární výrazy ve vzorcích', doporučuji 'Povolit zástupné znaky ve vzorcích'.

#7 Re: Calc » Makra z excelu » 18. 11. 2019 09:27:36

v LibreOffice 6.3.3.1 mi to makro v souboru 'Tabulka slev.xlsm' normálně funguje bez jakýchkoliv úprav. Je samozřejmě potřeba mít v LO nastavená povolená makra alespoň na střední zabezpečení v Nástroje -> Možnosti -> LibreeOffice -> Zabezpečení -> Zabezpečení maker. A dále v Nástroje -> Možnosti -> Načíst/Uložit -> Vlastnosti VBA povolte všechny možnosti.

#8 Re: Calc » Makra z excelu » 16. 11. 2019 09:02:11

jestli v tom excelovém sešitě máte již funkční makro (píšete"kopíruju"), je možné, že to makro bude funkční i v openoffice (možná spíš v libreoffice). Mohlo by stačit ho odkomentovat a přidat na začátek makra text 'Option VBASupport 1', což je povolení zpracování maker ve VisualBasicu.

viz : https://help.libreoffice.org/6.3/cs/tex … _id3145090

#9 Re: Calc » Sdílení tabulky Calc - VYŘEŠENO » 14. 11. 2019 11:16:22

je to popsané v nápovědě, příp. si to můžete zkusit (k vyhodnocení dochází až při ukládání souboru, je tedy dobré ukládat častěji).

Nápověda:

Ukládání sdíleného sešitu

Uživatel A uloží sdílený dokument: Mohou nastat následující situace:

    Dokument nebyl změněn a uložen jiným uživatelem od té doby, než uživatel A otevřel tento dokument.

    Dokument je uložen

    Dokument byl změněn a uložen jiným uživatelem dříve, než uživatel A tento dokument otevřel.

    Pokud se změny vzájemně nevylučují, dokument je uložen.

    Pokud dojde ke konfliktu změn, otevře se dialog Řešení Konfliktů. Uživatel A se musí rozhodnout pro konflikt, jehož verze bude zachována. "Zachovat Moji" nebo "Zachovat jinou". Dokument je uložen po vyřešení konfliktu. Zatímco uživatel A řeší konflikt, žádný další uživatel není schopen uložit sdílený dokument.

    Jiný uživatel se pokouší uložit sdílený dokument a řešit konflikt ve stejný okamžik.

    Uživatel A vidí zprávu, že připojení se zpracovává. Uživatel A může zvolit příkaz buď zrušení, nebo dočasné uložení, nebo zkusit uložit dokument o chvilku později.

Uloží-li uživatel úspěšně sdílený sešit, dokument bude znovu nahrán po provedení příkazu uložení. V sešitu se objeví nejnovější verze všech změn, které byly uloženy všemi uživateli. Provede-li jiný uživatel změny, zobrazí se zpráva, ve které stojí, že "cizí změny byly přidány".

#10 Re: Calc » Sdílení tabulky Calc - VYŘEŠENO » 14. 11. 2019 10:04:31

Nástroje -> Sdílet sešit a povolit sdílení s dalšími uživateli.

#11 Re: Calc » Výpis položek a přiřazení údajů - VYŘEŠENO » 14. 11. 2019 07:04:47

zkontrolujte si, jestli ty položky nemáte zadané na listu A_1 na řádku s číslem vyšším než 261 (příp. si opravte vzorec).

#12 Re: Calc » Opakování údajů sloupců na jednotlivých listech » 12. 11. 2019 17:48:23

Dobrý den, asi by to chtělo dopřesnit požadavek - máte na mysli ukotvení a obsah několika řádků (1 příp. více, tedy jakýsi nadpis sloupců) ve sloupci A - D na první stránce a opakování těchto na dalších stránkách nebo ukotvení a obsah celých sloupců ze stránky 1? Budou pod 'nadpisy' nějaká data? Je možné, že data přesáhnou velikost stránky?

