Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#26 2. 8. 2022 09:54:58

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,414

Re: Vysvětlivky

Petr_K napsal(a)

... Problém je ale s vkládáním znaků (čísel) kotev, kde macro (.uno:InsertEndNote) čísluje automaticky, podle ThisComponent.Endnotes.Count. Zkoušel jsem oDoc=ThisComponent, ale oDoc.EndNotes.Count nelze přepsat, je jen pro čtení.
Jak zrušit to automatické číslování?.

     Nevím zda tomuto rozumím správně. Číslování odstavců v podobě "Count" je primární záležitostí a zrušit se nedá. Domnívám se, že chcete navazovat například dvě kapitoly (nebo jen odstavce?) za sebe a potřebujete aby číslování ve druhé kapitole (odstavci) navazovalo na číslování z první kapitoly (odstavce).
     Pokud máte správně nastavené texty (například celou knihu pod jedním číslováním, tak stačí vložit do stejného dokumentu druhý odstavec za první a čísla se automaticky přepočítají. Myslím, že bez problémů můžete vložit druhou kapitolu (odstavec) za první i s těmi FootNote a spustit stejné makro náhrady FootNote, za EndNote. Po nahrazení vyskočí za těmi původními ty nově přidané se správným číslováním, jenom tomu musí odpovídat také pomocný sešit. Takže když za zavedené texty přidáte ty nové budete mít vše bez problému.


     Vzhledem ke stylu práce se Vám vyplatí udělat celé kapitoly samostatně a pak je jednoduše nakopírovat pod sebe do stejného dokumentu. Předpokládám při tom, že používáte makro které skáče "jako koza", takže nevím zda jste odvodil správně úpravu makra pro vkládání textů – spíš počítám, že odtud pracujete manuálním vkládáním. Ani jedno z těch dvou řešení není optimalizované a riskujete, že Vám soubory spadnou a nebudete se k nim moci dostat. Musíte například duplicitně navolit ukládání (do dvou různých adresářů). Není o tom zda se to stane, ale spíš kdy se to stane.
     Ta Bible je i s vysvětlivkami více jak 1300 stran A5, ale jako by to bylo 1300 stran A4. Jde o velikost aplikovaného písma a podobně. Byly tady případy zejména seminárních prací, ale i nějaká bakalářka, kterým se podařil skutečně karambol takového rázu, že soubor ač zdánlivě plný obsahoval jen nějaké výplňové znaky a nepomohlo ani otevření v hexadecimálním editoru. Museli začít úplně od začátku.


     Potvrďte mi, postup StepByStep co má makro dělat a já navrhnu automatické bezpečné ukládání aby se Vám nestalo to nejhorší co se dá čekat. Ta poskytnutá makra jsou spíš odstrašující verze i když funkční. Náhrady kotev lze udělat i bez skákacího UNO kódu a taktéž plnění obsahů nemusí vizuálně otevírat pomocný soubor s obsahy. Má to určitou podmínku - soubor s obsahy se musí otevírat jako skrytý, protože stačí Vaše nedopatření (například nechtěné kliknutí na sešit) a vznikne chyba, kterou nemusíte hned zjistit. Jenomže Vy požadujete plnou kontrolu při otevřených obou sešitech - nejlepší cesta do pekla :-)


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#27 2. 8. 2022 10:55:24

Petr_K
Člen
Registrace: 6. 8. 2020
Příspěvků: 16

Re: Vysvětlivky

Neutr:
Tak jsem na to snad přišel.

Ve své přílišné aktivitě jsem přepsal obsah položky .Name:

args101(0).Name = "FootnoteAnchorText"
args101(0).Value = cv
dispatcher.executeDispatch(Doc1_2, ".uno:InsertEndnote", "", 0, args101())

na

args101(0).Name = "EndnoteAnchorText"
args101(0).Value = cv
dispatcher.executeDispatch(Doc1_2, ".uno:InsertEndnote", "", 0, args101())

Když jsem přepsal "EndnoteAnchorText" nazpět  na "FootnoteAnchorText", vypadá to, že to čísluje správně.