#13 Re: Calc » výpis a spočítání duplicitních údajů » 12. 11. 2019 13:10:24

s literaturou asi bude potíž. Myslím, že si budete muset vystačit s návody z tohoto webu nebo příspěvky z fora, příp. pak s tím, co najdete jinde na internetu.

Ještě se zamyslete nad listem s daty. Pokud je odněkud neimportujete nebo nekopírujete, není úplně standardní vyplňovat nebo opravovat 3 údaje, které identifikují stejný výrobek (dá se lehce vytvořit chyba). Rozumnější by v případě manuálního zadávání bylo vyplnit např. pouze údaj ve sloupci A a ostatní informace (B a C) by se mohly plnit automaticky vzorcem z nějakého číselníku součástek.

#14 Re: Calc » výpis a spočítání duplicitních údajů » 11. 11. 2019 14:38:53

níže je makro, které jsem kdysi někde našel a používám ho. Aktivaci makra vidím ideálně při přístupu na list s KT. Makro si tedy uložte do vašeho souboru, otevřete si list s KT a v menu zvolte List -> Události listu. V zobrazeném formuláři přiřaďte makro 'DBRanges_And_Pilots' k události 'Aktivovat dokument' (spuštění makra tak proběhne při přístupu na list s KT).

REM ***** BASIC *****

Sub refresh_DBRanges_And_Pilots
  rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document  as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
document  = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
 rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:CalculateHard", "", 0, Array())
    oDBRangesEnum = thisComponent.DatabaseRanges.createEnumeration()
    oSheetsEnum = thisComponent.Sheets.createEnumeration()
    refresh_All_DataPilots(oSheetsEnum)
 rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:CalculateHard", "", 0, Array())
End Sub
  Sub refresh_All_DataPilots(oSheetsEnum)
    while oSheetsEnum.hasMoreElements()
     oSheet = oSheetsEnum.nextElement()
     oDPEnum = oSheet.DataPilotTables.createEnumeration()
     refresh_Enumeration(oDPEnum)
    wend
  End Sub

  Sub refresh_Enumeration(oEnum)
    while oEnum.hasMoreElements()
     oNext = oEnum.nextElement()
     oNext.refresh()
    wend
  End Sub

#15 Re: Calc » výpis a spočítání duplicitních údajů » 11. 11. 2019 11:31:22

řešení s kontingenční tabulkou (KT):
- doplňte si na řádek 1 popis sloupců (např. Kod, Nazev, Popis), následně
- vyberte např. buňku A1 a zvolte v menu Data -> Kontingenční tabulka -> Vložit nebo upravit (podle verze LO)
- potvrďte volbu 'Současný výběr'
- v zobrazeném okně přetáhněte postupně z pravé strany pole Nazev a Popis v tomto pořadí do prostoru 'Pole řádků' pod sebe
- dále přetáhněte pole Název do prostoru 'Datová pole' a dvakát na něj klikněte. V sobrazeném formuláři vyberte funkci 'Počet'
- formulář 'Rozvržení kontingenční tabulky' ukončete tlačítkem 'OK'.
Vytvoří se nový list ('Kontingenční tabu ....'). Na ní jsou zobrazená požadovaná data.
Dále je potřeba ještě rozšířit rozsah, ze kterého se budou data zpracovávat. V listu 'Kontingenční tabu ....' klikněte pravým tlačítkem myši do prostoru s daty KT (např. A1) a zvolte 'Vlastnosti'. Zobrazí se stejný formulář, jako při vytváření KT. Kliknutím na + otevřete volbu 'Zdroj a cíl' a v poli 'Výběr' opravte poslední hodnotu řádku na např. 100000 (záleží, kolik řádků přepokládáte na listu s daty).
Dále ještě kliknutím na + otevřete volbu 'Možnosti' a zde zaškrtněte volbu 'Ignorovat prázdné řádky'.
Potvrďte tlačítkem 'OK' a máte hotovo.

Po přidání dat do Listu1 je nutné KT aktualizovat opět kliknutím pravým tlačítkem do prostoru KT a volbou 'Obnovit' nebo se to dá zajistit makrem.

#16 Re: Calc » výpis a spočítání duplicitních údajů » 8. 11. 2019 14:33:58

domnívám se, že použití kontingenční tabulky by bylo vhodnější. Zajistí jak zobrazení unikátních hodnot, tak i požadované součty a není potřeba se starat o nově přidané položky, příp. něco třídit, vystřihovat a vkládat. Pouze je potřeba ji po přidání nových hodnot zaktualizovat volbou 'Obnovit'.

#17 Re: Calc » Jak importovat text z calcu do writeru a zároveň ho naformátovat » 31. 10. 2019 20:41:43

nedovedu si představit, co myslíte tím "zároveň ho naformátovat" a jak to formátování má vypadat. Pokud ten obsah máte naformátovan už v Calcu, asi nejjednodušší je vložit ve Writeru prázdnou tabulku s potřebným počtem sloupců a řádků (raději více), pak v Calcu ta data označit a zkopírovat, a do připravené tabulky vložit. Formátování (alespoň některé) by se mělo přenést.

#18 Re: Writer » Problém s kurzorom... » 24. 10. 2019 09:39:27

viz https://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?id=946 příspěvek #3

Viz nápověda:
Pozice kurzoru
Obecně platí, že se všechny dokumenty otevírají s kurzorem na začátku dokumentu.
Toto chování má jednu výjimku: pokud autor textového dokumentu uloží a poté znovu otevře dokument, kurzor bude na stejné pozici jako při uložení dokumentu. Toto funguje pouze, pokud je v dialogu Nástroje - Volby - OpenOffice.org - Údaje o uživateli zadáno jméno autora.

1.Stisknutím Shift+F5 přesunete kurzor na poslední uloženou pozici.

#19 Re: Calc » VLOOKUP vrátí špatně hvězdičku - VYŘEŠENO » 1. 10. 2019 18:37:37

potíže mohou nastat, pokud má někdo to nastavení regulárních výrazů přepnuté na zástupné znaky. Potom budete řešit stejný problém, jako píšete v #3.

#20 Re: Calc » Vyhledání řádku podle více parametrů - VYŘEŠENO » 22. 3. 2019 15:23:16

jenom dodám, že pro řešení od ludviktrnka, které bajtik použil, je nutné mít eany v číselném formátu. Nefungovalo by to s textovými formáty (např. EAN128 aj.). A jelikož i EAN13 může začínat nulami, je potřeba s tím počítat a nastavit správně formáty buněk.
V případě, že není vhodné použít vlookup, lze z toho kombinovaného pomocného sloupce (který lze umístit kamkoliv) za pomoci vzorce složeného z INDIRECT a MATCH zjistit odpovídající číslo řádku a získat hodnotu eanu.

#21 Re: Calc » Vyhledání řádku podle více parametrů - VYŘEŠENO » 20. 3. 2019 18:07:08

pokud ty parametry jednoznačně identifikují výrobek, vytvořte si pomocný sloupec, kde všechny parametry zkombinujete, např. =šířka&"#"&výška&"#"&délka&"#"&barva a použijte standardně funkci vlookup pro dohledání eanu.

#22 Re: Calc » Pole se seznamem - načtení dat z adresáře - VYŘEŠENO » 28. 12. 2018 19:10:23

to neutr:
dopřesním to ještě více. Ta chyba s tou dvojkou byla od prvního postnutého souboru. Funkce dvojku ve čtvrtém parametru nezná, tedy ho vyhodnotí, jako kdyby nebyl a použije implicitní hodnotu pro funkci, což je bohužel hodnota jedna neboli "true" - tedy funkce vrací výsledek i když nenajde přesně odpovídající hodnotu (matice s adresami bohužel není setříděna,

microfox napsal(a)

Narazil jsem na problém - když jsem začal přihazovat kontakty, tak mi to nepochopitelně u některých lidí začalo dávat ulice nebo jiná data jiných a nebo to napsalo N/A.