Offline

#28 2. 8. 2022 20:30:56

Petr_K
Člen
Registrace: 6. 8. 2020
Příspěvků: 16

Re: Vysvětlivky

Dobrý večer,
pan dr. Hejčl popisuje rozdělení na kapitoly takto:

Jednotlivé kapitoly rozdělil pak
na verše pařížský (později ženevský) knihtiskař Robert E(s)tienne, a to
ve vydání Vulgáty z roku 1555.
Jest litovati, že toto rozdělení na hlavy není na každém místě
správné. Celistvý děj bývá někdy roztržen, jindy obsahuje jedna ka-
pitola více logicky ohraničených a samostatných celků, verše souvislostí
patřící ke kapitole předcházející jsou přiřazeny ke kapitole následující 2)
a naopak. Totéž v míře ještě větší jest říci o rozdělení na verše. Již
papež Sixtus V. se pokusil odstraniti tento nedostatek, avšak rozdělení
toto bylo již tak zakořeněno, že jeho snaha nepronikla. My ve svém
překladě ponecháváme sice toto rozdělení, označujeme kapitoly i verše
obvyklým způsobem, ale rozdělujeme text dle logického zaokrouhlení
na větší a menší oddíly a odstavce.

To znamená, že číslování veršů v každé hlavě je od jedničky, ale kapitoly jsou jiné a obsahují někdy jednu a kousek hlavy nebo více hlav.Číslování průběžné proto není možné.
Postup pro makro:
1) Očíslovat verše hlavy hlavního souboru
2) Zkontrolovat odpovídající soubor vysvětlivek pro danou hlavu na počet vysvětlivek
3) Vkládat odpovídající texty vysvětlivek do hlavního souboru
Soubor vysvětlivek otvírám jako skrytý, ale nedaří se mi vložit text vysv. do hlavního souboru. Začal jsem na tom pracovat teď večer a už na to nemám kapacitu. Tak až zítra. Makro od vás mi běží dobře a zapisuje do hlav. souboru, ale vadilo mi to problikávání.
Děkuji za ochotu a pomoc.

Offline

#29 3. 8. 2022 06:50:09

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,414

Re: Vysvětlivky

Petr_K napsal(a)

... Číslování průběžné proto není možné.
Postup pro makro:
1) Očíslovat verše hlavy hlavního souboru
2) Zkontrolovat odpovídající soubor vysvětlivek pro danou hlavu na počet vysvětlivek
3) Vkládat odpovídající texty vysvětlivek do hlavního souboru
...

     Myslím, že tomuto problému rozumím. Hlavy vznikly jako dodatečná struktura, což znamená jediné. Nebyla určena jako strukturální typ nad kapitolami. Toto hodláte změnit a postavit hlavy na úroveň vyšší, nežli kapitoly.
     To není problém. Lze to udělat i makrem. To, co se mi na tom nezdá je skutečnost, že vysvětlivky na konci hlav budou často stejně objemné (nebo i mohutnější), nežli hlavní text. Takže například konec hlavy mezi dvěma verši stejné kapitoly budou odsazeny někdy i o několik stran. Je zřejmé, že texty vysvětlivek chcete zřejmě na konec knihy (píšete na konec "hlavního souboru").
     Pokud by texty byly na konci hlav - ve výsledku je to téměř stejně rušivé jako vysvětlivky na konci stránky. Technicky lze vytvořit na konci jednotlivých knih soubor podle hlav strukturovaných textů. Problém je potom s restartem číslování podle hlav. Problém lze řešit přibližně dvěma způsoby.


A)   Hlavy mohou mít podobu ad hoc jako originál. Tedy Zvýrazněný text na začátku určitého verše a nemusí být přímo součástí osnovy. Formálně by to byly například záložky, respektive položky rejstříku. Ve Writeru mimo FootNote (FN) a EndNote (EN) existují ještě nespecifikované položky  mezi křížovými odkazy. Nastavují se obtížněji nežli poznámky pod čarou, nebo vysvětlivky, ale nemají přímo vazbu na strukturu dokumentu, respektive formát odstavce. Totéž lze nasimulovat záložkami i jinak – vždy je to ale pracnější nežli specifikované FN a EN.
     Pokud se zavedou pouze položky rejstříku, tak rejstřík ve formě „obsah" vygeneruje pole které má možnost zpětného skoku na položku. Proto lze do struktury přidat tyto „nestrukturální" prvky přímo do osnovy podobně jako názvy. Tady by se nabízelo více možných variant provedení – tedy s podobou kompromisu.


B)   Hlavy regulérně označit jako vyšší úroveň názvu kapitol. Ačkoliv jsou na vyšší úrovni nežli vlastní kapitoly opticky mohou mít úplně jiné viditelné parametry. Například jako podtržená kurzíva v běžné velikosti písma, nebo i menší, začátek například vlevo bez odsazení a podobně. Potom by jiný styl písma a odsazení mezi dvěma verši bylo přijatelným rušivým fenoménem.


     V případě ad B) bychom neměli problém s obsahy vysvětlivek ani s číslováním. Problém je pouze v tom, že původní čísla FN, nebo EN se musí nastavit nejprve manuálně (originál je neobsahuje). Potom je to otázka existujících FN a EN, které budou také přečíslované. Tyto by bylo možné automatem přepsat, to je ale diskutabilní. EN budou potřebovat na začátku značení označení původní kapitoly a zřejmě i verše. Toto se musí (ne nutně) vkládat manuálně do začátku obsahu textů, které se vygenerují na konci knihy. Vlastní obsah se potom k tomuto označení pouze přilepí. To samozřejmě vyžaduje přípravu.
     Například čísla veršů v originále existují jako „perex" kapitoly. Nově by se měly číslovat verše, tedy odstavce hlavního textu přímo do hlavního textu. Takže kapitoly (nebo jen knihy) by mohly mít funkční odkazy na verše přesně podle vzoru, jen by se na ně dalo kliknout a sekundární použití by bylo v předpisu textu vysvětlivky.
     Dobrou zprávou je to, že jak čísla kapitol, tak čísla veršů je možné nastavit jako pole. Takže potom při zavedení vysvětlivky se na začátek vloží pole názvu kapitoly a za něj pole verše. Samozřejmě pole verše už může obsahovat i svou domovskou kapitolu – pak by stačilo vložit jen označení verše. Zde bych upozornil, že celý proces vkládání by teoreticky mohl obsahovat v textu už i označení verše pomocí makra, kterým by se texty vkládaly, nebo i přímo při zavádění EN jako kotvy. Samozřejmě na to v žádném případě nahrávaná makra UNO nepostačí.
     Také může být problém s číslováním veršů (odstavců). Jde o to, že označení verše potřebujeme upravit podle potřeb textů EN, ale proti tomu stojí potřeba zobrazovat nanejvýš arabským číslem bez dalšího. Do tohoto se pustím jedině na Vaše výslovné přání. Nebudu dělat motivační nabídky, bylo by jich moc a většina by byla k ničemu. Prosím zvažte vše a opravdu explicitně popište jak udělat strukturu a související značení.
     Vím, že mnoho věcí z výše uvedeného popisu lze vytvořit, ale nikdy jsem nic takového nedělal, takže budu muset testovat a ladit. Uvedu příklad problému : Pokud jsou značeny odstavce je potlačena struktura osnovy názvů. V důsledku to možná půjde vyřešit primárním zavedením struktury osnovy (názvy a jejich úrovněmi), ale je možné, že realizace bude mnohem obtížnější a budu to muset obejít.


     V případě ad A) předpokládám, že postavím celou strukturu na speciálních polích a přednastavené záležitosti pokud možno úplně vynechám. Takže popřemýšlejte co opravdu potřebujete. Často se stává, že po dokončení podle zadání autor napíše – „teď mne napadlo, že by bylo lepší …" a začíná se nové kolečko domluvy – ne-domluvy a to i opakovaně.
     Začněte konkrétní představou o struktuře, kterou musíte upravit a myslím, že od úplného začátku, tedy na „zelené louce". Je možné vytvořit makro, které podle příznaků strukturu vytvoří. Nevím sice zda se tak dá vytvořit úplně vše, co bude potřeba protože doposud potřebu neznám, ale myslím, že to lze vyřešit elegantně (a hlavně rychle) za určitých předpokladů, které bych následně upřesnil.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#30 3. 8. 2022 11:09:17

Petr_K
Člen
Registrace: 6. 8. 2020
Příspěvků: 16

Re: Vysvětlivky

neutr napsal(a)