).
Druhá, docela zásadní věc je ta, že hledaná hodnota a matice musí mít stejný formát, viz

microfox napsal(a)

Vytvořil jsem si tabulku s kontakty 1 až 500 a vůbec se to při výběru na listu Faktura_převodem nepřepne

. Adresář s čísly má formát text (psal jste), ale pole ve faktuře má formát číslo, tedy stačí v poli s roletkou změnit formát na text.
Jinak vlookup umí vyhledávat v textových i číselných (datových) buňkách.

#23 Re: Calc » Pole se seznamem - načtení dat z adresáře - VYŘEŠENO » 28. 12. 2018 17:32:37

to neutr:
je to trochu jinak a jedno to právě není. Nápověda k funkci vlookup byla vždy zmatená (v OO, AOO i LO) a i nyní (po upřesnění v LO) si v českém překladu odporuje mezi popisem funkce a uváděným příkladem (jestli je vrácena poslední hodnota menší nebo následující) nebo informací "Matice je odkaz na oblast obsahující minimálně dva sloupce" (sloupec může být samozřejmě jeden - lze využít např. ke zjištění existence). Čtvrtý parametr je v nápovědě uváděn jako nepovinný parametr, přičemž právě on má hlavní vliv na výsledek vyhledávání. Navíc je právě čtvrtý parametr velmi nešťastně pojmenovaný "ŘAZENÍ". On s řazením samozřejmě souvisí, ale tento parametr řeší hlavně to, jestli bude vyhledána přesně odpovídající hodnota nebo někdy pouze přibližná.
Rozdíl je následující:
1. V případě, kdy čtvrtý parametr má hodnotu nula nebo "nepravda", pak vyhledává přesně odpovídající hodnotu v dané matici, pokud ji nenajde, vrací "#N/A" (je jedno, jestli je matice setříděná nebo není).
2. Pokud má parametr hodnotu jedna nebo "pravda", využívá zřejmě nějakou metodu půlení intervalů k rychlejšímu vyhledání požadované hodnoty. Daná matice tedy z tohoto důvodu musí být setříděná vzestupně. Pokud není, funkce vrací nesmyslné hodnoty. A nyní ten zásadní rozdíl, pokud funkce nenajde v matici (i setříděné) přesně odpovídající hodnotu, vrací jako výsledek nejbližší nižší hodnotu (čehož se využívá pro intervalové hledání), ale pokud požadujete přesně odpovídající hodnotu, můžete si tímto zadělat na značné problémy.

#24 Re: Calc » Pole se seznamem - načtení dat z adresáře - VYŘEŠENO » 28. 12. 2018 12:44:28

to nedohledání správných údajů způsobují dvě věci:
1. generování jména pomocí randbetween, kdy po výběru hodnoty (jména) v listu 'Faktura_PŘEVODEM' dojde v listu 'adressbook' k přepočtu všech buněk a funkce vlookup poté nemůže dohledat odpovídající řetězec
2 ve funkci vlookup musí být ve čtvrtém parametru uvedena nula, nyní je tam dvojka

#25 Re: Calc » farba pozadia na celu A4 » 17. 12. 2018 17:55:22

zkuste vyšší verzi LO, na poslední 6.1.4.2 to funguje. Zkusil jsem vložit objekt na pozadí (s přesahem) nebo nastavit barvu na pozadí buněk (také s přesahem). Barva je do krajů, pouze dole zůstává nepatrný pruh bez barvy.
V případě vloženého objektu si musíte pohlídat počet tištěných stran, přesahy vytvoří další stránky. Toto odpadá při nastavení barvy na pozadí buňky.

Zápatí

Používáme FluxBB