Takže popřemýšlejte co opravdu potřebujete. Často se stává, že po dokončení podle zadání autor napíše – „teď mne napadlo, že by bylo lepší …" a začíná se nové kolečko domluvy – ne-domluvy a to i opakovaně.
     Začněte konkrétní představou o struktuře, kterou musíte upravit a myslím, že od úplného začátku, tedy na „zelené louce". Je možné vytvořit makro, které podle příznaků strukturu vytvoří. Nevím sice zda se tak dá vytvořit úplně vše, co bude potřeba protože doposud potřebu neznám, ale myslím, že to lze vyřešit elegantně (a hlavně rychle) za určitých předpokladů, které bych následně upřesnil.

Ano, máte pravdu. Většinou vyvíjím program za chodu a není to dobré. Vynasnažím se zformulovat představu:
Starozákonních knih je 46.
1) Každou knihu bych chtěl mít jako zvláštní soubor odt a všechny je pak propojit v hlavním dokumentu.
2) Při vytváření souborů odt vycházím ze souboru pdf, ze kterého vyexportuji text.
3) Tento textový soubor rozdělím na jednotlivé knihy a soubory vysvětlivek, z nichž je každý určen názvem knihy ke které patří a Hlavou jejíž vysvětlivky obsahuje.
Př.: Vysvetlivky_Genesis_Hlava1.odt (pro soubor [knihu] Genesis.odt) po úpravě txt souboru vysvětlivek do formátu odt.
4) Kvůli přehlednosti má každá kniha se svými soubory vysvětlivek vlastní adresář.
5) Upravím knihu (např. Genesis.txt) tak, že každý verš je označen číslem s mezerou před a za ( 1 ), opravím chyby v textu, zformátuji nadpisy, odstavce atd. a vytvořím ze souboru txt formát odt.
6) Postupně v jednotlivých hlavách vyhledám čísla odstavců a vložím kotvy vysvětlivek (makrem).
7) Zkontroluji počet odstavců v příslušném souboru vysvětlivek a přiřadím jednotlivé texty (makrem).
8) Shromáždím jednotlivé knihy (soubory odt) v hlavním dokumentu.
To je moje představa. Doufám, že jsem na nic nezapomněl.

Offline

#31 3. 8. 2022 11:40:24

Petr_K
Člen
Registrace: 6. 8. 2020
Příspěvků: 16

Re: Vysvětlivky

Samozřejmě zapomněl.

Petr_K napsal(a)

6) Postupně v jednotlivých hlavách vyhledám čísla odstavců a vložím kotvy vysvětlivek (makrem).
7) Zkontroluji počet odstavců v příslušném souboru vysvětlivek a přiřadím jednotlivé texty (makrem).

Každý odstavec ,ať má nebo nemá vysvětlivku, má přiřazenou kotvu vysvětlivky, takže čísla vysvětlivek slouží jako čísla odstavců. Každá Hlava je číslována od 1 do x, takže očíslování veršů je stejné jako původní a původní čísla mohu smazat.
Katitoly s hlavami nesouvisí, jak jsem vysvětlil dříve, takže formátování může vypadat takto:

Nadpis2
Hlava 1.
1. verš
.
.
x. verš
Hlava 2.
1.verš
2. verš
Nadpis1
Nadpis2
Nadpis3
Nadpis4
3. verš
.
.
x. verš
Nadpis3
Hlava 3.
1. verš
.
.
x. verš
Nadpis3
x+1. verš
.
.
x+n. verš
Hlava 4.
1.verš
.
.
x. verš
Nadpis2
Nadpis3

atd.

Je to pěkný guláš.

Offline

#32 3. 8. 2022 16:20:02

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,414

Re: Vysvětlivky

Ano tohle je logické a zřejmě naprosto nejlepší řešení. Nevím zda lze zaměnit čísla odstavců za vysvětlivky, protože v jednom odstavci může být více vysvětlivek, a nebo žádná - jak uvádíte. Ovšem dovedu si představit, že jednotlivé odstavce mají souhrn všech vysvětlivek, který ač je to odstavec, může být ještě strukturovaný pomocí tabelátorů a zalomení řádků (stále to bude jeden odstavec). Také je mi jasné, že ne všechny odstavce v textu budou číslované.
     Takže začínáme jednotlivou knihou ve formátu .txt. Předpokládám, že struktury názvů Kniha > hlavy > kapitoly lze snadno vytvořit manuálně. Další strukturou jsou již odstavce se značkou hlavy a kapitoly. Tyto lze už vytvořit makrem jako vysvětlivky, které rozpozná odstavce (nemusí se spoléhat na původní textové označení veršů).
     Problém je v tom, že nyní nesouhlasí počet původních vysvětlivek s počtem odstavců a proto se musí texty vysvětlivek sloučit podle odstavců (někdy více nežli jedna, jindy žádná). Jednotlivé texty vysvětlivek bude potřeba vybavit automatickým načtením hlavy a kapitoly (k tomu se ještě vrátím). Tyto jsou potom základem, do kterého se načte zbytek ze sloučených původních textů. Takže mezi těmito "odstavci textů" vložím navíc prázdný řádek (součást odstavce, nikoliv nový prázdný odstavec).
     Po této úpravě je potřeba vydat result o počtu odstavců, zřejmě stačí vypsat ty úvodní identifikátory tedy Kniha > Hlava > Kapitola > číslo odstavce pod nadpisem „Kniha vysvětlivky".
     Tento výpis by měl být stejný jako pole vysvětlivek ve zdrojovém dokumentu, ale s tím, že ho lze vyjmout a soustředěné texty vysvětlivek ".txt" do těchto odstavců rozdělit. To bych udělal jako samostatný soubor ".odt" v podstatě tak jak vypadal motivační zdroj jen s tím, že obsah se nijak neopravuje - jenom načte identifikátory do nezávislého sešitu a proloží se prázdným řádkem. Zde bude asi nutné manuální vyplnění sloučených textů původních vysvětlivek. Má to výhodu alespoň v tom, že jméno souboru bude systému známé a po provedení doplnění bude makro nastaveno přímo na tento soubor ze kterého se vysvětlivky zdrojového dokumentu doplní.


     Původní označení veršů ve formátu textu bych nechal na ruční smazání kvůli zpětné kontrole. Místo toho bych pod nadpis kapitol vložil čísla veršů v hranatých závorkách, oddělených čárkou, nebo středníkem a jednotlivě (původně tam byly sdružené odkazy například verš 3-5 a podobně). Tím by se tyto odkazy ocitly těsně pod názvem kapitoly a pod nimi ty původní – ty by se také po kontrole manuálně smazaly. Nové odkazy na verše by mohly být funkčními odkazy, ale vím, že v kapitolách mnoho veršů nebude a postačil by asi i jejich prostý výpis (možná se mýlím). Problém mezi klikacími a neklikacímy odkazy není veliký – byla by to jen pole odkazů na odstavec – nikoliv na kotvu vysvětlivky. To je spíš na Vás jak se to má udělat.


     Nejraději bych od Vás dostal vzor knihy s extrahovaným souborem původních vysvětlivek abych si mohl ověřit zejména strukturu osnovy a typické značky. Tedy zkratka knihy, zkratka pro hlavu (v rámci legislativy, respektive justice je obvyklé, že hlavy jsou nadepsány římskými čísly, ale zdroj uvádí arabská čísla – proto prosím potvrdit jakou zkratkou budou disponovat hlavy). Také bych potřeboval zkratky pro kapitoly (i když v originálním textu možná jsou – nevím). Čísla odstavců (veršů) bych preferoval arabskými číslicemi plus zkratku například v. 15.
     Potom by předpisy textů vysvětlivek mohly vypadat například takto Gn (první Mojžíšova – zkratky podle Hejčla – například kniha Gn obsahuje dalších 10 knih – nevím jak s tím – vynechat, nebo například Gn_1 až Gn_10?), hl. II (hlava druhá na rozdíl od Hejčla velkými římskými čísly?), dále kapitola 1 (což jsou arabské číslice nikoliv kapitol, ale jednotlivých knih Genesis). Takže potom by mělo následovat číslo verše.
     Takže nevím zda je lepší používat původní zkratky Dr. Hejčla. Například „Dějiny nebes a země (2, 4.-4, 26)", nebo podkapitolu „Prvotná nevinnost lidstva (2, 4.-2, 25)" a následně značení přepsat do čitelnější podoby například Gn2, hl. 4. kap. 2, v. 25, nebo na Gn2, IV, 2/25.
     Je zřejmé, že původní značení přímo váže obsah vysvětlivky, ale jako laik nerozeznám, že (2, 4.-2, 25) je podkapitolou (2, 4.-4, 26). To bude zřejmé až zběhlému uživateli, jinak je to chaos. Tohle nemohu nijak posuzovat, prosazovat a ani nechci. Potřebuji ale orientační značky jako předpisy pro vysvětlivky které budu zavádět jako speciální pole do obsahu knihy, jinak se to bude muset zadávat ručně.


     Každá kniha tak dostane zaváděcí makro pro zkratky (spustí se pouze jednou v každé knize), které budete muset ve smyslu zkratek definovat, jinak je budete zadávat vždy znovu ručně. To jsem viděl v poznámkách – „Nábožensko-mravní obsah Gn 1, 1.-2, 3 jest neocenitelný" – stránka 32 úplně předposlední řádek. Takže pole nebudou mít jen jednorázové určení. Toto zatím není podstatné, ale když už se to dělá, tak by to mělo být precizní do posledního detailu.
     Bohu žel se domnívám, že dodatečné vkládání (respektive změny a úpravy) mohou být obtížnější a pracnější nežli začít od úplného začátku. Tomuto se můžeme více, či méně úspěšně vyhýbat, ale vždy se něco najde s čím se nepočítalo.


     Já potřebuji zjistit kolik skutečných odstavců má kniha, protože těch bude asi více nežli veršů, které mají být číslovány jako vysvětlivky (toto je také Váš požadavek). Například pod nadpisem se budou vyskytovat původní odkazy na verše, které jsou odstavcem, ale nebudou číslovány jako vysvětlivky a takových případů může být více – zejména názvy kapitol v nativní podobě a mnoho dalších detailů.
     Zatím mám představu, že na začátku číslovaných odstavců bude série polí, která se načtou do paměti manuálně (vymodřením celé značky ze 4 polí) a spustí se jednotlivé makro, které tato pole smaže a místo nich vloží číslo vysvětlivky, jejíž obsah bude začínat textem z těchto polí nyní smazaných. Když se mi to podaří rozchodit pokusím se to celé vytvořit jako dávku – už bez manuálního zásahu – jenom spuštěním makra. Jednotlivé zpracování je nutné ověřit tak aby se dalo spolehnout na dávkové propojení všech vysvětlivek. Při těchto operacích je možné také generické naformátování číslovaného odstavce (pokud to nebudete chtít vytvářet samostatně v rámci osnovy – tedy v rámci stylu a formátu odstavce).


     Proto bych rád dostal jednu vzorovou knihu. Ta by měla obsahovat prvotní úpravu, tedy základní text .odt a text .odt vysvětlivek s naformátovanými názvy a řídícími zkratkami, kterým bych měl rozumět tak abych věděl, co každé číslo znamená. Nepochybuji, že bych se v Hejčlově systému ztratil. Ne všechny jeho značky vypadají stejně.
     Také by ten vzor měl obsahovat pokud možno všechny varianty možností. Testování se asi neobejde bez Vaší konzultace. Mám představu dost jasnou jak na to jít, ale určitě narazím na něco, co jsem neočekával takže těžko vůbec odhadnout jak dlouho mi to bude trvat. Mezivýsledky budu posílat na Váš email, protože tady by se zvětšil objem stránek s obsahem, který má význam jenom pro nás. Pochybuji, že by to někoho dalšího zajímalo. Už tak jsme na druhé stránce.


     S touto prací začnu až asi v pátek odpoledne, takže do té doby byste mohl popřemýšlet a poslat mi vzor nějaké vhodné, nebo spíš typické kapitoly s požadovanými úpravami.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#33 5. 8. 2022 18:47:25

neutr
Člen
Registrace: 8. 3. 2007
Příspěvků: 3,414

Re: Vysvětlivky

Poslal jsem Vám lepší zdroj, nežli používáte v současnosti. Je to sice ve Wordu .xlsx, ale s tím můžeme pracovat bez problémů a je to na úplně jiné úrovni, nežli to co používáte Vy.


Moje e-mailová adresa
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte orientaci při vyhledávání řešení JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

Zápatí